Milli Türk Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS)

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS), taktik alandaki hava savunma komuta kontrol faaliyetlerini icra etmek ve hava savunma unsurları arasında bir bilgisayar ağı kurmaya yarayan bir sistemdir. HERİKKS ile etkin bir hava savunması icra edebilmek üzere konuşlanma, planlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
tb
Türk Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS)
HERİKKS, temel olarak, çeşitli radarlardan ve harici unsurlardan iz bilgilerini alarak gerçek zamanlı ortak hava resmini oluşturur. Radar ve silahların konuşlandırılacağı yerlerin tespiti için gerekli analiz olanakları sunulmakta, hava sahasının tümünün kontrol altında tutulabilmesi için sensör ve silah yerleşim planları çıkartılmakta, çeşitli radar sistemlerinden gelen iz bilgilerini işleyerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturulmakta ve komuta kontrol kabiliyeti ile hava savunma silahlarına hedef bilgilerinin hızlı ve doğru gönderilmesi sağlanarak etkin hava savunması icra edilmektedir. HERİKKS dağıtık mimari yapısında çalışmaktadır. Sistem hiyerarşik, otonom çalışma modlarında çalışabilmektedir. HERİKKS Sisteminde TASMUS Radyoların sağladığı haberleşme alt yapısı kullanılmaktadır.
Özellikler


- Farklı radarlardan gelen iz bilgilerinin birleştirilerek gerçek zamanlı hava resminin oluşturulması
- İzlere teşhis verilmesi
- Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis algoritması ile optimum hedef-silah eşlemeleri
- Manuel, yarı otomatik ve otomatik hedef-silah eşlemeleri
- Silah sistemlerine hedefe yönlenme bilgilerinin iletilmesi
- Sistem birimlerinin konum, operasyonel durum ve teçhizat bilgilerinin paylaşılması
- Yöntemsel Hava Sahası Kontrol Tedbirleri ve Hava Görev Emirlerinin kullanımı
- Güvenilir TASMUS haberleşme alt yapısı
- Sayısal Haritalar üzerinde konuşlanma analizi yapma olanakları
- Eğitim amaçlı simülasyon yeteneği
- Kayıt ve tekrar oynatma yeteneği
- Harici sistemler ile entegre çalışma için sağlanan arayüzler: Link-1, Link-11B, Link-16, JREAP ve LLAPI

tb
Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D)
Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D)

Üs/Liman Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS-D), sabit varlıkların (üs, liman vb.) hava savunma faaliyetlerini yönetmek üzere geliştirilmiş bir Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol sistemidir. HERİKKS-D ile etkin bir hava savunması icra edebilmek üzere konuşlanma, planlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Radar ve silahların konuşlandırılacağı yerlerin tespiti için gerekli analiz olanakları sunulmakta, hava sahasının tümünün kontrol altında tutulabilmesi için sensör ve silah yerleşim planları çıkartılmakta, çeşitli radar sistemlerinden gelen iz bilgilerini işleyerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturulmakta ve komuta kontrol kabiliyeti ile hava savunma silahlarına hedef bilgilerinin hızlı ve doğru gönderilmesi sağlanarak etkin hava savunması icra edilmektedir.

HERİKKS-D, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki HERİKKS Sistemleri temel alınarak geliştirilmiştir.

Temel Özellikler :


- Harp alanının sayısal haritalar üzerinde gerçek zamanlı olarak izlenmesi
- Sayısal haritalar üzerinde konuşlanma analizi yapma olanakları
- Farklı sensörlerden gelen iz bilgilerinin birleştirilmesiyle gerçek zamanlı hava resminin oluşturulması
- Hava resminin silah sistemlerine dağıtılması
- Sistem birimlerinin konum, operasyonel durum, teçhizat bilgilerinin paylaşıIması
- Hava sahasının kontrolu için yöntemsel kontrol tedbirleri tanımlanabilmesi ve dağıtımı
- IFF/SIF kodlarının otomatik olarak dağıtılması
- Optimum hedef silah eşlemesi
- Dost- düşman ayrımı
- Doğru hedefe yönlendirme
- Manuel, yarı otomatik ve otomatik hedef/silah eşlemesi
- Hızlı ve güvenli haberleşme altyapısı
- Sistem operatörlerinin eğitimi ve değerlendirilmesi için simülasyon senaryoları hazırlama ve uygulama olanağı
- Tekrar oynatrna özelliği
 
Üst Alt