Mutlu evliliklerde, huzurlu, sağlıklı bir birliktelik için eşlerin üzerine düşen rol

ceylannur

Yeni Üyemiz
Mutlu evliliklerde, huzurlu, sağlıklı bir birliktelik için eşlerin üzerine düşen rol


Mutlu evliliklerde, huzurlu, sağlıklı bir birliktelik için eşlerin üzerine düşen rolleri ve sorumlulukları doğru üstlenmesi ve ifa etmesi gereklidir.

Oysa bazı evli çiftlerde eşlerden biri ya da ikisi evlilik bağını bazen bağımlılığa dönüştürebilmektedir farkında olmadan. Kadın ya da erkek birbirlerinin sıfatıyla kendi benliklerine değer katma yerine, kendilerini geliştirerek eğitici ve sosyal bir rol edinebilmelidir evlilik bünyesinde.
Ötekinin sıfatıyla sıfatlanmak yerine, eşlerden ikisi de kendilerini gerçekleştirmek için gereken bireysel gayreti sarf etmelidir. Karşılıklı olarak ya da tek taraflı bağımlılık geliştiren çiftlerin birlikteliği psikolojik manada doğru değildir. Kadın ve erkek birbirlerine bağımlılık göstererek değil, eşinin eksikliklerini tamamlayarak değer ve sevgi kazanır. Evlilik ilişkisinin eşit ve güvenli bir şekilde yürümesi için eşlerin birbirlerine yük değil, yüklerini hafifletecek tarzda davranmaları daha uygundur. Zira bağımlı kişiliğe sahip olan bireyler sürekli karşısındakinden beklenti içinde olur.
Bağımlı kişiler genelde,


1. Tek başına karar veremezler.
2. Sorumluluk alamazlar.
3. Vermeyi değil, almayı severler.
4. Genelde çocuksu yapıları vardır.
5. Sürekli sığınacak kişiler ararlar.
Aslında bağımlı ilişki geliştirmek kolaya kaçmaktır. Oysa yapılan araştırmalarda benzer kişilikler yerine ortak beklentileri olan ve birbirlerini tamamlayıcı kişilikteki çiftlerin daha huzurlu olduğu gözlenmiştir.
Tamamlayıcı ilişkilerde,
1. Çiftlerden ikisi de kendi sorumluluğunun bilincindedir ve aktif anlamda bu görevini yerine getirmeye çalışır.
2. Ötekinin eksiğini tamamlama gayretinde olur.
3. Benliğini ötekinin kazanımları üzerinden değil kendi çabasıyla güçlendirir.
Özet olarak, başkalarının sıfatları, ünvanı, güzelliği, maddi konumu üzerinden kendimizi ve benliğimizi daha iyi hissetmek yerine bireysel farkındalığımızı arttırarak psikolojik gelişimimizin olgunluğu adına; eğitim, öğrenim, yaşamı doğru algılama ve anlamlandırma adına “Neler yapabiliriz?”in bilincinde ve çabasında olmamız önemlidir.Yasemin Uçal Abdullah
Psikolog
 
Üst Alt