önsözü

  1. abdusselam

    Risale-i kudsiyye'nin önsözü

    ]Elinizde bulunan, şerh ve izahı yapılan RİSALE-İ KUDSİYYE kitabı Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (Kuddise Sırruhu) Hazretlerinin, konusunda eşi bulunmayan çok kıymetli bir eseridir. ]Mustafa İsmet (Kuddise Sırruhu) Hazretleri aslen YANYA'lı (Balkan yarımadasında halen Yunanistan...
  2. Risale-i kudsiyye'nin önsözü

    • 2K
    ]Elinizde bulunan, şerh ve izahı yapılan RİSALE-İ KUDSİYYE kitabı Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (Kuddise Sırruhu) Hazretlerinin, konusunda eşi bulunmayan çok kıymetli bir eseridir...
Üst Alt