Sana hakkıyla kul olanların şefkatiyle donat kalbimi Rabbim | Senai DEMİRCİ

ceylannur

Yeni Üyemiz
Sana hakkıyla kul olanların şefkatiyle donat kalbimi rabbim
Rabbim,
Sana hakkıyla kul olanların şefkatiyle donat kalbimi
Beni anama-babama hayırlı evlat eyle
Sana kul olmakla merhamet sahibi eyle beni ve evladımı
Beni evladıma hayırlı ana-baba eyle

Hamd ve minnetim Sanadır, ey Rabbim
Topraktan yaratılmış bedenimi vahyine muhatap eylediğin için
Ayrılıklarla ağlayan kalbimi sonsuzluğu müjdeleyerek teselli ettiğin için

Rabbim,yaşamamı sen diledin
Dilediğin gibi yaşayanlardan eyle beni
Rabbim, ölümüm de senin deileğin
Senin razı olduğun anda öldür beni

Rabbim,inandıklarımdan dolayı kınayanların kınamasından utandırma beni
Yalnız Sana kul olmanın izzetiyle yaşat beni
Rabbim, çoklarına uyup sapmaktan uzak tut beni
Yalnız senden istemenin izzetiyle yaşat beni

Sana şükrüm en büyük nimetimdir
Şükrüne muvaffak eyle beni
Senin rızan en büyük servetimdir
Sana razı eyle beni

Ya Rab,hiç şüphesiz senin dilediğin hakkımda en hayırlı olandır
Sana teslim oldum,beni dilediğin gibi yaşayanlardan eyle
Ya Rab, Senden dilediklerimi benim hakkımda hayırlı eyle
Sana razı oldum; beni Senin razı olduklarından eyle

İstediğim bir Sensin
Senin benim için istediğin benim de istediğimdir
İstemi isteyen de Sensin
İsteyemediklerimi de bana Sen verirsin
Beni böyle kabul et, ey Rabbim
Ya Rab, beni kendine kul kabul eyle
Ömrümü hayırlı bir kul olarak tamam eyle
Ya Rab, beni güzel kullarının arasına dahil et
Ölümümü ömrümün en güzel anı eyle

Rabbim, her vesilede Senin keremin saklıdır
Sebepler sayısınca hamd Sana

Rabbim, secdelerimi güneşin secdesi gibi azametli eyle
Hücre hücre secde eyle beni
Rabbim, kulluğumu meleklerin kulluğu gibi usançsız eyle
Hece hece dua eyle sözlerimi

"Benimdir" diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
"Ben" diye bildiğim de Senin emrindir
Beni bende bırakıp Senden etme

Rabbim,yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim,bir Seni bir bildim
Sevdalarımı sende bitir
 
Üst Alt