konusulan

  1. Boş Malayani Konuşulan Meclislerde

    [FONT=times new roman]Boş Malayani Konuşulan Meclislerde Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur. "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim...
  2. Kuran-ı Kerim’de konuşulan kadınlar (2)

    Kuran-ı Kerim’de konuşulan kadınlar (2) KURAN-I Kerim, sembol kadınlardan bahsederken iki kategori çizer. Hayatta da insanlar böyle değil mi? İyiler ve kötüler. Müspet anlamda örnek alınacaklar ve menfi anlamda kendilerinden ders alınacaklar. Ama Kuran-ı Kerim olayı salt bir tarihi kıssadan...
  3. Kuran-ı Kerim'de konuşulan kadınlar (1)

    Kuran-ı Kerim'de konuşulan kadınlar (1) KURAN-I Kerim birçok kadından bahsetmiştir. Bunların büyük çoğunluğu müspet (pozitif) örnekler olmakla beraber bazen de negatif örnekler ayetler arasında yer alır. Mekke'de örselenmiş, Medine'de ise henüz kimliğini bulamamış kadına Kuran-ı Kerim bir...
Üst Alt