rahmetinden

  1. Ayyüzlüm

    Gençler, Kendinizi Allah’ın Rahmetinden Mahrum Etmeyin

    Gençler, Kendinizi Allah’ın Rahmetinden Mahrum Etmeyin İbn Abbas (r.a.) anlatıyor: “Allah Resûlü (s.a.v.) kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti.” Buhârî, Ebû Davud, Tirmizî, Nesaî ve İbn Mâce Bireyler, iç veya dış etkilerle zaman zaman...
  2. Gençler, Kendinizi Allah’ın Rahmetinden Mahrum Etmeyin

    • 1K
    Gençler, Kendinizi Allah’ın Rahmetinden Mahrum Etmeyin İbn Abbas (r.a.) anlatıyor: “Allah Resûlü (s.a.v.) kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet...
Üst Alt