Osman Nuri'nin Yazdığı Fıkralar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
(Osman Nuri*’nin bir fıkrasıdır.)


Kitabların en büyüğüsün Kelâm-ı Kadîm,
Hak kanunların anasısın Kur’an-ı Azîm,
Kudsî tarihlerin nur babasısın Kelâm-ı Kadîm,
Sen, dinimizin bekçisisin Kur’an-ı Azîm.

Dört ilâhî kitabın anası yalnız sensin,
İftihar eder seninle bütün din-i İslâm,
Sensiz yaşamak istiyen kalbler gebersin,
Sen hakikatın ilk ve son güneşisin.

Her varlığın üstünde sönmeyecek güneşsin,
Bütün gizli ve aşikârın miftahı sensin.
Seni tanımayan ve tabi olmayan, her yerde
Sahibinin gazabına uğrasın, gebersin.

Hükmün, muhakkak kıyamete kadar bakidir,
Sana inanmayanlar âdi, zelil, kâfirdir,
Sen, her varlığın üstünde doğan güneşsin,
Seni istemeyenler, dünyada Cehenneme göçsün.

Haşa! Seni beğenmeyen ve yanlış diyenlerin,
Dilleri kesilsin, yere batsın.
Sana hor bakmak isteyenleri, Allah kahretsin,
Sen hakikatın ilk ve son güneşisin...
Osman Nuri
***
 

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
(Osman Nuri’nin fıkrasıdır.)


Kur’an-ı Azim

Bir kelimeni, milyonlar defa tekrar okusam,
İlk başladığım lezzeti, daima duyarım.
Sen İslâm ocaklarının sönmez bir lem’asısın,
Sen o misilsiz Zatın, emsalsiz kelâmısın.
Rabbin en sevgili Resulüne kısmet olan,
Değerli binbir çeşit isbatlı kelâmısın.

Hangi kitab var ki, asırlarca böyle hürmetle okunsun,
Nasıl bir nankör var ki, gelsin sana dokunsun,
Haşa, sana inanmayanlar kâfirse bile,
Gelsin onun dellâlının yanına otursun.

O dellâldan alınca ders-i ilhamı,
Lânetler eder, inkâr ettiğine Kur’an’ı,
İlmin en derin hocası, bürhanı,
Zelil eder, karşısında seni tanımayanı,
Kudsî kitabın çok ünlü, Onun dellâlı Üstadım Said
Gönül ister ki, o ayarda bulunsun binler Said.

Aynı günün sabahı okuduğum, büyük ve kudsî kitabımız olan Kur’an-ı Azîmüşşan’dan aldığım nurlu ilham-ı ilâhîden, dolayısıyla güneş gibi kuvvetli olan Risale-i âliyelerinizin âcizde bıraktığı derin his ve tesirlerden doğmuştur.
Osman Nuri
***
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt