S Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Saadettinسعد الدّين233654el-Kebîrel-Mütekebbir
Saadetسعادت535797eş-Şekûrel-Ahir
Sabahattinصباحالدّين200587en-Nâfîel-Bâis
Sabahatصباحت501619el-Metînel-Müntakîm
Sabihaصبيحه115124el-Câmîel-Muid
Sabireصبيره307316el-Kahhâreş-Şehîd
Sabriyeصبريه307316el-Kahhâreş-Şehîd
Sabriصبري302310el-Basîrel-Rezzak
Sacideساجده73325el-Celîleş-Şehîd
Sacitساجد68319el-Hakemeş-Şehîd
Sadegülساده كل120444el-Muizet-Tevvâb
Sadullahصعاد الله231630el-Kebîrel-Müntakîm
Sadıkaصادقه200428en-Nâfîet-Tevvâb
Sadıkصادق195422en-Nâfîet-Tevvâb
Safaصفا171287el-Kuddûser-Raûf
Saffetصفوت576583el-Bâisel-Bâis
Safiyeصفيه185193el-Mukaddimen-Nâfî
Safuraصافورا378605er-Râfiel-Müntakîm
Sahraصحراء300527er-Rahmaneş-Şekûr
Saideسعيده149302el-Alimel-Basîr
Saimeصائمه146313el-Müheyminer-Rakîb
Saimصائم141307el-Müheyminel-Kahhâr
Saitسعيد144296el-Müheyminer-Rahman
Sakineساكنه136444el-Mü’minet-Tevvâb
Salihaصالحه134292es-Sameder-Rahman
Salihصالح129286el-Latifer-Raûf
Salimeسالمه136398el-Mü’minet-Tevvâb
Salimسالم131392es-Selâmet-Tevvâb
Sametصمد134220es-Samedel-Bâri
Samiyeساميه116338el-Muizel-Musavvir
Samiسامى111332el-Aliyyel-Musavvir
Sancaklıسانجاقلى255764en-Nûrel-Müzill
Sanemصنم180291es-Semier-Raûf
Saniyeثانيه566735el-Bâisel-Hâlık
Saraسارا262543er-Rahîmel-Mukîd
Sariyeسارئه276449el-Kerîmel-Fettâh
Sarpصارپ293410er-Rahmanet-Tevvâb
Satiyeساطيه85258el-Bedîer-Rahîm
Satılmışصاتيلمش8711139el-Muahhirez-Zâhir
Satıصاتى501618el-Metînel-Müntakîm
Sedanurصدانور351554er-Râfiel-Müteâli
Sedatسداد69301el-Hakemel-Basîr
Sedaصدا95241el-Azîzel-Kebîr
Sedefصدف174211el-KuddûsMâlikül Mülk
Sedenسدن114261el-Câmîer-Rahîm
Sefaسفا141312el-Müheyminer-Rakîb
Seferسفر340402el-Musavviret-Tevvâb
Seherسحر268330el-Kerîmel-Musavvir
Selahattinصلاحالدّين228655el-Kebîrel-Mütekebbir
Selayسلاى101313el-Adler-Rakîb
Selcanسلجان144461el-Müheyminel-Fettâh
Seldaسلدا95337el-Azîzel-Musavvir
Selimeسليمه145298el-Müheyminer-Rahman
Selimسليم140292el-Vâsier-Rahman
Selinayسلين آى161430el-Mânîet-Tevvâb
Selinaسلينا151419el-Alimet-Tevvâb
Selinسلين150308el-Alimel-Rezzak
Selmanسلمان181498es-Semiel-Metîn
Selmaسلما131392es-Selâmet-Tevvâb
Selvaسلوا97308el-Azîzel-Rezzak
Selverسلور296398er-Rahmanet-Tevvâb
Selviyeسلويه111214el-Aliyyel-Bâri
Selviسلوى106208el-Adlel-Muksîd
Selçukسلچوق199431en-Nâfîet-Tevvâb
Semahatسماحت509731er-Raşîdel-Hâlık
Semanurسمانور357634er-Râfiel-Müntakîm
Semaسما101321el-Adleş-Şehîd
Semaسما101321el-Adleş-Şehîd
Semihaسميحه123236el-Muidel-Kebîr
Semihسميح118230el-Muizel-Kebîr
Semiraسميره315428er-Rakîbet-Tevvâb
Semiسميع180351es-Semier-Râfi
Semraسمرا301522el-Basîreş-Şekûr
Senanurثنانور8071031el-Habîrel-Azîm
Senaثنا551718el-Müteâliel-Vâris
Senemسنم150316el-Alimeş-Şehîd
Serapسراپ263435er-Rahîmet-Tevvâb
Serbülentسربلند346536er-Râfieş-Şekûr
Sercanسرجان314591er-Rakîbel-Bâis
Serdarسردار465668el-Fettâhel-Mütekebbir
Serdemسردم304446el-Kadîret-Tevvâb
Serenayسرناى321549eş-Şehîdel-Mukîd
Serhadسرحد272365el-Kerîmer-Râfi
Serhatسرحد272365el-Kerîmer-Râfi
Serkanسرقان411719et-Tevvâbel-Hâlık
Serkanسرقان411719et-Tevvâbel-Hâlık
Sermetسرمد304446el-Kadîret-Tevvâb
Serminسرمين360528er-Râfieş-Şekûr
Serpilسرپل292395er-Rahmanet-Tevvâb
Serraسرّاء462744el-Fettâhel-Muktedir
Sertanسرتان711939el-Vârisel-Kâbiz
Sertaçسرتاچ664886el-Mütekebbirel-Kâbiz
Serverسرور466528el-Fettâheş-Şekûr
Servetثروت11061109ez-Zâhirez-Zâhir
Servetثروت11061109ez-Zâhirez-Zâhir
Seryaسريا271443el-Kerîmet-Tevvâb
Serçiyanسرچييان334613el-Musavvirel-Müntakîm
Sevalسوال97308el-Azîzel-Rezzak
Sevbanثوبان559727el-Müteâliel-Hâlık
Sevcanسوجان120396el-Muizet-Tevvâb
Sevdanurسودانور327585eş-Şehîdel-Bâis
Sevdaسودا71272el-Bâsıtel-Kerîm
Sevdegülسوده كل125339el-Muidel-Musavvir
Sevdeسوده75167el-Celîlel-Kuddûs
Sevgiسَوكى96238el-Azîzel-Kebîr
Sevilayسويلآى117330el-Muizel-Musavvir
Sevilسويل106208el-Adlel-Muksîd
Sevimسَويم116227el-Muizel-Kebîr
Sevinçسوينچ129296el-Latifer-Rahman
Sevkanسوقان217524el-Bârieş-Şekûr
Sevtapسوطاپ78250el-Hakîmen-Nûr
Seyfinazسيفى ناز218453el-Bâriel-Fettâh
Seyfullahسيف الله216471el-Bâriel-Fettâh
Seyhanسيخان721949el-Hâlıkel-Kâbiz
Seyitسيد74166el-Celîlel-Kuddûs
Seyyideسيّده89183el-Melikel-Mukaddim
Seyyidسيّد84177el-Bedîes-Semi
Sezginسزكين147351el-Muhsîer-Râfi
Sezgiسزكى97245el-Azîzen-Nûr
Seçilسچيل103255el-Adlen-Nûr
Seçkinسچكين143391el-Müheyminet-Tevvâb
Sibelسيبل102205el-Adlel-Cebbâr
Simgeسيمگه135328el-Mü’minel-Musavvir
Sinanسنان161443el-Mânîet-Tevvâb
Sinemسئنم160327el-Mânîeş-Şehîd
Siyabendسييابند137397el-Vâsiet-Tevvâb
Solmazصولماز174386el-Kuddûset-Tevvâb
Sonayصوڭآى127324el-Latifeş-Şehîd
Sonerصوڭر316403eş-Şehîdet-Tevvâb
Songülصوڭكل166374el-Kuddûser-Râfi
Sudenurسوده نور331480el-Musavvirel-Fettâh
Sudeسوده75167el-Celîlel-Kuddûs
Suedaصوأدا102358el-Adler-Râfi
Sultanسلطان150418el-Alimet-Tevvâb
Sunaصونا147318el-Muhsîeş-Şehîd
Suzanسوزن123245el-Muiden-Nûr
Suصو96101el-Azîzel-Adl
Sühanسخن710827el-Vârisel-Habîr
Süheylaسهيلا106319el-Adleş-Şehîd
Süheylسهيل105208el-Adlel-Muksîd
Süleymanسليمان191509el-Mukaddimer-Raşîd
Sümbülسنبل142300el-Müheyminer-Rahman
Sümeyraسميرا311533er-Rakîbeş-Şekûr
Sümeyyeسميّه125238el-Muidel-Kebîr
Sündüsسندس174381el-Kuddûset-Tevvâb
Süreyyaثريّا721835el-Hâlıkel-Muahhir
Süveydaسويدا81283el-Hasîber-Raûf
Sıddıkصدّيق208357el-Muksîder-Râfi
Sıdıkaصدّيقه213363el-Bârier-Râfi
Sılaصله125172el-Muidel-Kuddûs
Sırmaصئرمه345403er-Râfiet-Tevvâb
Sıtkıصدقى204322el-Cebbâreş-Şehîd
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 

sıla

Aktif Üyemiz
Sılaصله125172el-Muidel-Kuddûs


yokmu diye tereddüt ama neyse niçk değişmekden kurtuldum varmış güzel elinize sağlık paylaşım için teşekkürler Admin :)
 
Üst Alt