Ramazan Boyunca Günlük Vird

ceylannur

Yeni Üyemiz
Ramazan Boyunca Günlük Vird


Günlük okumaya varmısınız?100 defa “Sübhanallahi ve Bihamdihi”


Her kim günde yüz kere: Subhanallah ve bi-hamdihi (ALLAH'ı hamd ve tesbih ederim) derse o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile çok olsa dökülür"
Sahih-i Müslim'deki hadis numarasi: 4857

100 defa “Esteğfirullah”

Peygamberimiz (sav) günahsız olmasına rağmen her gün yetmiş defa tevbe ve istiğfar ettiğini söylüyor (Buharí, Deavât/3, 8/83 Tirmizí, Tefsir/48, Hadis no: 3259, 5/383)
O, insanlara şöyle sesleniyor:
“Ey insanlar, ALLAH’a tevbe edin! Muhakkak ki ben (de en azından) günde yüz defa tevbe ederim” (Müslim, Zikir ve Dua/12, Hadis no: 2702, 4/2075 İbni Mace, Edeb/57, Hadis no: 3816-3817, 2/1254)
“(Amel) defterinin sayfasında çokça istiğfar bulana ne mutlu…” (İbnu Mace, Edeb/57, Hadis no: 3818, 2/1254)

100 defa “Salavat”

“Allahumme Salli ve Sellim Ala Seyyidine Muahmmed ve Ala Ali Seyyidine Muhammed”
"Allâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin " (el-Ahzâb, 56)
Üzerime salavat getirmeyi unutan, cennetin yolunu da unutmuştur
"Kıyamet gününde üç kişi Allâh'ın arşının gölgesinde gölgelenir:
1- Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi
2- Benim sünnetimi ihyâ eden kimse
3- Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse "

Ramazanda en az “Bir Hatim”


Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah (sav)’i:
“Kur’an okuyunuz Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir
Müslim, Müsâfirîn 252 Ayrıca bk Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 249, 251

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri ALLAH’ın kendisine Kur’an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri ALLAH’ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz O’nun yolunda harcayan kimse ”
Buhârî, İlm 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 266– 268 Ayrıca bk Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Zühd 22
ALINTI
 
Üst Alt