emmare

 1. nefsimutmainne

  Nefs-i Emmâre

  Manevî terbiye ve tekâmül esnasında müşahede edilen nefsin hâl ve mertebeleri, meşhur tasnîfe göre yedi kısımda mütâlâa olunur: A- Nefs-i Emmâre Kulu, Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrîk eden en süflî durumdaki isyankâr nefstir. "Emmâre" çok emredici demektir. Bu sıfatı hâiz...
 2. Nefs-i Emmâre

  • 815
  Manevî terbiye ve tekâmül esnasında müşahede edilen nefsin hâl ve mertebeleri, meşhur tasnîfe göre yedi kısımda mütâlâa olunur: A- Nefs-i Emmâre Kulu, Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri...
 3. Ayyüzlüm

  6.Günün Tasavvuf Konusu(Nefs-i Emmare)

  ]Nefs-i emmare ayet-i kerimede mübalağa sigası ile "emmaretün" şeklindedir. Kötülüğü şiddetli emreden manası vardır. Nefs-i emmarenin seyri ilallah celle celaluhu'na dır. Alemi, şehadet alemidir. Mahalli, sadırdır. Hali meyildir. Dayanağı şeriattır. Nefsin sıfatları gayri meşru isteklerini...
 4. 6.Günün Tasavvuf Konusu(Nefs-i Emmare)

  • 706
  • 1
  ]Nefs-i emmare ayet-i kerimede mübalağa sigası ile "emmaretün" şeklindedir. Kötülüğü şiddetli emreden manası vardır. Nefs-i emmarenin seyri ilallah celle celaluhu'na dır. Alemi, şehadet alemidir...
Üst Alt