R Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Rabiatül Adeviyeرابعة العدوية404821et-Tevvâbel-Habîr
Rabiaرابعه278451el-Kerîmel-Fettâh
Radiyeراضيه10161130el-Azîmez-Zâhir
Ragıpراغب12031375el-Ğaffârel-Ğafûr
Rahimeرحيمه263317er-Rahîmeş-Şehîd
Rahmetرحمة253306en-Nûrel-Kahhâr
Rahmiyeرحمىه263317er-Rahîmeş-Şehîd
Rahmiرحمى258311er-Rahîmer-Rakîb
Raifراءف282504er-Raûfel-Metîn
Ramazanرمضان10911309Zül Celâli Vel İkrâmel-Ğafûr
Ramizرامز248415en-Nûret-Tevvâb
Ranaرعنا321548eş-Şehîdel-Mukîd
Rasimeراسمه306528el-Kahhâreş-Şekûr
Rasimراسم301522el-Basîreş-Şekûr
Raziyeرازيه223342el-Kebîrel-Musavvir
Raşideراشده510713er-Raşîdel-Vâris
Raşitراشد505707el-Metînel-Vâris
Recepرجب205257el-Cebbârer-Rahîm
Refikaرفيقه395480et-Tevvâbel-Fettâh
Refikرفيق390474et-Tevvâbel-Fettâh
Regaipرغاءب12041486el-Ğaffârel-Hâfid
Rehaرها206318el-Cebbâreş-Şehîd
Remziyeرمزيه262321er-Rahîmeş-Şehîd
Remziرمزى257315er-Rahîmer-Rakîb
Renginرنكين330525el-Musavvireş-Şekûr
Resulرسول296398er-Rahmanet-Tevvâb
Reyhanريخان8611030el-Muahhirel-Azîm
Reyyanريّان271440el-Kerîmet-Tevvâb
Rojinروژين9661025el-Hâfizel-Azîm
Ruhiyeروحيه229233el-Kebîrel-Kebîr
Ruhiروحي224227el-Kebîrel-Kebîr
Rukiyeرقيه315399er-Rakîbet-Tevvâb
Ruşenروشن556673el-Müteâliel-Mütekebbir
Rümeysaرُميسا311533er-Rakîbeş-Şekûr
Rüveydaرويده225259el-Kebîrer-Rahîm
Rüveydeرويده225259el-Kebîrer-Rahîm
Rüzgarروزگار434633et-Tevvâbel-Müntakîm
Rüştiyeرشديه519613er-Raşîdel-Müntakîm
Rüştüرشدى514607er-Raşîdel-Müntakîm
Rıdvanرضوان10571225el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Rıfatرفعت750813el-Muktedirel-Habîr
Rızaرضا10011113ed-Dârrez-Zâhir
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt