iblis

 1. BULUT

  İblisin ahdi ve fıtrat

  İblisin ahdi insanlığın ve özellikle İslam aleminin unuttuğu, unutturulduğu beladır ki tevhidin önünde duvar, cennete girmeye engeldir. Şirk dininin teması, özü ve rehberi olan bu ahid yaratılış öncesinden ezeliyete kadar süren yeminin adıdır ve mü’min bu ahdi bilerek imana daha çok sarılmak...
 2. İblisin ahdi ve fıtrat

  • 724
  İblisin ahdi insanlığın ve özellikle İslam aleminin unuttuğu, unutturulduğu beladır ki tevhidin önünde duvar, cennete girmeye engeldir. Şirk dininin teması, özü ve rehberi olan bu ahid yaratılış...
 3. BULUT

  İblis'in Ahdi

  İblisin ahdinin satır araları iman yolcularının neden, kime ne nasıl iman edileceğine, kimin bunu engellemeye çalışacağına ve insanları kandırmak ve şüpheye düşürmek için şeytanın nelere yemin ettiğine vurgudur. Şeytan en kötü yol gösterici ve düşmandır Yüce Allah, ilahi kelamı Kur’an’da...
 4. İblis'in Ahdi

  • 2K
  • 1
  İblisin ahdinin satır araları iman yolcularının neden, kime ne nasıl iman edileceğine, kimin bunu engellemeye çalışacağına ve insanları kandırmak ve şüpheye düşürmek için şeytanın nelere yemin...
 5. MURATS44

  Cinlerin Atası İblis midir?

  Kurân tefsircileri cinlerin babasının "Caan" olduğunu söylerler. Tefsircilere göre insanların atası Hz. Adem olduğu gibi. cinlerin atası da İblistir. Kuran da İblisin Cin taifesinden olduğu açık bir şekilde belirtilir (Kehf Suresi 51. ayet). Griler yeryüzünün melekler de gökyüzünün...
 6. Cinlerin Atası İblis midir?

  • 1K
  • 1
  Kurân tefsircileri cinlerin babasının "Caan" olduğunu söylerler. Tefsircilere göre insanların atası Hz. Adem olduğu gibi. cinlerin atası da İblistir. Kuran da İblisin Cin taifesinden olduğu açık...
 7. fahrettin tırınk

  İblis Ile İlgili Haberler Ve Saltanatı Esnasında Cereyan Eden Hâdiseler

  İblis ile İlgili Haberler ve Saltanatı Esnasında Cereyan Eden Hâdiseler İbn Abbâs (R.a.) ile İbn Mes'ûd (R.a.)'un rivayetlerine göre, İblis sema dünyanın mülk ve saltanatına sahipti ve o, kendilerine cin denilen meleklerden bir kabileye mensuptu. Cinlere bu ismin verilmesi, onların cennetin...
 8. İblis Ile İlgili Haberler Ve Saltanatı Esnasında Cereyan Eden Hâdiseler

  • 1K
  • 6
  İblis ile İlgili Haberler ve Saltanatı Esnasında Cereyan Eden Hâdiseler İbn Abbâs (R.a.) ile İbn Mes'ûd (R.a.)'un rivayetlerine göre, İblis sema dünyanın mülk ve saltanatına sahipti ve o...
Üst Alt