guvendim

  1. S

    Allah'a Güvendim, O (c.c) Bana Yeter

    [COLOR=#330000]Okunuşu: Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hu, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azıym. Anlamı: Allâh’a güvendim (bana yeter) Allah yoktur O vardır, ki ben de O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir. Bu âyetteki duâyı ilk okuyan İbrahim peygamberdir. İbrahim...
Üst Alt