Ne bahar, ne güz bitti, umut niye tükendi!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
113724.jpg

Bırakma kendini sereserpe
Lahzaya nazar edip, ruhunun bekleyen vecdine iltica etsene
Kalbini şehredip, lütfeden, mağfiret eyleyen sahibini zikredip,
aşkına erişsene
Akılın ve idrakin iraden içindir, tercihlerin akıbetini tayin edecektir,bir düşünsene


Ne kadar ah’a tevessül etsen
Kederinle nefesini tüketsen, cezbeden can için kendinden geçsen
Mütemadiyen inlesen, figanını durmadan aşikar etsen,acziyet içindesin göçmesen
Kabrin sukutu derindir,içinde bekleyen haşyet alin içindir, eğer tefekkürü ötelersen


Ne kadar görmek istemezsen
Hülyalar içinde şekillenip ah u zar eylesen, çare elinde değildir
Nasip, vaktini beklemektedir, umut yeşermek için niyetin halisliğinde neferdir
Vecdin kadar, ecrin haşrine ke
falet etmelidir ey ar,nafile ümit hazan ve kefenindir


Senden ziyade nazar edeni hisset
Kalbinin nazargah olduğuna hiç tereddüt etmeden meylet
Sana senden yakın olana avdet et, halinin solgunlaşan say
falarından vazgeç
Aşk,hissiyatın dili,ruhunun renğinden serdeten meşktir,nefsanilik adına bir edeptir


Halini şehreden bir nefes bul korkma
İnsan akıl ve idrakiyle fark edilen nazardır,ihmale alma
Tedbir ve taktidri birbirine karıştırma, kader diye avuntulara saplanıp uyuma
İraden, vuslatın içindir, sana tevdi edilen en mühim mevkidir,malayaniliğe dalma


Korkmak,halden ve
aşktan uzaklaşmaktır
Saymak ve sevmek edebin dilinde erdemdir, nezaket en ulvi payedir
Ne kadar kırıp dökersen,
insanın fikrine tahammül etmeyip telin edersen cehlindir
Rahmet be mağfiret edeni düşün, ruhun ve kalbin sahibi kimdir,müddette sualindirMustafa CİLASUN

 
Üst Alt