Ölümün Öldürülmesi

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
Ölümün Öldürülmesi
Ölümün Öldürülmesi
Hz.Muhammed Efendimizin (s.a.v) en genç sahabelerinden birisi olan Hz.Ebu Said el-Hudri (radîyallahu anh) şöyle anlatırlar:

Ben Allah Rasulünün şöyle buyurduğunu duydum:

"Kıyamet gününde ölüm alaca bir koç (Alaca, bir kaç rengin karışımından oluşan bir renktir, yani "rengarenk"te dene bilir) suretinde getirilir. Hemen ardından bir nica verici (herhalde bir melek) şöyle söyler:

"Ey Cennet Ehli!" - Cennetliklerde hemen boyunlarını uzatırlar, başlarını o nida vericiye doğru kaldırırlar. Ve ona bakarlar. Nida edici, o koçu işaret eder ve

"Siz bu koçu tanır mısınız?" der.

Onlar hepsi koçu görmüş bulunur ve şöyle söylerler: "Evet, tanırız! Bu ki, ölümdür.."

Sonra nidacı şöyle der:

"Ey Cehennem Ehli!" - Cehennemliklerde hemen boyunlarını uzatırlar, başlarını o nida vericiye doğru kaldırırlar. Ve ona bakarlar. Nida edici, o koçu işaret eder ve

"Siz bu koçu tanır mısınız?" der.

Onlar hepsi koçu görmüş bulunur ve şöyle söylerler: "Evet, tanırız! Bu ki, ölümdür.."

Hemen ardından o alaca koç boğazlanır. Sonra:

"Ey cennet ehli! Siz cennette ebediyen kalacaksınız! Artık size ölüm yoktur!"

"Ey cehennem ehli! Siz cehennemde ebediyen kalacaksınız! Artık size ölüm yoktur!"

Hz.Ebu Said el-Hudri (radîyallahu anh) bunu söyler ve ardından sözlerine şöyle devam eder:

Resulullah ardından Meryem suresinin

AYET-İ KERiME
"Ve enzirhum yevmel hasreti iz kudıyel emr, ve hum fi gafletin ve hum la yuminun.(Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar..)"
39. Ayet
ini okur:

Resulullah Meryem suresi 39-u okurken şöyle buyurur: "İşte bu gaflet içinde bulunanlar, dünya ehlidirler (dünyayı sevenler)."

---------

Önde gelen sahabilerden birisi olan ayrıca Hz.Ömerin oğlu olan Hz.Abdullah bin Ömer (radîyallahu anh) ise şöyle anlatırlar:

"Ben Resulullahın şöyle buyurduğunu duydum:

"Cennet ehli cennete girer. Ve cehennem ehli cehenneme girer. Ve işte Ölüm, bir koç suretine gelir.. İşte bu koç, cennet ve cehennem arasına getirilip yatırılır (herhalde Arafa). Sonra kesilir. Sonra bir nidacı (herhalde melek) şöyle der:

"Ey Cennet ehli! Artık ölüm yoktur! Ey Cehennem ehli! Artık ölüm yoktur!"

Böylece cennet ehlinin ferahına bir ferah daha eklenirken, cehennem ehlinin hüzününe bir hüzün daha eklenir!"
 
Üst Alt