mu’minlerin

  1. B

    Mü’minlerin Içtimaî Görevleri

    Mü’minlerin Içtimaî Görevleri Bilindiği gibi insanlar yaratılış bakımından medenidirler. Toplu bir halde yaşamak ihtiyacındadırlar. Bu yönden aralarında karşılıklı bir takım görevler bulunur. Bunlar gözetilmedikçe, toplum hayatı devam edemez, hiç bir işte düzen bulunamaz. Bu görevlerin...
  2. Mü’minlerin Içtimaî Görevleri

    • 869
    Mü’minlerin Içtimaî Görevleri Bilindiği gibi insanlar yaratılış bakımından medenidirler. Toplu bir halde yaşamak ihtiyacındadırlar. Bu yönden aralarında karşılıklı bir takım görevler bulunur...
Üst Alt