Nasıl olmalı?

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Nasıl olmalı?

Eğitimci nasıl olmalı?

1. Her şeyden önce eğitimcinin başarılı olabilmesi için mesleğini sevmesi gerekir.
2. Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmalı, mesleği ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmalı.
3. Eğitimcilik vasfına sahip, genel kültür seviyesinin olması gerekir.
4. Yöneticilik ve rehberlikle ilgili formasyonu bilmeli.
5. En zor şartlarda bile “güler yüzlü” ve “alçak gönüllü” olmayı becerebilmeli.
6. Etkileyici davranış ve konuşmaların neler olduğunu bilmesi gerekir.
7. Zamanı en verimli şekilde kullanabilmeli.
8. Her zaman prensipli ve bilinçli hareket etmeli.
9. Hitap ettiği kitleyi “motive ederek” canlı tutmayı bilmeli, bilgisinin “etkileyici olabilmesi” için güzel bir hitabete sahip olmalı.
10. Eğitim merkezinde ve çevrede problem çıkaran değil problem çözen olmalı. Çözüm üreten ve uzlaştıran bir kişilik sergilemeli.
11. Hiçbir ayırım yapmadan tüm öğrencilerine “eşit” davranmalı. Başarıları ölçmede adil ve hassas olmalı. Ceza ve ödül konusunu yapıcı ve teşvik edici bir şekilde kullanmalı.
12. İyi bir eğitimci sürekli kendisini yenilemeli, bilgisayar, İnternet, yabancı dilini geliştirip dünyaya açılan araçlardan ve teknolojik yeniliklerinden yararlanmayı bilmeli.
13. Öğrencilerle birebir diyalog içinde olmayı prensip haline getirmeli, onlarla devamlı konuşmalı ve dertlerini dinlemeli.
14. Öğrencilere özgürce soru sorma imkânı vermelisiniz. Bilmediğiniz sorular hakkında bilmediğinizi söylemekten çekinmeyin. Ancak ertesi gün araştırıp sorunun cevabını vermelisiniz.
15. Öğrenciler arasında dengeli, olumlu ve tutarlı davranışlar sergilemeli, düşüncelerini davranışları ile bütünleştirebilmeli, davranış ve konuşmaları ile örnek teşkil etmeli.
16. Kendinden emin ve medeni cesareti olmalı, olaylar karşısında soğukkanlı ve dengesini koruyabilmeli.
17. Bilgisiyle, hitabetiyle, davranışlarıyla herkese güven verebilmeli.
18. Hatalı durumlarda hatasını kabul etmeli.
19. Tartışmalarda ısrarcı ve inatçı olmamalı. Şiddetli münakaşalar ve hararetli tartışmalar itibarınızı zedeler.
20. Eleştirilere her zaman açık olmalıdır. Eleştirilere açık olanlar eleştirilmekten kurtulur.
21. Cami yönetimi, yardımcı eğitimcilerle, öğrenciler ve velilerle iyi ilişkiler içerisinde olmalısınız.
22. Affedici olmalısınız. Başkalarının hatalarını affederseniz kıymetiniz daha da artar.
23. Toplumun kötü gidişi karşısında kötümser olmayın. Maneviyattan yola çıkarak “olumlu” ve “umutlu” şeyler anlatın.
24. Karşınızdaki kim olursa olsun. Ona mutlaka değer verin.
25. Bir eğitimci hiçbir zaman elindeki not aracını kalkan olarak kullanmamalıdır.
26. Kendinize saygılı davranılmasını istiyorsanız önce “siz saygılı davranın”
27. Öğrencilerinizi eleştirirken onların kendilerini değil olumsuz davranışlarını eleştirin.
28. Öğrencilerinizi mutlaka eleştirme gereği duyuyorsanız arkadaşları arasında değil, özel olarak ve de sakin bir halde eleştirin.

Nasıl olmalı?
İyi Bir Veli Nasıl Olmalı?

