izahli

 1. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-9 şerhli ve izahlı

  Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân ahbab-ı Yezdan Zararlardan geçip Hakk'a gidelim...
 2. Risale-i kudsiyye beyt-9 şerhli ve izahlı

  • 3K
  • 1
  Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân...
 3. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-8 şerhli ve izahlı

  Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i rahmet kenz-i Bârî Hatalardan geçip Hakk'a gidelim...
 4. Risale-i kudsiyye beyt-8 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 2
  Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i...
 5. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-10 şerhli ve izahlı

  (Beyt -10) Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip adap kamu eslaf-ü aktab Salahla et dua Hakk'a gidelim...
 6. Risale-i kudsiyye beyt-10 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 4
  (Beyt -10) Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip...
 7. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-11 şerhli ve izahlı

  Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan Abdülmecid Han Gönülle yardım et Hakk'a gidelim...
 8. Risale-i kudsiyye beyt-11 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 2
  Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan...
 9. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-13 şerhli ve izahlı

  Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla gaflet Teveccüh üzreyim Hakk'a gidelim...
 10. Risale-i kudsiyye beyt-13 şerhli ve izahlı

  • 1K
  • 1
  Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla...
 11. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-12 şerhli ve izahlı

  ](B]e]y]t -12) Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh Onun hem ekserî erkânı âgâh Gönülden et dua Hakk'a gidelim...
 12. Risale-i kudsiyye beyt-12 şerhli ve izahlı

  • 1K
  • 1
  ](B]e]y]t -12) Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh...
Üst Alt