1919

 1. VuSLaT

  1919 (Temmuz - Aralık)

  Atatürk'ün Sivas'taki 25 kadar Amerikan okulunun yalnız bir tanesinde bin beş yüz kadar Ermeni öğrenci bulunduğuna dair, Bekir Sami Bey'e Temmuz 1919'da yazdığı yazı. Bekir Sami Beyefendi’ye Erzurum, Temmuz 1919 ... Eğitimin yaygınlaştırılıp genelleştirilmesinden maksat nedir? İlk hatırımıza...
 2. 1919 (Temmuz - Aralık)

  • 7K
  • 37
  Atatürk'ün Sivas'taki 25 kadar Amerikan okulunun yalnız bir tanesinde bin beş yüz kadar Ermeni öğrenci bulunduğuna dair, Bekir Sami Bey'e Temmuz 1919'da yazdığı yazı. Bekir Sami Beyefendi’ye...
 3. VuSLaT

  1919 (Ocak - Haziran)

  Atatürk'ün, Canik Sancağındaki Ermeni olaylarının sebepleri, etkenleri ve bunun ortaya çıkardığı neticelere dair, Erkanıharbiye- i Umumiye Riyaseti'ne gönderdiği 21 Mayıs 1919 tarihli rapor. Erkanıharbiye- i Umumiye Riyaseti’ne Samsun, 21 Mayıs 1919 Canik Sancağındaki eşkıyalıkla...
 4. 1919 (Ocak - Haziran)

  • 3K
  • 16
  Atatürk'ün, Canik Sancağındaki Ermeni olaylarının sebepleri, etkenleri ve bunun ortaya çıkardığı neticelere dair, Erkanıharbiye- i Umumiye Riyaseti'ne gönderdiği 21 Mayıs 1919 tarihli rapor...
Üst Alt