Çocuğunuzun sağlık durumu ile yakından ilgileniniz. Hastalıkların bir kısmı, çocuğun hayat enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız bırakabilir. Bir kısmı ise, doğurdukları devamlı acılar yüzünden çocuğun okul başarısına etki ettiği gibi, bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi ettirilmemesi bir takım uyumsuz davranışların sebebi olacaktır.

 • Çocuğunuzu kahvaltı etmeden veya yemek yemeden kesinlikle Camiye göndermeyiniz. Eğitim yaşındaki çocuk, hızlı bir büyüme ve gelişme dönemindedir. Yemeğini zamanında yediriniz ve bu konuda titiz olunuz.
 • Çocuğunuzun kılık kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetinin cami kurallarına uymasına ve temizliğine dikkat ediniz.
 • Çocuğunuzun derslerinin ve davranışlarının daha iyiye yönelmesi için Eğitimcileri ile sıkı işbirliği kurunuz. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.
 • Çocuğun yaşamındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk yaşamında en etkili örnekleri ailesinden alır. Anne baba olarak tüm davranışlarınızla örnek olunuz.
 • Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Çocuklardan yapamayacağı şeyler istemeyiniz, beklemeyiniz. Onları yeteneklerinin üstünde başarı göstermeye zorlamayınız.
 • Çocuğun her istediğinin yerine getirilmesi, ona her istediği şeyi yapabileceği, elde edebileceği kanısının verilmesi veya tam tersi olarak isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi çeşitli uyumsuz davranışlar geliştirmelerine neden olacaktır. Bu konuda titiz olunuz.
 • Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını mümkünse aylık veya haftalık olarak toptan veriniz. Böylece kendini yönetmeyi öğrenecek ve sorumluluk kazanacaktır.
 • Çocuklarınızı başka çocuklarla ve kardeşleriyle mukayese etmeyiniz. Her insanın sahip olduğu nitelikler farklıdır. Onları olduğu gibi kabul ediniz.
 • Çocuklarınızı korkutmayınız. Fazla baskılardan, bedeni cezalardan ve olamayacak sınırlamalar koymaktan sakınınız.
 • Çocuklarınızın belli davranışları için anne baba olarak değişik davranışlar göstermeyiniz. Aynı şekilde davranınız.
 • Çocuklarınızın öğrenim ve ezber kapasitesinin iyi olmadığını söylemeyin biraz gayretle ve çalışmakla durumun düzeltilebileceğini telkin ediniz.
 • Çocuğunuzun okul ve cami yaşantısı ile ilgileniniz, anlattıklarını dinleyiniz.
 • Çocuğunuzun okul ve cami dışındaki arkadaşlarını kontrol ediniz.
 • Çocuğunuzun okul, cami ve eğitmenler hakkında şikayetleri olursa onu dinledikten sonra, okul ve cami yönetimi ve eğitmenlerle görüşünüz.
 • Çocuğunuzun sınıf, şube, cami ders öğretmenlerini iyice öğreniniz. eğitmenlerle yapacağınız görüşmelerde çocuğunuzun kusurlu taraflarını hiç çekinmeden söyleyiniz.
 • Ders çalışırken çocuğunuzu ev işi, çarşı, pazar işi için kaldırmayınız.
 • Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sosyal yaşantılar içinde olmasını sağlayınız. Okul ve cami çevresindeki zararsız gördüğünüz sosyal faaliyetlere katılmasına izin veriniz.
 • Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz. Hele bunu başkalarının yanında asla yapmayınız. Onun aşağılık duygusuna kapılmasını önleyiniz.
 • Beğendiğiniz, takdir ettiğiniz taraflarını söyleyiniz. Kendine güven duymasını sağlayınız.
 • Çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız. Çocukları kıskandırmayınız. Hepsine sevgi ve ilgi, alaka gösteriniz.
 • İçinde bulundukları yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir. Arkadaşı olmasına ve iyi arkadaşlar seçmesine yardımcı olunuz.
 • Televizyon izlemede çocuğunuza iyi alışkanlıklar kazandırınız. Sürekli TV izleme çocuğunuzun başarısını olumsuz etkiler. Ancak bunu zor kullanarak değil, ikna ederek gerçekleştiriniz.
 • Bilmediklerini çekinmeden ders eğitmenlerine sormaları gerektiğini anlatınız.
 • Anne baba arasındaki ilişkilerin şekli çocukları büyük ölçüde etkiler. Çocuklar yanında yapılan tartışmalar, kavgalar onların mutsuz, güvensiz ve endişeli olmasına neden olur. Sorunlarınızı çocukların yanında konuşmayınız, münakaşa etmeyiniz.
 • Çocuğunuzun çeşitli sorunları için sınıf ve cami eğitimcilerine veya rehber eğitimcilere başvurunuz. Başvurmasını sağlayınız. *Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ancak sürekli şekilde "ders çalış" ikazı olumsuz etki yapmaktadır. Ona güvendiğinizi belli ederek uyarınız. * Çocuğunuzun okula ve camiye devam durumunu yakından izleyiniz. Bu konuda ilgili kişilerden bilgi alınız. *Çocukluktan yetişkinliğe ulaşan genci önce bir insan olarak kabul edin. Ona sevgi ve saygı gösterdiğinizi belirtin.
 • Gençlik çağına özgü biyolojik ruhsal ve toplumsal değişme ve gelişmelerin gencin davranışlarına yansıdığını bilin. Gençlik çağının fırtınalı ve zor olduğunu göz önünde tutun.
 • Gence bol bol öğüt verme yerine, örnek davranışlar yapın ve örnek davranışlar bulup gösterin.
 • Gencin tutum ve davranışlarına biçim ve yön verirken "ben gençliğimde" diye başlayan konuşmalardan kaçının. *Gençlerle yapılan konuşma ve tartışmaları onları korkutarak ve yıldırarak kesmeyin.
 • Konuşma ve tartışmalar sırasında gencin doğru düşündüğü, gerçeği bulup söylediği durumlarda ona hak verin, düşünce ve önerisini gerçekleştirmek için yardımcı olun. *Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarda gencin düşünce ve önerilerini alıp, onunla konuşup tartışmaktan çekinmeyin. Genci denetlemek, engellemek ya da ödün, ödül vermek için tutarlı davranın, kimi kez ödüle değer bulduğunuz bir davranışı başka bir zaman kötüleyip yermekten kaçının.
 • Gencin davranışları karşısında serinkanlı olun. Kırıcı, sert, yıkıcı davranışlarda bulunmayın.
 • Her davranışın bir "sebebi", bir "amacı" vardır. Birey her davranışını bedensel, ruhsal ve sosyal yaşamında bir denge sağlamak için yapar. Çocuğunuzda görülen olumsuz davranışların, başarısızlıkların da bir sebebi vardır. Bunları ortadan kalkması dayak ve ceza ile değil, bunları doğuran sebeplerin ortadan kalkması ile mümkündür.
 • Çocuklarınıza karşı sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı olunuz. Doğal olarak onlar hata yapacaklardır, kusurları ve kötü hareketleri olacaktır. Çocuklar düşündüğünüz, istediğiniz gibi tavır ve davranışlar göstermiş olsalardı aile okul da ve cami de "EĞİTİM" denen şeye gerek kalmazdı.
 • İslâmı evinizde yaşayın ki çocuklarınızda sizi örnek alsın.
Nasıl olmalı?

Öğrenci nasıl olmalı?

