Müzeler

MURATS44

Özel Üye
MÜZELER
Çamyayla Atatürk Evi
Çanakkale Arkeoloji Müzesi
Çimenlik Kalesi
Deniz Müzesi
Kabatepe Tanıtma Merkezi
Nusret Mayın Gemisi
Piri Reis Müzesi
Şehitler Abidesi Müzesi
 

[TB] Benzer konular

MURATS44

Özel Üye
Çamyayla Atatürk evi

ÇAMYAYLA ATATÜRK EVİ


Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı ve bir odasında ikamet ettiği ev, 1973 yılın-da Müze haline getirilmiştir.Müzede, Atatürk'ün şahsi eşyaları, sivil ve askeri kıyafetleri ile fo-toğrafları sergilenmektedir.
 

MURATS44

Özel Üye
Çanakkale arkeoloji müzesi

ÇANAKKALE ARKEOLOJİ MÜZESİ

.
.

Arkeoloji müzesinin girişinde yer alan birinci salonda; etnografik eserler, özgün Çanakkale seramikleri ile He-lenistik ve Roma çağlarına ait taş eserler sergilenmektedir.

İkinci salonda; Paleolitik ve Neolitik devirlerden taş eserler, Troas Bölgesi Eski Tunç Çağı seramikleri, Truva I dönemi eserleri ile Çan ve Yenice tümülüslerinde bulunan Helenistik devre ait eserler yer almaktadır.

Üçüncü salonda; MÖ. 6.-5. yüzyıllara ait, Assos eserleri ve seçkin sikke örnekleri bulunmaktadır.

Dördünü salonda; MÖ. 6.-2. yüzyıllar arasına ait ve Dardanos tümülüsünde bulunan bronz, ahşap, seramik eserler ile altın takılar ziyaretçilere su-nulmaktadır.

Beşinci salonda; MÖ. 6.- 2. yüzyıllara ait Bozcaada nekro-poi buluntuları ile su altı bulun-tuları olan amphoralar sergilen-mektedir.

Altıncı Salonda; keramikten yapılmış eserler, bronz aletler ve çeşitli mermer eserler teşhir edil-mektedir.
 

MURATS44

Özel Üye
Çimenlik kalesi

ÇİMENLİK KALESİ

1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Boğazın en dar yerinde olup, karşısında bulunan Kilitbahir Kalesi ile Boğazı hakimiyet altında tutmasından dolayı büyük bir stratejik öneme haiz olan kalenin burçlarının 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirildiğini Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden öğreniyoruz (Seyahatname, İstanbul, 1315 ve 303).

Çimenlik Kalesi, dış surlar ve iç kale olmak üzere iki kısımdan oluşur. Dış surlar, 5 m kalınlığında, 100x l5x m. ebadında olup, dikdörtgen şeklindedir. Kapıdan girişte, 15.5 metre yüksekliğinde, yumak biçiminde bir kulesi, bunun yanında 5x12 m. boyutlarında bir camisi vardır. Avluda aynı tarihlerde bir hamam yapılmıştır. İç kalesi 29x44 m. boyutlarıyla ve 22 m. yüksekliğiyle kitlevi görünümdedir. İç kalenin duvarlarının kalınlı-ğı 7 m. civarındadır. Taş bir merdivenle kaleye girilir. Kale dört katlıdır. İkinci katta, 5 m. çapında kub-beli 10 oda vardır. Kale dışında 25 cm. çaplı uzun menzilli iki adet sahra topu vardır.

Tarihinde daima büyük denizciler yetiştirmiş Türk Milleti'nin mümtaz denizcilerinden birisi olan Piri Reis'in ünlü kitabı Kitab-ı Bahriye'sini yazdığı bu kale bir zamanlar Kale-i Sultaniye olarak anılmıştır.
Bugün halka açık müze olarak kullanılmaktadır.
 

MURATS44

Özel Üye
]DENİZ MÜZESİ

].
.

Çanakkale Savaşları ile ilgili tabloları ile tanınan meşhur ressamımız M. Ali LAGA'nın eserleri sergilenmektedir.

]KABATEPE TANITMA MERKEZİ

].
.

Çanakkale Savaşları sonrası harp sahasında bulunan çeşitli silah, mermi, giysi, vb. malzemeler ile; Çanakkale Savaşlarının çeşitli sahnelerini gösteren fotoğrafların sergilendiği bir müzedir.


]NUSRET MAYIN GEMİSİ

].
.

]Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar gösteren Nusret Mayın Gemisinin maketi müze olarak düzenlenerek, 18 Mart 1982'de Çimenlik Kalesi içinde teşhire açılmıştır.

]Gemi, 42 m. boyunda, 7.5 m. genişliğinde olup, Çimelik Kalesi'nin sahil şeridindedir. Arka tarafından bulunan raylar üzerinde 18 Mart 1915'te kullanılan mayınlar bulunmaktadır. Geminin iç kısmında ise Çanakkale Zaferi ile ilgili eski gazete küpürleri, Nusret Mayın Gemisine ait seyir cihazları, Mayın Grup Komutanı Bnb. Nazmi Akpınar'a ayrılmış şeref köşesi ve Gemi Komutanı Yzb. Hakkı'nın üniforması yer almaktadır.


Teoman Erbay arşivinden Nusret Mayın Gemisi

]PİRİ REİS MÜZESİ

].
.

Çimenlik Kalesi içinde bulunan Piri Reis Müzesi'de, Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye'sini yazdığı tarihten itibaren değişik tarihlerde çizdiği üç adet Çanakkale Haritası, Dünya Haritası, Piri Reis'i yaşadığı devre ait Bayrak ve Sancaklar, Osmanlı resim sanatı olan Manzaralı Resim Sanatının üstadı Nasuh Matrak-çı'ya ait kitaplardan örnekler yer almaktadır.
Doğum tarihi kesinlikle bilinmeyen büyük Türk Bilgini Kaptan-ı Derya, Piri Reis, 1465 - 1470 yılları arasında, Gelibolu ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Bugün bile erişilmesi güç bir bilgiye sahip olan Piri Reis, meşhur Kitab-ı Bahriye (Denizlerin Kitabı) sini Çanakkale'de meydana getirmiştir.
1-5 Temmuz 1983 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Piri Reis Haftası ve Sempozyumun-da, Piri Reis'in Gelibolu'da tuttuğu notlarını, Çanakkale'de Kilitbahir ve Çimenlik (Sultaniye) Kalelerin-de kitap haline getirdiği açıklanmıştır.]ŞEHİTLER ABİDESİ MÜZESİ

].
.

Müze, Şehitler Abidesi'nin altındaki salonda hizmet vermektedir. Salonun girişinde Çanakkale Sa-vaşlarını gösteren krokiler ile savaş anında çekilmiş fotoğraflar yer alır. Salonun sağındaki vitrinlerde, İngilizlere ait harp esnasında kullanılan ilaç, içki, karavana kaplanı vardır. Diğer vitrinlerde şehitlerimize ait kan dolu saatler, savaşın vahşetini gösteren kemiklere saplanmış mermi ve şarapnel parçaları ve mermi çekirdeklerinin havada birbirleri ile çarpışmalarıyla meydana gelen ilginç şekiller, Mehmetçiğin kahramanlığının delilleri olarak sergilenmektedir.
 
Üst Alt