muhim

 1. VuSLaT

  70- Bera-i Malumat Hem Resmi Zatlara Hem Dostlara Mühim Bir Hakikati Beyan Ediyoruz

  Konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ------------> 69- Reis-i Cumhura Ve Başvekile olmayacak; hem vazife-i İlâhiyeye karışmamak için kader-i İlâhî hakkımdaki bu şiddetli hâlete aleyhimde değil, lehimde olarak fetva verdi, müsaade etti. Ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlât...
 2. 70- Bera-i Malumat Hem Resmi Zatlara Hem Dostlara Mühim Bir Hakikati Beyan Ediyoruz

  • 1K
  • 1
  Konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ------------> 69- Reis-i Cumhura Ve Başvekile olmayacak; hem vazife-i İlâhiyeye karışmamak için kader-i İlâhî hakkımdaki bu şiddetli...
 3. HASAN CAN

  2- Mühim Bir Suale Hakikatli Bir Cevaptır

  Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip Kürdistana ve vilayat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın...
 4. 2- Mühim Bir Suale Hakikatli Bir Cevaptır

  • 783
  • 2
  Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip Kürdistana ve vilayat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi...
 5. MURATS44

  4- Âhirzamandan Haber Veren Mühim Bir Hadis

  Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis -1-. Ramazan-ı Şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. -şedde sayılır, tenvin sayılmaz-fıkrasının makam-ı cifrîsi...
 6. 4- Âhirzamandan Haber Veren Mühim Bir Hadis

  • 1K
  • 6
  Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis -1-. Ramazan-ı Şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi. Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam...
 7. MURATS44

  2- Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar

  İkincisi: Sizin telifiniz olan Fihristenin tashihinde, bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfayı, Tahsin'e dedim: "Yaz" O da yazmaya başladı. Sim siyah bir mürekkepten ve temiz kalemle birden yazdığınız ikinci cilt fihristenin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep güzel bir kırmızı...
 8. 2- Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar

  • 881
  İkincisi: Sizin telifiniz olan Fihristenin tashihinde, bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfayı, Tahsin'e dedim: "Yaz" O da yazmaya başladı. Sim siyah bir mürekkepten ve temiz kalemle birden...
 9. MURATS44

  Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar

  Yirmi Yedinci Mektubun lâhikasından alınmış mühim parçalar Birinci Mesele Birinci Şuada bir iki ayetin işaretinde, Risale-i Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerini ve ehl-i Cennet olacaklarını kudsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük...
 10. Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar

  • 3K
  • 17
  Yirmi Yedinci Mektubun lâhikasından alınmış mühim parçalar Birinci Mesele Birinci Şuada bir iki ayetin işaretinde, Risale-i Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerini ve ehl-i Cennet...
 11. ceylannur

  Şeytanın Mühim Bir Desisesi

 12. ceylannur

  Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mühim bir kısmının tarihleri...

  Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mü¬him bir kısmının tarihleri: 1877 Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan İlçesi Nurs Köyü’nde doğumuştur. 1885 Yaş 9 Said Nursî ilk tahsile başlamak için ailesinden ay¬rılıp Tağ Köyü Medresesine gelmesi… Burada çok az bir süre kalıp...
 13. Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mühim bir kısmının tarihleri...

  • 1K
  • 2
  Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mü¬him bir kısmının tarihleri: 1877 Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan İlçesi Nurs Köyü’nde doğumuştur. 1885 Yaş 9 Said Nursî ilk...
 14. ceylannur

  99 mühim mesele

  99 mühim mesele 1- Gusül abdesti alırken vücuttan durmadan kan aksa, bilerek ya da bilmeyerek yel çıksa guslü sil baştan almaya gereğin olmayıp gusle devam edilmesi gerektiğini, burada önemli olanın, hiç kuru yerin kalmamasını sağlamak olduğunu, çünkü guslün bozulmasını sadece meninin...
 15. 99 mühim mesele

  • 857
  • 3
  99 mühim mesele 1- Gusül abdesti alırken vücuttan durmadan kan aksa, bilerek ya da bilmeyerek yel çıksa guslü sil baştan almaya gereğin olmayıp gusle devam edilmesi gerektiğini, burada önemli...
 16. Ayyüzlüm

  Pahalı mezarlık mı mühim, yoksa götüreceğimiz amelimiz mi?

  Pahalı mezarlık mı mühim, yoksa götüreceğimiz amelimiz mi? Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur gibi karşılar misafirini. Ancak, mezarın geleni böyle karşılaması, bulunduğu semtten, mekândan kaynaklanmaz. Gelen insanın yanında getirdiği kendi...
 17. Pahalı mezarlık mı mühim, yoksa götüreceğimiz amelimiz mi?

  • 743
  • 2
  Pahalı mezarlık mı mühim, yoksa götüreceğimiz amelimiz mi? Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur gibi karşılar misafirini. Ancak, mezarın geleni...
Üst Alt