elim

  1. nefsimutmainne

    Ahirette iki elim yakanda olacak

    Bu sözü halk arasında sık sık duyarız. Söz eğer muhatabı tarafından idrak edilebilmişse çok ağırdır ve üç günlük dünya için tevessül ettiği haksızlıktan el çektirecek kadar dehşet vericidir! Ama dediğimiz gibi bu eğer o muhatap “ahirete inanıyorsa”, “kul hakkından yılandan korkar gibi...
  2. Ahirette iki elim yakanda olacak

    • 1K
    Bu sözü halk arasında sık sık duyarız. Söz eğer muhatabı tarafından idrak edilebilmişse çok ağırdır ve üç günlük dünya için tevessül ettiği haksızlıktan el çektirecek kadar dehşet vericidir! Ama...
Üst Alt