getiriyor

  1. TaHKaR

    Taşra Teşkilatı Genelgesi Neler Getiriyor ?

    Sağlık Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan "Taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması, personel, taşınır ve taşınmazların tahsisi ve devri" konulu Genelge ile taşra teşkilatı hakkında detaylı düzenlemelere yer verildi. Genelgeye göre personelin nakillerini...
  2. B

    Dostluğun gereklerini yerine getiriyor musunuz?

    [COLOR=#555555][FONT=tahoma] Dostluğun neresindesiniz? İyi bir dost musunuz? Dostluktan ne anlıyorsunuz? Sizce dostluğun olmazsa olmaz şartları nelerdir? Dostluğun eskilerde kaldığına inananlardan mısınız yoksa dostluğu dipdiri yaşayanlardan mı? İnsanlar asırlar boyu bu soruları...
Üst Alt