risale-i kudsiyye beyt-4

 1. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-4

  Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i fi'l-eşya gel edelim"]Mevlâ Tealâ kendini göstermek istedi" ](Mevlânı]n aynası olmak üzere) kâinatın...
 2. Risale-i kudsiyye beyt-4

  • 2K
  • 2
  Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i...
Üst Alt