Tasavvuf'ta 4 Kapı...

nefsimutmainne

Aktif Üyemiz
Öğrencilerinden biri Mevlana'ya sormuş;

"Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?"

-"Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var ve hepsirahlelerine eğilmiş. Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at,sonra gel sana anlatayım."

***

• Öğrenci gitmiş,birincinin ensesine bir tokat akşetmiş. Tokadı yiyen derhal ayağakalkıp arkasını dönmüş ve daha kuvvetli bir tokatla Mevlana'nınöğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek amahocasına itaat var.

• Yaradana güvenip ikinciye de bir tokatakşetmiş. O da derhal ayağa kalkıp elini kaldırmış. Tam tokadıvuracakken vazgeçip yerine oturmuş.

• Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş.

• Dördüncü, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş.


Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış.

Mevlana; "İşte sana istediğin örnekler....

- Birinci, şeriat kapısını geçememiş biri idi.
Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı, aynısını sana iade etti.

-İkinci, tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı, tam tokadıiade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi.
"Sana kötülük yapana bile iyilik yap".
Onun için döndü, oturdu.

- Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmiştir.
İyinin ve kötünün tek Yaradandan geldiğini bilir, inanır.
Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı.

- Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir.
Onun için dönüp bakmadı bile...
__________________
image.php
 
Üst Alt