Okul da ve cami de gerçekten temiz olduğuna inandığı arkadaşlarla gezmeli. Kötü olduğuna inandığı kişilerle konuşmamazlık yapmasa bile mesafe bırakmalı.
Derslerini günlük tekrar etmeli.
Ders tekrarı ilk zamanlarda zor gelirse, müsaid bir zamanda haftalık tekrar yaparak buna kendini alıştırmalı.
İsrafta bulunmamalı, yani lüzumsuz harcamalar yapmamalı.
Okula ve camiye zamanında gidip, Okul ve cami çıkışı hemen evine gitmeli.
Eşyalarını tertipli kullanıp dersi can kulağıyla dinlemeli.
Devamsızlıktan kaçınmalı, derslerini takip etmeli.
Eğitmenlerine saygılı davranmalı.
Kavgadan gürültüden uzak durmalı.
Kimseye haksızlık yapmamalı, Adaletli olmalı.
Okul ve cami kurallarına uygun davranmalı.
Verilen dersleri vaktinde yapmalı.
Okuldaki başarı ya da başarısızlık öğrencinin tüm kişiliğinin bir değerlendirilmesi değildir, sadece belirli bir zaman aralığında öğrenmiş olduğu bilgilerin bir sonucu ya da ürünü niteliğindedir. Öğrencilerin okul başarılarının düşük olmasının önemli nedenlerinden birisi de verimli ders çalışma yollarını bilmemeleri ya da bu konuda yanlış alışkanlıklara sahip olmalarıdır. Verimli çalışma alışkanlığı, erken yaşlarda kazanılan ve bireyin tüm yaşamdaki başarısını etkileyen bir süreçtir.

"Hiç kuşkusuz başarılı olabilmek için öncelikle başarıyı istemek gerekir, nedeniniz yoksa hedefiniz de yoktur."
İdeal bir öğrenci çevre faktöründen etkilenmemelidir. Kendi prensipleri olmalıdır ve doğru olmayan yollarla ilgilenmemelidir.
Her türlü ortamda saygılı ve kibar bir kişi olmayı bilmelidir.
Derslerine düzenli çalışan ve yardımlaşmayı seven bir kişi olmalıdır.
Sadece kendini düşünmemeli ve doğru arkadaşlarıyla beraberde çalışmalıdır.
Kendi doğru arkadaşını seçebilmeli ve onu kötü etkileyebilecek arkadaşları hayatından uzak tutabilmelidir.
Eğitmenleri ile sürekli iç içe olmalıdır.
Eğitmenlerine karşı saygılı bir kişi olup, laubali hareketlerden kaçınmalıdır.
Kılık kıyafeti düzgün olmalıdır.
Hayatında düzenli olmalıdır.
Arkadaşlarıyla olan problemlerini kavga etmeden çözmelidir.
Kendisine yapılan veya başkasına yapılan her türlü haksızlık için adalet aramalıdır.
Derslerin günü geldiği zaman değil, günlük ders çalışarak hazırlanmalıdır.
Çalışma programı hazırlayıp, bu programı aksatmadan uymaya çalışmalıdır.
Okul ve cami içerisinde örnek teşkil ettiği gibi okul dışarısında da örnek bir kişi olmalıdır.
Okul ve cami aktivitelerine katılmalıdır (İslâma uygun olduğu müddetçe).
Derslerine çalıştığı gibi arkadaşlarıyla da vakit geçirmelidir. Kendini sadece derslerine vererek ideal bir öğrenci değil, arkadaşları tarafından dışlanan çalışkan bir öğrenci olursunuz.
Sınıfa girdiğinde ciddiyet içinde eğitmeni selamlamalıdır.
Her zaman saygıda kusur etmemeli, asla hocası ile tartışmamalı verileni mükemmel yapmaya çalışmalıdır.
Öğrenmekten asla bıkmamalıdır.; her zaman öğrenmeye istekli olmalı bilmediği konuları devamlı sormalı ve araştırmalıdır.
Okulu veya Cami yi terk etmeden önce eğitmenini selamlamalıdır.
 
Üst