Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi'nin Yazdığı Mektup

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa bediin cilvesiyle bediiyatın neşesiyle hayrettir. Murad
***

(Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi*’nin fıkrasıdır.)
Bülbül-i bağistan-ı Kur’an, Üstad-ı ekremim, efendim hazretleri!
Mürşid-i ekmel şeyhim Hacı Rahmi Sultan* Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde irtihal-i dâr-i beka buyurdular. Burdur’u teşrifinizden bir ay evvel, merhum Rahmi Sultan ile beraber bir câmi-i şerifte bir kaç cemaatle bulunmakta iken, sükût-ı hâl-i murakabeye varıldı. Bazı veliler ruhanî teşrif buyurdular. Nihayette, siz Üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbe-i Rahman zuhur ile uyandım, kendime geldim. Bir mah sonra Burdur’u teşrif ile bazı yevm sohbet-i irfaniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu.
Şu tulûatımı arza ictisar ediyorum:
Halka-i hakikatte devrandadır ol mübarek Üstad,
Kavuşturdular ruhunu, ervah-ı enbiyaya ânın,
Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad.
Mübarek Kur’an’ın dellâlısın dediler âna,
Sözleri candır, onu tutmayan ruhsuzdur heman.
Bütün söylediği nur-u hikmettir ânın,
Mirac-ı ruhanîde devrandadır ol mübarek Üstad.
Kalbim içre feyz-i Nur’un görmüşem heman,
İçi umman-ı vahdet*te, dışı sahra-yı kesret*te görünür Üstad.
Dünyada, uhrada refik olalım âna,
Umarım Mevlâm ihsan eder biz âciz kullarına.
Nasuhizade Mehmed, söyledi heman bu sırları,
Hazine-i Kur’an’ın bir miftahıdır Hazret-i Üstad.
Nasuhizade Şeyh Mehmed
***
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt