risale-i kudsiyye

 1. abdusselam

  Risale-i kudsiyye 27.Beyt

  " Benim ezaf beşer ya Rabbi Yezdan ." "İşim leyl-ü nehar nisyanla isyan "Bizi sevh-ü hatadan sakla Rahman." "Senindir ilm-ü Hikmet Rabbi Sübhan" " Bu hikmette düşüp Hakk'a gidelim, Cemali ba kemale seyridelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah (kuddise sırruhu) Risale-i...
 2. Risale-i kudsiyye 27.Beyt

  • 4K
  " Benim ezaf beşer ya Rabbi Yezdan ." "İşim leyl-ü nehar nisyanla isyan "Bizi sevh-ü hatadan sakla Rahman." "Senindir ilm-ü Hikmet Rabbi Sübhan" " Bu hikmette düşüp Hakk'a gidelim...
 3. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 29.Beyt

  "Kamudan bil ganidir Zat-i Yezdan." "Münezzehtir hululden Vech-i Sübhan" "Erismez akl-ü fikr-ü idrak-ü imkan." "Kadime hadis olmaz muttasil can." "Yürü candan gecip Hakk`a gidelim, Cemali ba kemale seyridelim." "Kamudan bil ganidir Zat-i Yezdan." "Bil ki ALLAH`in Zati,bütün...
 4. Risale-i Kudsiyye 29.Beyt

  • 1K
  "Kamudan bil ganidir Zat-i Yezdan." "Münezzehtir hululden Vech-i Sübhan" "Erismez akl-ü fikr-ü idrak-ü imkan." "Kadime hadis olmaz muttasil can." "Yürü candan gecip Hakk`a gidelim...
 5. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 30. Beyt

  "Muhal yokluk ana varlik sifati," "Vucudla nisbet olmaz Sirr-i Zati." "Vücuddur Zatinin mutlak sifati," "Heman Zatiyla sabit Sirr-i Zati." "Muhaldir Zatina yokluk gidelim, Cemali ba kemale seyridelim." Bu beyitler ne güzel akaidden anlatiyor.Mevla Teala hakkinda bize bilgiler...
 6. Risale-i Kudsiyye 30. Beyt

  • 1K
  "Muhal yokluk ana varlik sifati," "Vucudla nisbet olmaz Sirr-i Zati." "Vücuddur Zatinin mutlak sifati," "Heman Zatiyla sabit Sirr-i Zati." "Muhaldir Zatina yokluk gidelim, Cemali ba kemale...
 7. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 32. Beyt

  [COLOR=DarkSlateBlue] "Dime gel mümkinata ayni vacib." "Vacib`e mümkin dimege olma zahib." "Cü temyiz eylemez var bazi talib." "Ana olmus sekr-i hal cünkü galib." "Hakikat mümkin olmaz gel gidelim, Cemal-i ba kemale seyridelim."[COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=DarkSlateBlue]Dünyaya...
 8. Risale-i Kudsiyye 32. Beyt

  • 1K
  [COLOR=DarkSlateBlue] "Dime gel mümkinata ayni vacib." "Vacib`e mümkin dimege olma zahib." "Cü temyiz eylemez var bazi talib." "Ana olmus sekr-i hal cünkü galib." "Hakikat mümkin...
 9. abdusselam

  Mahmud Efendi Hz'den Risale-i Kudsiyye Tercümesi (7.Beyt)

  Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan Bu zatlar her biri bir sırrı sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açdı göründü vechi sübhan Cefalardan geçip hakka gidelim Cemali bâ kemâle seyr idelim Büyük Şeyh Efendi (k.s),Ashab-ı Kiram-ı medh etmeye devam ediyor: bu zatlar her biri bir...
 10. Mahmud Efendi Hz'den Risale-i Kudsiyye Tercümesi (7.Beyt)

  • 3K
  Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan Bu zatlar her biri bir sırrı sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açdı göründü vechi sübhan Cefalardan geçip hakka gidelim Cemali bâ kemâle seyr...
Üst Alt