Nefesin bir vakti var,hazan eyleme yar!

MustafaCİLASUN

Özel Üye

[FONT=Sylfaen, serif]
16_36_2478503_6.jpg
[FONT=Sylfaen, serif]Ne zehiri an,
[FONT=Sylfaen, serif]ve ne de batıla kan
[FONT=Sylfaen, serif]Canına kıymak isteyen,
[FONT=Sylfaen, serif]umuttan yüz çeviren olma can


[FONT=Sylfaen, serif]Duygular
[FONT=Sylfaen, serif]esen yel gibidir,
[FONT=Sylfaen, serif]münbitlik ancak hakikatle
[FONT=Sylfaen, serif]kavlidir, sabırda asuman var


[FONT=Sylfaen, serif]Gün
[FONT=Sylfaen, serif]ne güzel ayettir,
[FONT=Sylfaen, serif]inzal edilmiş nasip halidir, kul
[FONT=Sylfaen, serif]olmakla ancak kalbin akli ve haniftir


[FONT=Sylfaen, serif]Umutsuzluğa
[FONT=Sylfaen, serif]kapılıp, sararma
[FONT=Sylfaen, serif]Nasibin tecelisi niyetin
[FONT=Sylfaen, serif]ve azmin erkindedir unutma


[FONT=Sylfaen, serif]Afeti şehret,
[FONT=Sylfaen, serif]ibreti haline davet et, şuur
[FONT=Sylfaen, serif]elzemdir, muvazeneden kaçınma


[FONT=Sylfaen, serif]Gönül
[FONT=Sylfaen, serif]inanmazsa, hal başkadır,
[FONT=Sylfaen, serif]sanki atdatan zamana nispet
[FONT=Sylfaen, serif]eden kepazenin süretidir, yanma


[FONT=Sylfaen, serif]Tefekkür
[FONT=Sylfaen, serif]aklın ve vicdanın şiarıdır


[FONT=Sylfaen, serif]Her
[FONT=Sylfaen, serif]nesep hesapla anlam
[FONT=Sylfaen, serif]kazanan hicrandır, heba olan zandır


[FONT=Sylfaen, serif]Aldatan
[FONT=Sylfaen, serif]ve aldanan nefs
[FONT=Sylfaen, serif]ruhuna hicran yaşatacaktır,
[FONT=Sylfaen, serif]sadakat aşkla yaşanan farktır


[FONT=Sylfaen, serif]Sevdası
[FONT=Sylfaen, serif]olmayan iman ve taaat
[FONT=Sylfaen, serif]hassasiyetten uzaktır, takva
[FONT=Sylfaen, serif]ancan onunla kazanılan makamdır


[FONT=Sylfaen, serif]Yaşlı nefese
[FONT=Sylfaen, serif]nazar et, ne haldedir
[FONT=Sylfaen, serif]Ne kadar çaresizlik varsa,
[FONT=Sylfaen, serif]kalbine elem zerkeden kaderdir


[FONT=Sylfaen, serif]Ölümü
[FONT=Sylfaen, serif]isteyen hangi cahildir,
[FONT=Sylfaen, serif]vakit ve nasip hak ve
[FONT=Sylfaen, serif]hakkaniyetin emri taksimidir


[FONT=Sylfaen, serif]Yaşamayı
[FONT=Sylfaen, serif]zül addeten riyakardır,
[FONT=Sylfaen, serif]yalan ve yanlışta ısrar eden
[FONT=Sylfaen, serif]azaptır, umuda ne kadar uzaktır


[FONT=Sylfaen, serif]Her yüzüne
[FONT=Sylfaen, serif]gülene kapılıp asılma
[FONT=Sylfaen, serif]Maksatsız aranan olma,
[FONT=Sylfaen, serif]nefsine fırsat tanıyan zavallı olma


[FONT=Sylfaen, serif]Merak
[FONT=Sylfaen, serif]edeple vardır, sinende ki
[FONT=Sylfaen, serif]har azmin vaktine muhtaçtır, yoksa hebadır


[FONT=Sylfaen, serif]Kalbin
[FONT=Sylfaen, serif]ve vicdanın ötenin edasını
[FONT=Sylfaen, serif]ve hesabını yapan ve yaşatan
[FONT=Sylfaen, serif]olmalıdır, cefa azığındır


[FONT=Sylfaen, serif]Feryadı kalana
[FONT=Sylfaen, serif]dikkat et, mahzundur


[FONT=Sylfaen, serif]Yüreği
[FONT=Sylfaen, serif]buruk ve suskundur,
[FONT=Sylfaen, serif]gönlünü al, muhabbet ecirdir, erdem senindir


[FONT=Sylfaen, serif]Hastanın,
[FONT=Sylfaen, serif]muhtacın, umuda
[FONT=Sylfaen, serif]aç olanın halini yokla,
[FONT=Sylfaen, serif]feceran edeni dikkate alma,lüzumdur


[FONT=Sylfaen, serif]Kar
[FONT=Sylfaen, serif]yağarken ne kadar zarif
[FONT=Sylfaen, serif]ve bereket adına efdal olan sezgidir,
[FONT=Sylfaen, serif]latif ve edebiyle naif bir ediptir
[FONT=Sylfaen, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt