Rüşdü Efendi'nin Yazdığı Mektuplar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
(Rüşdü’nün fıkrasıdır.)
1
2

3

Pek kıymettar ve pek muhterem Üstadım, efendim hazretleri!
Nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz Mektubat’ınızdan, i’caz-ı Kur’anîden İhlâs-ı Şerif, muavvizeteyn, Fatiha-i Şerif surelerinin tevafukat-ı hurufiye sırlarını gösterir Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Remzini din kardeşlerimle birlikte okuduk. Çok şükür, bin şükür elhamdülillâh. Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve tekaddes Hazretlerinin kelâmı olan Kur’an-ı Azim-i Hakîmin sırlarına hayret ve bütün kalbimle ve lisanımla
4
dedim.
Üstadım, yeni tevafukatlı Kur’an-ı Azîmüşşanın baş tarafına, bu Remzin ilâvesi hak ve hakikatı ilân maksadına muvafık olsa da, okudukça doymak ve usanmak bilinmeyen ve her okudukça dünya lezzetinden bin kat fazla lezzet veren ve kararmış kalbleri nurlandıran ve bize bizim lisanımızla hâllerimizi teşrih ve tarik-i hakkı gösteren Risale-i pürnurlarınızda da beraber ayrıca bulunması ve Kur’an-ı Hakîmin başına mümkün olursa hem Arapçasının ve hem de Türkçesinin konulması muvafık olacağı zannındayım, efendim hazretleri.
Rüşdü
***

(Rüşdü Efendi’nin fıkrasıdır.)
Ey aziz Üstadım!
Bu kadar azim ihsanınız, beni sevgili Üstadımızın nezdinde talebelerin en sonuncusu olmak şerefini kazandırdığını tahattur ettirdikçe, Cenab-ı Vacib-i Vücud


1- Hiçbir şey yoktur ki, Onu övgü ile tesbih ediyor olmasın. (İsra Suresi: 44)
2- Her türlü noksanlıktan beri olan Allah’ın adıyla.
3- Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
4- Allahım! Kalblerimizi iman ve Kur’an nuruyla nurlandır.

 

[TB] Benzer konular

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt