Sevket OKYAY Takvâ

Okyay

ÖZEL ÜYE
Takvâ

Asıl korkusu cehennem değil,
Cennetten ötürü sevmek de değil,
Rabbin rızâsına mazhar olmakta,
O’nun sevgisinde saklıdır takvâ.
3_20140428194620.gif

İnsan yarattığı için ilk önce,
İmânla mücehhez İslâm olunca,
Bu mazhariyete şükür en başta,
İşte buradan başlıyor takvâ.
3_20140428194620.gif

Böyle bir diyarla şeref yab olmak,
Müslüman anadan- babadan doğmak,
Allah’tan bir ihsan, lütuf olmakta,
Ne güzel temeldir, tatbikte takvâ.
3_20140428194620.gif

Yeryüzü ve bunda, bütün varlıklar,
Hepsi insan için yaratılmışlar.
Bu üstün değeri ikram tutmakla
Mevlâ’nın indinde yeşerir takvâ.
3_20140428194620.gif

Bunlar dünyalıklar, hele cenneti,
Ebedi hayâtı, bunca nimeti,
Bu ayrıcalığa, değer katmakla,
Bir minnet kapısı oluşur takvâ.
3_20140428194620.gif

Daha nice sebep, nedenler dolu,
Küçücük aklımız yetmez olmalı,
Allah’ı sevmeyi mecbur kılmakta,
Acze teslim olmak gibidir takvâ.
3_20140428194620.gif

Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var,
Bunca ikramlara, acep ne kadar,
Sakın nankör olup, aklından atma,
Hem minnet borcudur aslında takvâ.
3_20140428194620.gif

Peki nasıl olsun, derseniz takvâ?
Bizi sevdiğini bilmiş olmakla.
O’nu bir an dahi unutmamakla,
İşte böyle başlar hakiki takvâ.
3_20140428194620.gif

Nefes alışından, haberdar bilcen;
Açık ve gizliyi biliyor olcan,
Görünür-görünmez malûmdur Hakk’a,
Ha bu tasavvurun özüdür takvâ.
3_20140428194620.gif

Yaprak kımıldamaz, izni olmadan,
Hiç bir şey yok olmaz, vade dolmadan,
Nefes sayısıyla yaşamak hatta,
Buna inandıkça güçlüdür takva.
3_20140428194620.gif

Kendini dâima ekranda zannet,
Her bir hareketin oluyor zimmet,
İnsan her işinde, bu histe olsa,
Allah sevgisine namzettir takvâ.
3_20140428194620.gif

Rabbinin önünde dururcasına,
Namazı kılarsın görürcesine,
Hata işlemeden, bir virgül-nokta,
İçini titretir o halde takva.
3_20140428194620.gif

Takvâ sahipleri o yüzden güleç,
Çünkü müttakî olmaya ilaç,
Rabbin sevgilisi olmak hesapta,
Sevinçtir, umuttur böylece takvâ.
3_20140428194620.gif

Kimsenin sırrını kimseye açmaz,
Emânet olanı zerrece saçmaz,
Kesinkes sorulur o kıyamette,
İşte muhafızdır, kalkandır takvâ.
3_20140428194620.gif

Her türlü sa’yini eler, aşınır,
Allah gücenir mi diye düşünür,
Bilir ki görevli melek yazmakta,
Doğruyu gösterir o anda takvâ.
3_20140428194620.gif

İnsan annesini ne için sever?
Ne için yüceltir saygıyla över?
Çünkü karnındayken sevgisi çokça,
Minnet borcundandır burada takvâ.
3_20140428194620.gif

Peki Yaradan’ın şefkati n’ola,
Şefkat deryasından bir damla ana,
En büyük sevgimiz olmalı Hakk’a,
Ana da içinde böylesi takvâ.
3_20140428194620.gif

Haydi Rabbinizin mağfiretine,
Müttakî kullara hazırlanan o,
Genişliği yerle gök arası olan,
Cennetine koşun (yarışcasına
Allah’ın va’di bu, kimseye bakma,
Sözünden caymaz O, felahtır takvâ)

Şevket Okyay
3_20140428194620.gif

 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt