Arama sonuçlarınız

 1. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

  Tüm İslam Alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu nice Bayramlar dileriz. BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...
 2. BULUT

  TEFSİR FETİH Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  21. Henüz elde edemediğiniz daha nice ganimetler ve nimetler var ki, Allah onları ilmi ve kudretiyle kuşatmış ve bunları size vereceğini takdir buyurmuştur. Allah, her şeye hakkiyle güç yetirendir. Sûrenin 10. âyetinde de işaret edildiği üzere Hudeybiye’de bir ağaç altında mü’minler, Rasûl-i...
 3. BULUT

  TEFSİR FETİH Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  11. Hudeybiye seferine katılmayıp geride kalan bedevîler sana gelip: “Mallarımız ve evlatlarımız bizi oyaladı, seferden alıkoydu; ne olur bizim için Allah’tan bağışlanma dile” diyecekler. Onlar, gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söylüyorlar. De ki: “Eğer Allah size bir zarar vermek veya...
 4. TEFSİR FETİH Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  FETİH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FETİH Suresi - 28.AyetFetih Sûresi Fazileti Fetih sûresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır: “Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi”; Peygamberimiz bunu söyledikten...
 5. BULUT

  Meal FETİH Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  48/FETİH-21: Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kad ehâtallâhu bihâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîren). Ve henüz ulaşamadığınız, Allah'ın kuşatmış olduğu diğer (ganimetler) var. Ve Allah, herşeye kaadirdir. 48/FETİH-22: Ve lev kâtelekumullezîne keferû le vellevûl edbâre summe lâ yecidûne...
 6. BULUT

  Meal FETİH Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  48/FETİH-11: Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ(habîren)...
 7. Meal FETİH Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  FETİH SURESİ FETİH Sûresi - 28.AyetFetih Sûresi Hakkında Fetih sûresi hicretin altıncı senesinde Resûlullah (s.a.s.) Hudeybiye’den Medine’ye dönüşü esnâsında Mekke ile Medine arasında nâzil olmuştur. Genel taksime göre Medine’de indiği kabul edilir. 29 âyettir. İsmini, Peygamberimiz (s.a.s.)’e...
 8. BULUT

  Yar....

  ne dinlerdim bir zamanlar. Hala dinliyorum. :) vazgeçilmes eserlerden biri.
 9. BULUT

  Söz Odur ki,

  şubat 18 de 2 yıl olacak aramızdan ayrılalı. Mekanı cennet olsun inşaallah.
 10. BULUT

  Ayasofya-i Kebir Camii

  Ayasofya Manifestosu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya kararı Türkiye’de ve dünyada gündem teşkil etmiş ve uluslararası düzeyde bu karara ilişkin bazı eleştiriler dile getirilmiştir. Ancak, unutulmamalıdır ki, uzun yıllardır Ayasofya’ya ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu...
 11. BULUT

  Ayasofya-i Kebir Camii

  Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii Ayasofya’nın hukuki statüsü ve kullanımına ilişkin tüm hususlar, 1453 yılından itibaren Türkiye’nin iç meselesidir. Yabancı devletlerin Ayasofya’ya yönelik her türlü müdahale teşebbüsü, Türkiye’nin egemenlik haklarına saygısızlık dışında anlam ifade...
 12. BULUT

  Ayasofya-i Kebir Camii

  Ayasofya’nın Hukuki Statüsü Ayasofya, mazbut vakıf (yöneticisi ve mütevellisi kalmamış) statüsünde bulunan Ebu’l Fetih Sultan Mehmet Vakfına (günümüzde Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı) ait ve vakfiyesi gereğince cami olarak kullanılması gereken hayrat taşınmaz niteliğindedir. Ayasofya’nın cami...
 13. BULUT

  Ayasofya-i Kebir Camii

  İstanbul’un Fethi ve Fatih’in Ayasofya Vakfiyesi: Ayasofya-i Kebir Camii İstanbul’un fethi yalnızca Türk ve İslâm tarihi açısından değil tüm insanlık için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca barış, hoşgörü ve refahı...
 14. Ayasofya-i Kebir Camii

  Ayasofya Tarihi Ayasofya aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eserdir. Günümüzdeki Ayasofya “Üçüncü Ayasofya” olarak bilinmektedir. Ayasofya’nın ilk inşaatı Hıristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul eden I. Konstantin döneminde başlatılmıştır...
 15. BULUT

  İsmail Aleyhisselâm ve Kurban ..

  Çok güzel.
 16. BULUT

  Fatih Sultan Mehmet Efsanesi

  Fatih Sultan Mehmet 1453 te bizanslıları perişan etti, bugün torunuyla beraber bir daha perişan etti. Fatih, sayfalara sığmayacak kadar büyük. Eline sağlık. Kısa da olsa, Fatih :)
 17. BULUT

  Brastikli Aziz Ağa Efsanesi

  Allah razı olsun emegıne saglık.
 18. Kur'ân Öğrenme ile İlgili Ayetler ve Hadisler

  KURAN ÖĞRENMEKLE İLGİLİ AYETLER – “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer...
 19. BULUT

  TEFSİR MUHAMMED Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  31. Gerçek şu ki, içinizden cihâd edenleri ve sabredenleri ayırt edinceye; söz ve davranışlarınızdaki samimiyetinizin doğruluğunu ortaya çıkarıncaya kadar biz sizi sınamaya devam edeceğiz. Münafıklar, içlerinde müslümanlara karşı büyük bir kin, haset ve nefret besliyorlardı. Fakat bunlar...
 20. BULUT

  TEFSİR MUHAMMED Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  21. Allah’ın emrine gönülden itaat etmek ve savaşa hazır olduklarını bildiren uygun sözler söylemek! İş ciddiye bindiği ve düşman askerleriyle karşılaşıldığı sırada, Allah’a verdikleri sözü yerine getirselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olacaktı! Müşriklerin baskı, işkence ve...
Üst Alt