Zekatin toplumsal faydalari

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
besmelezikr.gif

ZEKATIN TOPLUMSAL FAYDALARI

zekatin_toplumsal_faydalari.jpg

Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır.
1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar. Zenginin malından bir bölümünü fakirlere verdirerek aradaki zenginlik farkını belli bir seviyede tutar. Zengin çok zengin, fakir de çok fakir olmaz.
2- Zekat, özellikle toplumun fakir, yoksul, borçlu ve çaresiz durumdaki kesminin imdadına ulaşan bir sosyal sigortadır. İslamiyetin 1400 sene önce kurduğu bu sosyal sigortayı, Hristiyan ülkeler ancak 1941 yılında kurabilmişlerdir. Amerika ile İngiltere arasındaki Atlantik Antlaşması'nda, ilk defa fertler için sosyal sigorta teşkilatı kurulması karara bağlanmıştır.
3- Zekat, toplumun ekonomik açıdan kalkınma hamlesine büyük bir destektir. Çünkü, paranın stok edilmesini ve bir köşede saklanmasını önleyerek yatırıma yöneltir. Aksi halde her yıl zekatı verilen para, durduğu yerde azalacak ve tükenmeye yüz tutacaktır. Yatırıma yöneltilen para ise, sürekli iş sahaları açarak ve milli geliri artırıcı sahalara yönelerek topluma hizmet eder.
4- Zekat, "orta direk" denilen zenginle fakir arası bir tabakanın varlığını güçlendirir, sayısını artırır. Fakirlerin bu orta tabakaya gelebilmelerini sağlar. Böylece toplumu ayakta tutan bu tabaka toplumun geçim derdini azaltır, piyasayı hareketlendirir. Böylece toplumu piyasayı hareketlendirir. Böylece, Allah'ın yasaklamış olduğu, "malın sadece zenginlerin elinde dolaşması" hali de ortadan kalkmış olur. Orta sınıf, zengin-fakir arasındaki uçurumu kapatır en azından azaltır...
5- İnsanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusunu canlandıran zekat, toplumdaki ahenk ve uyumu sağlar. Bir toplumun sağlam ve güçlü olabilmesi için, insanların birbirini sevmeleri gerekir. Çeşitli insan gurupları arasında sevgiyi ayakta tutma ise, maddi dayanışma ile sağlanır. Birbirlerine maddi yardımlaşmada bulunan insanlar arasındaki sıcak ve samimi yaklaşım, toplşum düşmanlarının etkisiylekolay kolay sarsılamaz. Peygamberimiz de, "Zekat, İslma'ın köprüsüdür" buyurarak bu konuyu ifade etmişlerdir. İnsanlar arasındaki sosyal sınıf farklarına bir tepki olarak ortaya çıkan zararlı ideolojiler de bu sebeple zekata, sadakaya, yardıma önem veren Müslümanlar arasında fazla yayılamamaktadır.
6- Zekat, sosyal yapıyı ayaklanmalardan, ihtilallerden ve kargaşalardan koruyan bir sigortadır. Gerçekten de dünya tarihine bir göz atacak olursak, bütün fesatların, ihtilallerin ve kötü davranışların iki cümleden çıktığını görürürz. Birincisi, "Ben tok olayım da, başkası açlıktan ölürse ölsün, bana ne!" İkincisi, "Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim; sen çalış, ben yiyeyim, senden emek, benden yemek!"
İşte, insanlık alemini zelzelelere maruz bırakarak yıkılmaya yaklaştıran bu anlayışı yok edip kökünü kazıyan, ancak zekattır.
7- Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır. Eğer zekat ve yardımlaşma kalkar; maddeci bir anlayışla, yardımlar bile ağır karşılıklar beklenerek yapılırsa, iki kesimin arası gerginleşir, ilişki kopar, düşmanlıkduyguları canlanır. Bu yüzden de fakirlerden zenginlere saygı, itaat ve sevgi yerine; ihtilal çığşıkları, kıskançlık bağırtıları, kin ve nefret homurtuları yükselir. Zenginlerden fakirlere de, merhamet yardım, taktif yerine; zulüm baskı ve hakaretler yağar. Zenginler, sahip oldukları imkanlar sebebiyle tevazu ve merhametle davranmaları gerekirken; büyüklük ve gururla kasılıyorlar. Fakirlerin durumu ise, kendilerine yardım ve merhamet edilmesini gerektirirken, ezilmelerine ve sefalete düşmelerine sebep oluyor.
İşte, bütün dünyada görülmekte olan bu acıklı durumun ortadan kaldırıılabilmesi için, zekat, sadaka ve diğer benzeri ibadetlerin uygulanması gerekir. Demek oluyor ki zekat, toplum hayatına da dirlik ve düzenlik getiren çok hayırlı bir Allah emridir.
KAYNAK : Öğretmenin Not Defteri II - Vehbi Vakkasoğlu
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Çeşitli insan gurupları arasında sevgiyi ayakta tutma ise, maddi dayanışma ile sağlanır. Birbirlerine maddi yardımlaşmada bulunan insanlar arasındaki sıcak ve samimi yaklaşım, toplşum düşmanlarının etkisiylekolay kolay sarsılamaz. Peygamberimiz de,Zekat, İslma'ın köprüsüdür buyurarak bu konuyu ifade etmişlerdir.
 
Üst Alt