Rusya dost mu düşman mı? Ahir zamandaki rusya

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

HASAN CAN

Administrator
Yönetici

Rusya ilk önce 862’de Kiyef Knezliği olarak tarih sahnesine çıktı. Kiyef Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayıp yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği 16. yüzyılda Rus imparatorluğu haline geldi. Rus imparatorluğu 1917 yılında yıkıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. SSCB 1989 yılında dağıldı. SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya'nın bütün zenginlikleri Soros destekli kişilerce satın alındı. Bunlar yahudi destekli Rus oligarklarını oluşturdular. Ancak Putin’nin iktidara gelmesiyle Putin bu oligarkları toplayıp ya Rus devletine tabi olmak yada ülkeyi terk etmek seçeneğinden birini kabule zorladı.
Dünya egemenliği hedefini güden devletlerin izledikleri temel hedeflerini içeren politikaları vardır. İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluktu. Almanya Ostpolitik denilen doğuya yayılma politikasını yürütmüştür. Osmanlı üç kıta üzerinde devlet-i ebed müddet siyasetini takip etmiştir. Rusya kuzeye sıkışıp kalmış olmasından dolayı sıcak denizlere inme politikası gütmüştür. Dünyadaki gelişmeler bu politikalar üzerinde ayarlamalar yapmayı gerektirse de, temel hedeflerde değişme olmamıştır.
Türkler ile Rusları yüzyıllar boyu savaştıran Rusların sıcak denizlere inme politikası olmuştur. Türkler sedd-i zülkarneyn gibi Rusların güneye inmelerinin önünde bir sed oluşturmuştur. İslam ülkelerini yüzyıllar boyunca Türkler korumuştur.
İngilizler Ortadoğu'daki petrol bölgelerini ele geçirebilmek için önlerindeki en büyük engel olarak Türkleri görmüştür. Rusya'yı, Balkan ülkelerini, Yunanistan'ı bize saldırtan perde altında hep İngilizler olmuştur. En sonunda Arabistanlı Lawrens’in çalışmalarıyla sembolize edildiği gibi İngiliz siyaseti Arapları Türklerden koparıp 20. yüzyıldaki islamın dünya üzerindeki karanlık dönemine yol açmıştır. İngilizlerin baskısı ile Lozan anlaşmasında ilk verilen ödün de Türkiye'nin islamı temsil etme rolünün terk edilmesi olmuştur. Dünya egemenliği için İngilizlerin bir hedefi Londra – Hong Kong hattının kendi kontrollerinde olmasıdır. Türkiye de bu hat üzerindedir. Bu nedenle Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde İngiliz gücü çok etkin olagelmiştir.
Rusya dost mu, düşman mı? Tarihe bakarsak Rusya’ya karşı daima dikkatli olunması dersini alırız. Rusların sıcak denizlere inme hedefinde değişme olmamıştır. Savaş yada barışçıl olarak Akdeniz'e inmek zorundadır. Montrö ve Lozan anlaşmalarıyla bu durum düzenlenmiştir. Rusya Suriye’nin Lazkiye şehrinde bir üsse sahiptir. Rusya bundan kolay kolay vazgeçemez. Bunun alternatifi Kıbrıs adasında bir üs edinmesidir. Ama Kıbrıs'ta iki adet İngiliz üssünün bulunması nedeniyle buna şimdilik imkan yoktur.
Gazeteci yazar Ergün Diler’in yazılarına baktığımızda dünya üzerinde iki güç rekabet ve mücadele içindedir. Bir tarafta yahudi sermayesi, diğer taraftan buna karşı olan diğer sermaye grubu.. Bir tarafta başını yahudi ve ingilizlerin çektiği finans kapital denilen grup, karşı tarafta Obama Amerika'sınca temsil edilen sanayi kapitalizmi, Putin ile temsil edilen Rusya ve Erdoğan Türkiye'si… Elbette her ülkede bu iki grubun temsilcileri bulunmakta ve mücadele içindedirler.
Mahir Kaynak üçüncü dünya savaşının son meydan savaşının İstanbul'da yapılacağını söylemektedir. İstanbul'daki savaşı kazanıp Türkiye'yi kendi tarafına çeken grup savaşı kazanacak demektedir.
Aynı şekilde gazeteci ve yazar Yiğit Bulut da Türkiye ile Rusya'nın birlikte bir Türk-Rus imparatorluğu oluşturmasını önermektedir. Türkiye bu açıdan Şanghay grubu içinde yer alması gerektiğini söylemektedir.
Bugünlerde Ukrayna’daki karışıklıklar Rusya ile AB arasındaki rekabetten kaynaklanmaktadır. Almanya'nın ostpolitik hedefi göz ardı edildiğinde bu rekabet anlaşılamaz. Rus yanlısı Yanukoviç’in görevden alınması, Soros yanlısı portakal devrimin anası olan Timoşenko’nun hapisten çıkarılması Rusya'nın güneye doğru açılan kapısının daralması anlamına gelir. Bu durum Rusya’nın üçüncü dünya savaşında neden Almanya'yı hedefleyerek Avrupa üzerine yürüyeceğinin de açıklaması niteliğindedir. Anlaşılan Rusya bir kedi gibi köşeye sıkıştırılmasını hazmedemeyecektir.
Türkiye'nin bekası ve menfaati ne yöndedir. Kapitalist batı bloku içinde mi, yoksa Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi doğu ülkeleri yanında mı? Elbette bunun kararını vermede duygusal eğilimler değil, akılcı çıkarlar ağır basacaktır.

İslam evliyalarında Osman Akfırat Efendiye göre önce Avrupa Türkiye’yi aralarından atacaktır. Pek çokları bu duruma çok üzülecektir. Türkiye daha sonra Nato’dan da çıkacaktır. Üçüncü dünya savaşı başladığında bu durumun Türkiye için rahmet olduğu anlaşılacaktır. Zira Rusya Avrupa üzerine yürüyecek ve Avrupa'da taş üstüne taş bırakmayacaktır, denilmiştir. Rusya üçüncü dünya savaşında İstanbul'u 6 ay işgal edecektir. İstanbul Mehdi tarafından tekbirlerle savaşsız geri alınacaktır.
Bediüzzaman'a göre Türkiye kuzey-doğudaki dehşetli ejderha tarafından işgale uğrayacaktır. Kuzey-doğudaki dehşetli ejderha tabiriyle Rusya'yı işaret etmiştir. Bunun zamanı olarak “bundan bir asır sonra” diyerek zamanımızı tarif etmiştir.
Bediüzzaman’a göre Ahirzaman fitneleri dönemi 1293 (1877) tarihinde İngilizlerin tahrikiyle Rusların Osmanlı üzerine saldırması ile başlamıştır. Ruslar İstanbul Yeşilköy önlerine kadar ilerleyip Mevlana Halid Bağdadi’nin himmetiyle durdurulabilmiştir. Yine Osmanlı devleti 1911-12 Balkan harplerinde Rus desteğindeki Balkan devletlerinin isyanıyla Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.
Bediüzzaman 1958 yılında Irakta General Kasım darbe yapıp İngiliz destekli Nuri Paşa hükümetini devirdiği zaman bir radyo istemiş ve haberleri dinlemiştir. Sonra radyoyu kaldırın, daha zamanı gelmemiş demiştir. Ardından: “Ben bekliyordum ki, Amerika, Almanya, Türkiye, Alemi İslam, Hindistan-Pakistan, Japonya birlikte mutlak küfre vuracaklar” demiştir.
Üçüncü dünya savaşında Rusya Avrupa’ya saldıracak ancak, aynı şekilde İran ve Türkiye'yi de işgal edecektir. Rus ordusunun Hatay’a kadar inip Amik ovasında Amerikan destekli Türk ordusu ile savaşacaktır. Rus ordusu Doğu Anadolu’da teslim alınacaktır. Ancak başlangıçta Türkiye'ye destek veren Amerika bulunduğu bölgeden çıkmak istemeyecektir. Bunun üzerine Amerika ile de bu bölgede savaşılacaktır. Mustafa Necati Özfatura’ya göre 1 milyon Amerikan askeri Toros dağları eteklerinde ölecektir. Bu savaşlar sonunda batı çökecek, buna karşı İslam dünyası Mehdi’nin liderliğinde yükselecektir.
 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
Avrupa Birliği'nin desteklediği muhalifler, uzlaşma kararına uymadı. Parlamento ele geçirildi. Muhalif vekiller, şehri terk eden Yanukoviç'in görevden alındığını ve seçimin 25 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Devrik başkan ise yaşananları darbe olarak nitelendirdi"
Bu haber size tanıdık geliyor değil mi? Gezi de gerek İstanbul'da ve gerek Ankara'da Başbakanın çalışma ofisleri basılmış ancak ele geçirilememişti. Eğer başarılı olsalardı bu haber Kiev değil, Ankara ve İstanbul olarak haber ajanslarında yerini alacaktı.
Benzerlik Alman istihbaratıyla da ilgili... Taksim'de Alman istihbaratı çok etkindi. Kiev'de ise düpedüz Alman vatandaşı yapılmış olan birinin liderliğinde Alman istihbaratı rol oynadı. Kievi yakıp yıktılar ve ele geçirdiler. Renkli Soros devriminin anası olan Timoşenko hapisten çıkarıldı. Rusya köşeye sıkıştırıldı. Rusya boş duracak mı? Hayır. Ostpolitik gereği AB yada Almanya şimdilik Ukrayna'yı ele geçirdi. Film daha bitmedi...
bediüzzaman'a göre büyük deccal kuzeydeki komünist rusya idi. komünizm in yaydığı dinsizlik akımı sebebiyle rusyayı en büyük düşman görmüştür. yine bediüzzamana göre islamın deccali olan kişi ise mustafa kemal in kendisidir.

yukardaki yazıdaki son kısımda bediüzzamanın anlatmak istediği, tüm milletin birleşerek rusya yı vurmak istemesini arzu etmiştir.

birde ukranyadaki son gelişmeler daha sıcak. bu konuda rusya nın nasıl davranacağı nı bekliyoruz. rusların hiç beklnmedik bir anda hareket edip batının üzerine yürümesi süprizolmayacaktır. çok yakın zamanda rusyanın gürcistanın üzerine nasıl yürüdüğünü biliyoruz.

şu an olaylar sıcak...
her an her şey olabilir.
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

Yukarıdaki ayeti kerimeye bakarsak kimin dost kimin düşman olduğu ayetle sabitlenmiştir. Dost ve düşman bellidir.Buna göre... ^^Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin^^ ve devamında ^^Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar)^^
ayeti kerimede bir yahudi+hiristiyan ittifakı olduğu anlaşılmaktradır.Normalde yahudi ve hiristiyanlar Hz.İsa olayından birbirilerine dost değillerdir.Ayeti kerime de de burada yahudi ve hiristiyanların ayrı ayrı değil birbirilerinin dostu yani ittifakı olayına işaret etmektedir. Bu ittifaka bugün bakarsak ancak NATO da görebiliriz.Yahudi+hiristiyan ittifakı = SİYONİZİM veya başka ad ....ben bimem başkası Global sermaye der fark etmez nerede yahudi+hiristiyan ittifakı varsa ayetle sabit onlar düşmandır ve onlara yardım edenlerde onlardandır.Allahu alem.Malesef :( Hem Ülkemiz hemde rusya şu an itibarı ile bu ittifaktadır ve kağıt üstünde birbirilerinin dostudur. Zaman neyi gösterir bilmem ama kim bu ittifaktan çıkar kim devam eder Müslümanın bilmesi gereken düşman yukaridaki ayeti kerime ile bellidir ve sabittir ...vesselam.
 
D

derin tarakçı

Guest
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.kimse başbakanlıgı filan ele gecirmeye calışmadı..başbakanlık ofisi,beşiktaş taraftarının beşiktaşdan,inönü stadına gittiği yolun başlangıcındadır..geziden çok çok önce her her maça gidişimizde..oradaki polisler tarafından gaza boguluyorduk biz...onun tepkisi idi o..ve ben 1geziciyim..hem sokaklarda hemde parkın için kimse,erdoğanı devireceğiz,yerine şunu getireceğiz diye birşey söylemedi...orada güzel olan,direnmekti..erdoğana istedigini yaptırmamaktı...ve dahi,siz sunniler,şu an mustafa kemale dediğiniz herşeyi zamanında,şimdi yolundan gittiğini söylediğniz imamı-azama da dediğiniz...sadece idrakiniz zayıf...kemal atatürk..islamın geleceğidir...acele etmeyin..hayat ögretecek size
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
yorumunuzun ilk cümlesini sildim,çirkin küfürlü cümleler yazamassınız müsade etmiyorum...
yorumunu da silmedim ki ne kadar çirkin bir yorum, cümle alem okusun diye anladınız inşallah....
 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.kimse başbakanlıgı filan ele gecirmeye calışmadı..başbakanlık ofisi,beşiktaş taraftarının beşiktaşdan,inönü stadına gittiği yolun başlangıcındadır..geziden çok çok önce her her maça gidişimizde..oradaki polisler tarafından gaza boguluyorduk biz...onun tepkisi idi o..ve ben 1geziciyim..hem sokaklarda hemde parkın için kimse,erdoğanı devireceğiz,yerine şunu getireceğiz diye birşey söylemedi...orada güzel olan,direnmekti..erdoğana istedigini yaptırmamaktı...ve dahi,siz sunniler,şu an mustafa kemale dediğiniz herşeyi zamanında,şimdi yolundan gittiğini söylediğniz imamı-azama da dediğiniz...sadece idrakiniz zayıf...kemal atatürk..islamın geleceğidir...acele etmeyin..hayat ögretecek size
1.si şu yorumundan ben vatan hainiyim diye bağırıyorsun. Tarihin ve bu milletin size öğrettiklerini kafanız almadığı gibi almayacakta. Çünkü beyin yerine başkalarının beynini taşıyorsunuz .Başkaları düşünüyor siz uyguluyorsunuz.

Ben geziciyim önemli olan direnmekti.......

Biz bu cümlenin gerisini de sonrasını da çok iyi biliriz. Gezici darbeci beyinlerinizle aklınızca kendinizi avutursunuz.

Önemli olan direnmekti.... Neye direnmekti?

Erdoğanın istediğini yaptırmamaktı cümlesinin sonucuna bak. Orda yapılmak istenen neydi ?

Havaalanı yapılmasın ( Şu an Almanya ve hollanda kuduruyor bu havaalanı için. Çünkü işerine gelmiyor. Siz onları savundunuz. Almanya ve Hollandanın çıkarını)

Kanal istanbul yapılmasın ( Çünkü boğaz hakimiyeti bize geçecekti. İngiltere, Almanya ve diğerlerinin istemediği şey. Yani onların istemediğini savundunuz. )

Köprü yapılmasın .( Neden yapılmasın ? )


İşin özeti şu:

Köprü yapıldı ... Milletin desteği ile.

Havaalanı bitmek üzere...Milletin desteği ile.

Kanal istanbul Başlamak üzere... Milletin desteği ile..

MİLLETİN DESTEĞİ İLE ERDOĞAN ÇATIR ÇATIR YAPTI VE YAPIYOR. yAPMAYA DA DEVAM EDECEK.

YANİ BU ÜLKE DÜŞMANLARININ İSTEĞİNİN TAM TERSİNE BU KERVAN YÜRÜYECEK...

BU MİLLET VE ERDOĞAN SİZE YETERİ KADAR DERS VERDİ HALA ANLAMIYORSUNUZ :)

ANLAYAMIYORSUNUZ..

SİZ KISIK SESİNİZLE ANCAK BÖYLE LAF YAPARSINIZ.

SİZ SÜNNİLER DERKEN MEZHEBİNİ AZ ÇOK ANLADIM AMA ŞUNU UNUTMA Kİ ..

MASONLARDAN , ATEİSTLERDEN , DİN DÜŞMANLARINDAN ( Kİ PARTİ ZİHNİYETİ OLARAK GEÇMİŞİ KAPKARANLIK DİN VE VATAN DÜŞMANLARI OLANLAR) ÖĞRENECEK BİR ŞEYİMİZ YOK

O TARİHİ ARTIK BİZ YAZIYORUZ . SİZ DE OKUYACAKSINIZ.

KABUL ETSENİZ DE , ETMESENİZDE.....
 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
İSLAMIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ RABBİMİZİN BİZE GÖNDERDİĞİ ELÇİSİ HZ.MUHAMMED(SAV) VE KELAMI kURAN-I KERİMDİR.

GERİSİ TEFERRUATTIR. KİMSE İSLAMIN GELECEĞİ DEĞİLDİR. NE ATATÜRK NE DE BAŞKASI. İSLAM ÜZERİNE YAPTIKLARINI GÖRDÜK. FAZLASINA GEREK YOK.

BİZİM İDRAKİMİZ ZAYIF SİZİNKİ ÇOK GÜÇLÜ (!)

O YÜZDEN PUTA TAPIYORSUNUZ.

ATATÜRK , İNÖNÜ VE CHP.....

İSLAMA ZARAR VEREN EN BÜYÜK ÜÇLÜ.

NASIL İSLAMIN GELECEĞİ OLUYOR?
 

MURATS44

Özel Üye
Konum
MALATYA
İçinde Vatan hainliğ olanlar , Bu memlekete, vatana , toprağımıza ve dinimize söz söyleyecek insanlar hep var oldu. Bundan sonra da var olacak. Ama devir eski devir değil.

Şu an herşey çok farklı. Önceden söz ve güç onlardaydı bu memlekette inancını yaşamak isteyenler bin türlü zulm ve haksızlığa uğradı. Şimdi söz sırası bizde ve böyle dinden uzak , başka devletlerin çıkarlarını koruyarak , bununla da gurur duyarak laf edebiyatı yapanlarında artık susma zamanı geldi.

Burası Müslüman Türkiye Topraklarıdır. İslamla Alakası olmayanların artık söz sahibi olmadıkları , olamayacakları topraklar....

.................................
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Facebook

Üst Alt