Salgın Hastalık Dereceleri : Pandemik, Epidemik, Endemik, Sporadik

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
Salgın hastalıklar tıbbın bir dalı olan epidemiyoloji tarafından incelenir. Epidemiyolojide salgın hastalıklar görülme sıklığı, artış oranı, farklı ülke ve kıtalara yayılma gibi özelliklerine göre farklı sınıflara ayrılmıştır. Bu yazıda bu sınıflarından sporadik, endemik, epidemik, pandemik sınıflarından bahsedelim...Sporadik

Bilinen ve nadir olarak ortaya çıkan hastalıklar sporadik sınıfına girer. Örneğin tetanoz ve kuduz hastalıklarının görülme sıklığı oldukça nadirdir. Bu nedenle bu hastalıklar sporadik olarak değerlendirilir.

Endemik

Eğer bir hastalık belirli bir coğrafyada uzun süredir görülüyor ve hastalıktan etkilenen kişi sayısında ani artışlar olmuyorsa bu hastalık endemik sınıfına girer. Örneğin sıtma hastalığı Afrika'nın bazı bölgelerinde uzun süredir görülmektedir. Ayrıca yıllara göre hastalığın etkilediği kişi sayısında da ani bir artış gözlemlenmemiştir. Bu nedenle bu bölgelerdeki sıtma hastalığı endemik sınıfındadır. Fakat örneğin Türkiye'de sıtma hastalığı görülürse hastalık ilk olarak endemik olarak değil nadir bir durum olduğu için sporadik olarak değerlendirilir.

Epidemik

Eğer bir bölgede görülen hastalık beklentilerin aksine aniden artış gösterirse bu hastalık epidemik olarak değerlendirilir. Örneğimize tekrar dönersek Afrika'daki sıtma hastalığında aniden bir artış olursa hastalık endemikten epidemik sınıfına geçer.

Pandemik

Salgın hastalıklar içindeki en kötü senaryodur. Eğer epidemik sınıfındaki salgın hastalık bulunduğu coğrafyadan çıkıp farklı ülke ve kıtalara yayılır ve çok sayıda insanı etkilerse hastalık pandemik sınıfına alınır. Bu tür salgınlar tüm dünyayı etkileyebilecek derecede tehlikelidir.
 
Üst Alt