T Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Tacettinتاج الدّين503934el-Metînel-Kâbiz
Tahaطاها16238el-Vehhâbel-Kebîr
Tahirطاهر215328el-Bâriel-Musavvir
Tahsinحسين128246el-Latifen-Nûr
Talatطلعت509612er-Raşîdel-Müntakîm
Talhaطلحه5296el-Mucîbel-Azîz
Taliaطالعه115328el-Câmîel-Musavvir
Talipطالب42195el-Velîen-Nâfî
Tamamتمام481692el-Fettâhel-Vâris
Tanerتاڭر621814el-Müntakîmel-Habîr
Tanselتانسل541809el-Mukîdel-Habîr
Tansuطاڭصو126323el-Muideş-Şehîd
Tarkanتارقان7521111el-Muktedirez-Zâhir
Tarıkطارق310503el-Rezzakel-Metîn
Taybarتايبار614838el-Müntakîmel-Muahhir
Tayfunطيفون155214el-Kayyûmel-Bâri
Tayyipطيّب3135el-Evvelel-Evvel
Tazegülتازه كل463703el-Fettâhel-Vâris
Tekinتكين480619el-Fettâhel-Müntakîm
Telliتلّى470554el-Fettâhel-Müteâli
Temelتمل470562el-Fettâhel-Bâis
Temrenتمرن690798el-Vârisel-Ahir
Tenayتنآى461629el-Fettâhel-Müntakîm
Tenzileتنزيله502608el-Metînel-Müntakîm
Teomanتءومان498825el-Metînel-Habîr
Teslimeتسليمه545699el-Mukîdel-Vâris
Teslimeتسليمه545699el-Mukîdel-Vâris
Tevhideتوحيده433468et-Tevvâbel-Fettâh
Timurhanتيمورخان13071527el-Ğafûrel-Hâfid
Timurتيمور656709el-Mütekebbirel-Vâris
Timuçinتيموچين519678er-Raşîdel-Mütekebbir
Tolgaطولقا146379el-Müheyminer-Râfi
Toprakطوپراق318512eş-Şehîder-Raşîd
Treysciliaتيريسجيليا7341001el-Hâlıked-Dârr
Tuanaتوانا458735el-Fettâhel-Hâlık
Tubaطوبى2730el-Vedûdel-Evvel
Tufanطوفان146314el-Müheyminer-Rakîb
Tunahanطونه خان721946el-Hâlıkel-Kâbiz
Tunayتوناى467635el-Fettâhel-Müntakîm
Tunaطونه70128el-Bâsıtel-Latif
Tuncayتونجاى470688el-Fettâhel-Vâris
Tuncerتونجر659767el-Mütekebbirel-Müzill
Turanتوران657825el-Mütekebbirel-Habîr
Turaçطوراچ219381el-Bâriet-Tevvâb
Turgayطورغاى12261399el-Ğaffârel-Hâfid
Turgutطورغود12251318el-Ğaffârel-Ğafûr
Turhanطورخان8661035el-Muahhirel-Azîm
Tuğbaطوبى2730el-Vedûdel-Evvel
Tuğberkطوغبرك12371381el-Ğaffârel-Ğafûr
Tuğraطغرا12101382el-Ğaffârel-Ğafûr
Tuğrulطوغرول12511354el-Ğaffârel-Ğafûr
Tuğçeطوغچه10231135el-Azîmez-Zâhir
Tülayتولاى447600et-Tevvâbel-Bâis
Tülinتولين496595el-Metînel-Bâis
Türkanتوركان677926el-Mütekebbirel-Kâbiz
Türkتورك626709el-Müntakîmel-Vâris
 

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 

TaHKaR

Aktif Üyemiz
Benim adım..Adminim..sağlıklı ömürler olsun..
Tahirطاهر215328el-Bâriel-Musavvir
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Biz neden Tahir demiyoruz adminim,siz nick olarak iki birleşim yapmışsınız,oda güzel ama,,kendi adınız güzelmiş:)
 
Üst Alt