gutme

  1. hüzün çiçegi

    Kin gütme,kin besleme

    Kin manevi kalpde olan bir hastalıktır ve -u Zülcelal'in rızasına giden cennet yolunda bulunan bir engeldir. Kin; kalbin kin beslenen kimseyi devamlı hatırlayıp ona buğz etmesi ve ondan tiksinmesidir. İnsan bir kimseden hemen intikam almaktan aciz kaldığı zaman yutulan öfke içe döner orada...
  2. Kin gütme,kin besleme

    • 882
    Kin manevi kalpde olan bir hastalıktır ve -u Zülcelal'in rızasına giden cennet yolunda bulunan bir engeldir. Kin; kalbin kin beslenen kimseyi devamlı hatırlayıp ona buğz etmesi ve ondan...
Üst Alt