Rahmet yoluna giren rahmet bulur.

sırat-ı müstakim

Aktif Üyemiz
Rahmet yoluna giren rahmet bulur.


Âlemlerin rabbi olan
iccon04.gif
’ımıza hamdolsun, salat ve selam önderlerimiz olan tüm peygamberlerimize ve onlara tabii olanlara olsun.

“İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara
iccon04.gif
lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler.” (Bakara süresi/159) Ayet, delil anlamına gelir. Sürelerde her geçen cümleye ayet denildiği gibi göklerde ve yerde bizleri
iccon04.gif
’a götüren her ayrıntıya, her işarete de ayet denir. Bu, şu demektir. İster sözel, ister görsel her delil ayettir ki,
iccon04.gif
’a işaret ettirir. Tabii tefekkür edilirse…

Hidayet he-de-ye kelimesinden türemiştir. Fiil ve özneyi kendi üzerinde taşıyan bir kelime. İletmek, yönlendirmek manasına gelir. Ama kendisine iletmek, yönlendirmek demektir. Kim yapacak. Yine kelimede saklı… Yüce
iccon04.gif
yapacak. Eğer insanlar yüce
iccon04.gif
’ın rızasını talep ederlerse yüce
iccon04.gif
kendine o kullarını yönlendirecek ve doğru yolda ilerlemelerine yardımcı olacak. Ama insanlar tek doğru yolun
iccon04.gif
’a giden yol olarak kabul ederlerse hidayeti fark edecekler. Böylece kendilerini kuşatan ayetlerden ve ellerinin altında olan ayeti kerimelerden kendilerine bir pay çıkaracaklardır. Aksi takdirde çevrelerindeki ve ellerindeki ayetlere rağmen ışıksız kalacaklardır.


Tek şart gerçekten hidayetin yolunun
iccon04.gif
’u Teala’nın gösterdiği yol olduğuna inanacak, güvenecek. Hidayet yolunun sonu
iccon04.gif
’ın rızasına çıkar. Çünkü zaten bu yolu
iccon04.gif
’ımız tavsiye etmişti. “…indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri…”ile açıklamıştı. Kendisi indirmiş, hidayet yani hedef, yol ve metotları içeren ifade ve deliller olan ayetler…


Yüce
iccon04.gif
tüm bunları bildirmesine rağmen gerçekleri kabul etmeyen, görmeyen, gizleyenler var. Adeta duymak, görmek ve anlamak istemiyorlar. Rahman ve rahim
iccon04.gif
’ımızın rahmet dolu yolundan yüz çevirmekteler. Şimdi sizlere sorarım. Rahmet yolundan ayrılan, rahmet bulur mu? Elbette hayır. Yüce
iccon04.gif
onlara lanet eder. Yani onları artık kendinden uzak görür. Dolayısıyla onlara artık rahmet, sevgi, şefkat nazarıyla bakmaz.
iccon04.gif
taraftarı olan herkes te onlara iyi gözle bakmaz. Onlarda, onlardan ilişkilerini keserler. Onları dost kabul etmezler.


“… Mutlaka onlara
iccon04.gif
lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler.”

Lanet, rahmetten uzak olmak, muhalefet etme, hakir görme, buğzetme manalarına gelir.


iccon04.gif
kendi rızasını hedef tutmayanları, kendi tavsiyelerine güvenmeyenleri rahmetinden uzaklaştırdığı gibi, onların lehine düşünebilecek, davranabilecek her varlıkta artık onları rahmete layık görmez. Örneğin melekler, peygamberler, veliler, şehidler, müminler, eşyalar, gökteki varlıklar….bunların da
iccon04.gif
’a tabii olanlara temennileri farklıdır.
iccon04.gif
’a muhalif olanlara karşı temennileri farklıdır. Sizde takdir edersiniz ki Rabbine düşman olan birini hiçbir varlık desteklemez. Onaylamaz. Onlar için
iccon04.gif
’tan rahmet dilemez.

Ancak bir sebeple bu durum değişebilir.

Şöyle ki;

“Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.” (Bakara süresi/ 160)

Bunu bildiren yüce
iccon04.gif
’ımız. Eğer gerçekten pişman olunursa ve gerçekler üzere yaşamaya karar verirse yüce
iccon04.gif
’ın onlara bakış açısı değişecektir. Dolayısıyla lanet edebilecek tüm varlıkların bakış açısı da… Yerini rahmete bırakacaktır. Yani yüce
iccon04.gif
, artık kendisine ve inananlara yakın olanlardan kabul edecektir onları...”
“…Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.”

Hamd olsun rabbimize ki bizlere lütfü keremiyle böyle fırsatlar vermiştir. Dileğimiz, bu fırsatları kaçırmamamızdır.
 
Üst Alt