kilifina

  1. nefsimutmainne

    Kılıfına Uydurdu Aşkı Hercai

    Güneş henüz göğün orta yerine denk düştü ki Ve şulesi aşkın düştüğü yerden sapmak bildi ki Büküldü isyana bertaraf toprağın beli Eğildi güneş,hükmünün neticesini seyretti; Bir cılız beden beliriverdi Tabiata has haki besili Varakları karın rengine zimmetli Asimetrik bir tebessüme mesken...
  2. Kılıfına Uydurdu Aşkı Hercai

    • 709
    Güneş henüz göğün orta yerine denk düştü ki Ve şulesi aşkın düştüğü yerden sapmak bildi ki Büküldü isyana bertaraf toprağın beli Eğildi güneş,hükmünün neticesini seyretti; Bir cılız beden...
Üst Alt