Arama sonuçlarınız

Arama sonuçlarınız

TEFSİR ÂDİYÂT Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ 1. Yemin olsun Allah yolunda nefes nefese koşanlara, 2. Koşarken tırnaklarıyla...
 • NuSReT

  TEFSİR ÂDİYÂT Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ÂDİYÂT Suresi 11. AyetÂdiyât Sûresi Konusu Dünya malını tutkuyla seven, bu sebeple âhireti ihmal edip Rabbine karşı son derece nankör davranan insan kınanır ve öte dünyada karşılaşacağı hazin bir âkibetle ikaz olunur. Sûrenin Kapsadığı Başlıca Konular...
 • TEFSİR ÂDİYÂT Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  • 509
  • 1
  ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ÂDİYÂT Suresi 11. AyetÂdiyât Sûresi Konusu Dünya malını tutkuyla seven, bu sebeple âhireti ihmal edip Rabbine karşı son derece nankör davranan insan...

  Meal ÂDİYÂT Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MEALİ Bismillâhirrahmânirrahîm 100/ÂDİYÂT-1: Vel âdiyâti dabhâ(dabhan). Nefes nefese koşanlara andolsun. 100/ÂDİYÂT-2: Fel mûriyâti kadhâ(kadhan). Sonra hızla...
 • NuSReT

  Meal ÂDİYÂT Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  ÂDİYÂT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ÂDİYÂT Sûresi 6. AyetÂdiyât Sûresi Hakkında Âdiyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “koşan atlar” mânasına gelen اَلْعَادِيَاتُ (âdiyât) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 100, iniş sırasına göre ise 14. sûredir...
 • Meal ÂDİYÂT Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  • 307
  • 1
  ÂDİYÂT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ÂDİYÂT Sûresi 6. AyetÂdiyât Sûresi Hakkında Âdiyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “koşan atlar” mânasına gelen...

  TEFSİR BEYYİNE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ 1. Kâfir olan Ehl-i kitap ve müşrikler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar içinde bulundukları inkâr hâlinden ayrılacak değillerdi...
 • NuSReT

  TEFSİR BEYYİNE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ BEYYİNE Suresi 4. AyetBeyyine Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır; ancak özellikle...
 • TEFSİR BEYYİNE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  • 539
  • 1
  BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ BEYYİNE Suresi 4. AyetBeyyine Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr...

  Meal BEYYİNE Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MEALİ Bismillâhirrahmânirrahîm 98/BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te'tiye humul beyyineh(beyyinetu). Kitap...
 • NuSReT

  Meal BEYYİNE Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ BEYYİNE Sûresi 1. AyetBeyyine Sûresi Hakkında Beyyine sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini, birinci âyetinde geçen ve “açık delil, kesin belge” mânasına gelen اَلْبَيِّنَةُ (beyyine) kelimesinden alır. اَلْقَيِّمَةُ (Kayyime), اَلْبَرِيَّةُ...
 • Meal BEYYİNE Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  • 739
  • 1
  BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ BEYYİNE Sûresi 1. AyetBeyyine Sûresi Hakkında Beyyine sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini, birinci âyetinde geçen ve “açık delil, kesin belge”...

  TEFSİR KADR (KADİR) Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ 1. Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. 2. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu...
 • NuSReT

  TEFSİR KADR (KADİR) Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KADR (KADİR) Suresi 3. AyetKadir Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini...
 • TEFSİR KADR (KADİR) Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  • 414
  • 1
  KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KADR (KADİR) Suresi 3. AyetKadir Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden...

  Meal KADR (KADİR) Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MEALİ Bismillâhirrahmânirrahîm 97/KADR (KADİR)-1: İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri). Muhakkak ki Biz, O'nu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde Biz indirdik...
 • NuSReT

  Meal KADR (KADİR) Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  KADR (KADİR) SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KADR (KADİR) Sûresi 1. AyetKadir Sûresi Hakkında Kadir sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına göre ise 25. sûredir. Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci sûresi. Beş...
 • Meal KADR (KADİR) Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  • 387
  • 1
  KADR (KADİR) SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KADR (KADİR) Sûresi 1. AyetKadir Sûresi Hakkında Kadir sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf...

  TEFSİR ALAK Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  11. Ey inkârcı! Ne dersin? Ya o namaz kılan kul doğru yol üzere ise? 12. Ya da Allah’a gönülden saygı duyup O’na karşı...

  TEFSİR ALAK Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! Yüce Rabbimiz, vahye muhatap olan kişi olarak öncelikle Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ve onun mübârek şahsında tüm insanlığa ilk...
 • NuSReT

  TEFSİR ALAK Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ALAK Suresi 8. AyetAlak Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen...
 • TEFSİR ALAK Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  • 438
  • 2
  ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ALAK Suresi 8. AyetAlak Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem...

  Meal ALAK Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  96/ALAK-11: E reeyte in kâne alel hudâ. Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise. 96/ALAK-12: Ev emera bit takvâ. Veya takvayı emretti ise. 96/ALAK-13: E reeyte in kezzebe ve tevellâ...

  Meal ALAK Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MEALİ Bismillâhirrahmânirrahîm 96/ALAK-1: Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka). Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. 96/ALAK-2: Halakal insâne min alak(alakın). İnsanı...
 • NuSReT

  Meal ALAK Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  ALAK SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ALAK Sûresi 1-2. AyetAlak Sûresi Hakkında Alak sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İlk beş âyeti, Hira dağında Peygamberimiz (s.a.s.)’e ilk kez nâzil olan âyetlerdir. İsmini ikinci âyette geçen ve “asılıp tutunan şey” mânasına gelen اَلْعَلَقُ (alak)...
 • Meal ALAK Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  • 498
  • 2
  ALAK SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ALAK Sûresi 1-2. AyetAlak Sûresi Hakkında Alak sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İlk beş âyeti, Hira dağında Peygamberimiz (s.a.s.)’e ilk kez nâzil olan...

  TEFSİR TÎN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  TÎN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ 1. Yemin olsun incire ve zeytine, 2. Sînâ dağına...
 • NuSReT

  TEFSİR TÎN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  TÎN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TÎN Sures 6. AyetTin Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Tin Sûresi Fazileti Resûl-i Ekrem (s.a.s.), seferde yatsı namazını...
 • TEFSİR TÎN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  • 526
  • 1
  TÎN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TÎN Sures 6. AyetTin Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden...
  Tüm sayfalar yüklendi.
  Üst Alt