N Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Naciyeناجيه69287el-Hakemer-Raûf
Naciناجي64281Allaher-Raûf
Nadideناديده74304el-Celîlel-Kadîr
Nadireنادره260459er-Rahîmel-Fettâh
Nadirنادر255453en-Nûrel-Fettâh
Nadiyeناديه70269el-Bâsıtel-Kerîm
Nafiyeنافيه146315el-Müheyminer-Rakîb
Nafizeنافذه8361005el-Muahhired-Dârr
Nafizنافذ831999el-Muahhirel-Hâfiz
Nagehanناگهان127541el-Latifel-Mukîd
Nagihanناگهان127541el-Latifel-Mukîd
Nahideناحيده78278el-Hakîmel-Kerîm
Naileنائله96305el-Azîzel-Kadîr
Nailنائل91299el-Meliker-Rahman
Naimeنائمه106324el-Adleş-Şehîd
Naimنائم101318el-Adleş-Şehîd
Nalanنالان132505es-Selâmel-Metîn
Namıkنامق191488el-Mukaddimel-Fettâh
Narinنارين311535er-Rakîbeş-Şekûr
Nasuhنصوح154216el-Kayyûmel-Bâri
Nazanنازان109447el-Aliyyet-Tevvâb
Nazifeنظيفه10451105el-Ğaniyyez-Zâhir
Nazifنظيف10401099el-AzîmZül Celâli Vel İkrâm
Nazikeنازكه83337el-Hasîbel-Musavvir
Nazikنازك78331el-Hakîmel-Musavvir
Nazireنظيره11651225ez-Zâhirel-Ğaffâr
Nazlıcanنازلى جان152582el-Alimel-Bâis
Nazlıنازلى98312el-Azîzer-Rakîb
Nazmiyeنظميه10051114ed-Dârrez-Zâhir
Nazmiنظمي10001108ed-Dârrez-Zâhir
Nazناز58230el-Mecîdel-Kebîr
Nebahatنباهت458627el-Fettâhel-Müntakîm
Nebileنبيله97197el-Azîzen-Nâfî
Necatiنجاتى464682el-Fettâhel-Mütekebbir
Necdetنجدت457595el-Fettâhel-Bâis
Necibeنجيبه70179el-Bâsıtes-Semi
Necipنجيب65173Allahel-Kuddûs
Neclaنجلا84341el-Bedîel-Musavvir
Necmettinنجم الدّين192618el-Mukaddimel-Müntakîm
Necmiyeنجميه108266el-Hakkel-Kerîm
Necmiنجمي103260el-Adler-Rahîm
Nedimeنديمه109248el-Aliyyen-Nûr
Nedimنديم104242el-Adlel-Kebîr
Nedretندرت654743el-Mütekebbirel-Muktedir
Nehirنهر255313en-Nûrer-Rakîb
Nergisنركس330528el-Musavvireş-Şekûr
Nerimanنريمان351625er-Râfiel-Müntakîm
Nerminنرمين350514er-Râfier-Raşîd
Nesibeنسيبه127246el-Latifen-Nûr
Nesimeنسيمه165333el-Mânîel-Musavvir
Nesimiنسيمي170338el-Kuddûsel-Musavvir
Nesimنسيم160327el-Mânîeş-Şehîd
Nesipنسيب122240el-Muidel-Kebîr
Nesipنسيب122240el-Muidel-Kebîr
Nesligülنسليكل200480en-Nâfîel-Fettâh
Neslihanنسليخان8011126el-Ahirez-Zâhir
Neslişahنسل شاه446774et-Tevvâbel-Müzill
Nesrinنسرين370544er-Râfiel-Mukîd
Nevanurنوانور313536er-Rakîbeş-Şekûr
Nevaنوا57223el-Mecîdel-Kebîr
Nevilنويل96194el-Azîzen-Nâfî
Nevinنوين116229el-Muizel-Kebîr
Nevriyeنوريه271330el-Kerîmel-Musavvir
Nevzatنوزاد68271el-Hakemel-Kerîm
Nezahatنزاهت463637el-Fettâhel-Müntakîm
Nezaketنزاكت478732el-Fettâhel-Hâlık
Nezihaنزيهه77142el-Hakîmel-Müheymin
Neziheنزيهه77142el-Hakîmel-Müheymin
Nezihنزيه72136el-Bâsıtel-Mü’min
Nezirنذر9501008el-Kâbized-Dârr
Neşeنشءه356583er-Râfiel-Bâis
Nidaنداء56363el-Mübdîer-Râfi
Nigarنكار271519el-Kerîmer-Raşîd
Nihalنهال86294el-Bedîer-Rahman
Nihanنهان106329el-Adlel-Musavvir
Nihatنهاد60258el-Hamîder-Rahîm
Nilayنيلاي101310el-Adlel-Rezzak
Nilgünنيلگون166401el-Kuddûset-Tevvâb
Nilvaنيلوا97305el-Azîzel-Kadîr
Nilنيل90188el-Melikel-Mukaddim
Nilüferنيلوفر376476er-Râfiel-Fettâh
Nimetنعمت560727el-Müteâliel-Hâlık
Nisanurنسانور367650er-Râfiel-Mütekebbir
Nisaنسا111337el-Aliyyel-Musavvir
Niyaziنيازى78252el-Hakîmen-Nûr
Nuhنوح64121Allahel-Muiz
Numanنعمان211543Mâlikül Mülkel-Mukîd
Nuranنوران307530el-Kahhâreş-Şekûr
Nurayنوراى267435el-Kerîmet-Tevvâb
Nurbanuنوربانو315539er-Rakîbel-Mukîd
Nurcanنورجان310583el-Rezzakel-Bâis
Nurcihanنورجهان315589er-Rakîbel-Bâis
Nurdaneنوردانه316571eş-Şehîdel-Bâis
Nurdanنوردن310454el-Rezzakel-Fettâh
Nurettinنورالدّين355682er-Râfiel-Mütekebbir
Nurgülنوركل306485el-Kahhârel-Fettâh
Nurhanنورخان9071131el-Kâbizez-Zâhir
Nurhanنورخان9071131el-Kâbizez-Zâhir
Nuriyeنوريه271330el-Kerîmel-Musavvir
Nuriنورى266324el-Kerîmeş-Şehîd
Nurmelekنورملك346575er-Râfiel-Bâis
Nurseliنورسلى356515er-Râfier-Raşîd
Nurselنورسل346504er-Râfiel-Metîn
Nursenنورسن366539er-Râfiel-Mukîd
Nursevenنورسون372545er-Râfiel-Mukîd
Nurtenنورتن706820el-Vârisel-Habîr
Nurtenنورتن706820el-Vârisel-Habîr
Nurulhüdaنورالهدا297647er-Rahmanel-Müntakîm
Nurullahنورالله322572eş-Şehîdel-Bâis
Nurنور256313en-Nûrer-Rakîb
Nurçinنورچين319483eş-Şehîdel-Fettâh
Nurşahنورشاه562790el-Bâisel-Ahir
Nurşahنورشاه562790el-Bâisel-Ahir
Nurşenنورشن606779el-Müntakîmel-Müzill
Nusretنصرت740803el-Muktedirel-Ahir
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt