risalei

 1. MURATS44

  Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti

  Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti Risale-i Nur'ları bilenlerin ma'lumudur ki; onun küçük zeyilleriyle birlikte yüz elliyi aşan kitap ve risalelerinde Cifır ve Ebced ilmi hususları, sadece yedi tane Risalelerinde mevzu-u bahis olmuştur. Bu risaleler ise...
 2. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti

  • 1K
  • 1
  Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti Risale-i Nur'ları bilenlerin ma'lumudur ki; onun küçük zeyilleriyle birlikte yüz elliyi aşan kitap ve risalelerinde Cifır ve...
 3. MURATS44

  Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 2

  Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 2 Said Nursî Kur'ân âyetlerinden cifr ilmi yardımıyla işaretler çıkarılmasını Kur'ân'ın bir mucizesi olarak yorumlar. Âyetlerin ifade ettiği mânâlar değişik derecelerdedir. “Her bir âyetin mânâ mertebelerinde bir zahirî, bir batınî, bir haddi, bir...
 4. Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 2

  • 2K
  • 1
  Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 2 Said Nursî Kur'ân âyetlerinden cifr ilmi yardımıyla işaretler çıkarılmasını Kur'ân'ın bir mucizesi olarak yorumlar. Âyetlerin ifade ettiği mânâlar...
 5. MURATS44

  Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 1

  Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 1 Risâle-i Nur'da ebced ve cifr ilminin mahiyetini anlatan kısımlar az olmakla birlikte, ebced ve cifr ilminin metodlarından faydalanılarak bazı âyet ve hadislerin yorumlandığı görülür. Risâle-i Nur Külliyatı'nda âyet ve hadislerin küllî...
 6. Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 1

  • 2K
  • 1
  Risâle-i Nur'da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı - 1 Risâle-i Nur'da ebced ve cifr ilminin mahiyetini anlatan kısımlar az olmakla birlikte, ebced ve cifr ilminin metodlarından faydalanılarak bazı âyet...
 7. MURATS44

  Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)

  Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri) Mukaddeme Ebced veya Cifir ilmi, menşe itibarıyla İslâm'ın öz kaynağından gelmediği gibi, İslâm'ın birinci sınıf ilimlerinden de değildir. Buna göre, herkesin onu öğrenmesi ve uğraşması lâzım olan bir şey de değildir. Amma...
 8. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)

  • 1K
  • 1
  Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri) Mukaddeme Ebced veya Cifir ilmi, menşe itibarıyla İslâm'ın öz kaynağından gelmediği gibi, İslâm'ın birinci sınıf ilimlerinden de...
 9. HASAN CAN

  16- Risale-i Nur (Şiir)

  Risale-i Nur Mazhar-ı esma u sıfat-ı Bediüzzamandır bu. Mev ud-ü risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu. Kenz-i mahfide muhit-i mekteb-i irfandır bu. Hava-i zulmette işrak eden şems-i tabandır bu. Mişkat-ı misbahtan menşur-u hakikat-ı Kur'ân dır bu. Mevsim-i asarda yekta bir gülistandır...
 10. 16- Risale-i Nur (Şiir)

  • 1K
  • 4
  Risale-i Nur Mazhar-ı esma u sıfat-ı Bediüzzamandır bu. Mev ud-ü risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu. Kenz-i mahfide muhit-i mekteb-i irfandır bu. Hava-i zulmette işrak eden şems-i tabandır...
 11. HASAN CAN

  9- Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Suali

  BANA HİZMET EDEN KÜÇÜCÜK BİR RİSALE-İ NUR TALEBESİNİN ÇOKLAR NAMINA SORDUĞU SUALINE CEVAPTIR. Sual : Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? Elcevap : Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir...
 12. 9- Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Suali

  • 2K
  • 11
  BANA HİZMET EDEN KÜÇÜCÜK BİR RİSALE-İ NUR TALEBESİNİN ÇOKLAR NAMINA SORDUĞU SUALINE CEVAPTIR. Sual : Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut...
 13. HASAN CAN

  6- Adliye Vekiliyle Ve Risale-i Nurla Alakadar Mahkemelerin Hakimleriyle Bir Hasb-i H

  "Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lahika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur la alakadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir Efendiler! Siz, niçin sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur la uğraşıyorsunuz? Kat iyen size haber veriyorum ki: Ben ve Risale-i Nur, sizinle değil...
 14. 6- Adliye Vekiliyle Ve Risale-i Nurla Alakadar Mahkemelerin Hakimleriyle Bir Hasb-i H

  • 1K
  • 6
  "Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lahika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur la alakadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir Efendiler! Siz, niçin sebepsiz bizimle ve...
 15. HASAN CAN

  20- Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır

  olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle vücuda gelen yüzer hadiselerin delâletiyle deriz ki: Bu Anadolu'ya aynı rahmet olan Risale-i Nur'a...
 16. 20- Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır

  • 1K
  • 3
  olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle...
 17. HASAN CAN

  10- Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Suale Cevap

  Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyesiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsi hizmetinde ve cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, merdâne ve fedakarâne cesaret ve metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz"...
 18. 10- Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Suale Cevap

  • 3K
  • 10
  Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyesiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsi hizmetinde ve cihana değer uhrevî...
 19. HASAN CAN

  6- Risale-i Nur'a İşaret Eden Otuz Üçüncü Âyetin İstihracına Dair Hafız Ali'nin fıkra

  (Risale-i Nur'a işaret eden Otuz Üçüncü Âyetin istihracına dâir Hafız Ali'nin bir fıkrasıdır.) Aziz Üstadım Hazretleri, Dün akşam namazını kılarken ikinci rekâtta Fatiha-i Şerîfeden sonra * ayetini okurken, hiç düşünmediğim, akıl ve kalbimde birşey, taharrîye bir sebep yokken, birden bire...
 20. 6- Risale-i Nur'a İşaret Eden Otuz Üçüncü Âyetin İstihracına Dair Hafız Ali'nin fıkra

  • 1K
  • 1
  (Risale-i Nur'a işaret eden Otuz Üçüncü Âyetin istihracına dâir Hafız Ali'nin bir fıkrasıdır.) Aziz Üstadım Hazretleri, Dün akşam namazını kılarken ikinci rekâtta Fatiha-i Şerîfeden sonra *...
 21. MURATS44

  Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

  Bu Sikke-i Gaybiye'yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet nâmahremler dahi...
 22. Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

  • 8K
  • 84
  Bu Sikke-i Gaybiye'yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki...
 23. MURATS44

  Risale-i Nur Külliyatı

  Risale-i Nur külliyat chm,exe,doc olarak üç ayrı versiyonu ile sizlerle Orijinal adı Risale-i Nur Külliyatıdır (Günümüz Türkçesi; Nurdan Mektuplar). Daha sık olarak sadece "Risale-i Nur" adıyla bilinmektedir. Risale-i Nur tek bir kitap olmayıp, konu sırası takip etmeyen bir kitaplar...
 24. Risale-i Nur Külliyatı

  • 1K
  • 1
  Risale-i Nur külliyat chm,exe,doc olarak üç ayrı versiyonu ile sizlerle Orijinal adı Risale-i Nur Külliyatıdır (Günümüz Türkçesi; Nurdan Mektuplar). Daha sık olarak sadece "Risale-i Nur"...
 25. ceylannur

  Risale-i Nurdan Vecizeler

 26. ceylannur

  Risâle-i Nur ve psikoloji…

  Ümmeti fesada uğratan ahirzaman fitnesinin ruhlarımızda yaptığı tahribatla, Müslümanlarda feryad ü figânların ne denli yükseldiğini az çok biliyorsunuz. Toplumda ve cemiyeti oluşturan sınıflardaki ruhî ıztıraplarla insanlarımızın 12 Eylül ihtilâlinden sonra haricî dinsizler ve dahilî mülhidlerle...
 27. Risâle-i Nur ve psikoloji…

  • 781
  Ümmeti fesada uğratan ahirzaman fitnesinin ruhlarımızda yaptığı tahribatla, Müslümanlarda feryad ü figânların ne denli yükseldiğini az çok biliyorsunuz. Toplumda ve cemiyeti oluşturan sınıflardaki...
 28. ceylannur

  Risale-i Nurdan Dua

  İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve benim, nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber, Senin mahlukun ve masnuun olmam...
 29. Risale-i Nurdan Dua

  • 1K
  İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve benim, nihayetsiz...
 30. M

  Risale-i Kudsiyye 2.Beyt

  Huda Ism-i Celaliyle çü destur" "ALLAH`in Ism-i Celaliyle müsaade istedim." Huda:Kelimesi farscadir.ALLAH`in ismine denir. Ism-i Celalde ALLAH`in ismidir.Buna Lafza-i Celal,Ism-i Zat,Lafzatullah da denir. ALLAH-ü Tealanin,lütuf olarak tecellisine Cemal dendigi gibi,kahr olarak tecellisine de...
 31. Risale-i Kudsiyye 2.Beyt

  • 2K
  • 1
  Huda Ism-i Celaliyle çü destur" "ALLAH`in Ism-i Celaliyle müsaade istedim." Huda:Kelimesi farscadir.ALLAH`in ismine denir. Ism-i Celalde ALLAH`in ismidir.Buna Lafza-i Celal,Ism-i...
 32. M

  Risale-i kudisiye 1. beyt

  Bismillâhir Rahmânir Rahîm, Elhamdulillâhi Rabbil ‘Âlemîn, vessalâtu vesselâmu ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecma’în. RİSALE-İ KUDSİYYE TERCEMESİ 1. BAB Risale-i Kudsiyye’nin «Eûz-ü Besmele, Hamdele ve Salvele» si beyanındadır. (Beyt – 1) Sığındım Zat-ı Hakk’a gel...
 33. Risale-i kudisiye 1. beyt

  • 2K
  • 1
  Bismillâhir Rahmânir Rahîm, Elhamdulillâhi Rabbil ‘Âlemîn, vessalâtu vesselâmu ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecma’în. RİSALE-İ KUDSİYYE TERCEMESİ 1. BAB Risale-i Kudsiyye’nin...
 34. ceylannur

  Risale-i Nur nedir?

  Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazdığı bir Kur’an tefsiridir. Müellif, Kur’an-ı Kerimi baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce İşaratu’l-İ’caz isimli eseri yazmıştır. Bu eser, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 33 ayetini sırayla tefsir etmektedir. Arapça...
 35. Risale-i Nur nedir?

  • 754
  Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazdığı bir Kur’an tefsiridir. Müellif, Kur’an-ı Kerimi baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce İşaratu’l-İ’caz isimli eseri...
 36. MURATS44

  Risâle-i Nur parlayacak ..

  Şükür ki, çağımız insanının sorularına cevap bulduğu Kur’ân tefsiri Risâle-i Nur söndürülmek için üflendikçe daha da parlıyor. Ve inşallah bundan sonra daha da parlayacak. Çünkü kendisini ‘Kur’ân eczahanesinin dellâlı’ olarak tarif eden Üstad Bediüzzaman Said Nursî, yıllar önce “(...)...
 37. Risâle-i Nur parlayacak ..

  • 682
  • 2
  Şükür ki, çağımız insanının sorularına cevap bulduğu Kur’ân tefsiri Risâle-i Nur söndürülmek için üflendikçe daha da parlıyor. Ve inşallah bundan sonra daha da parlayacak. Çünkü kendisini ‘Kur’ân...
 38. abdusselam

  Risale-i kudsiyye 26.Beyt

  "Cihana geldi bunca ekmel insan "Nice bin cild kitap yazdılar ey can." Ne hacet gayri anlar bahrı umman." Dediler zer nişan olmakta şayan ." Bu bir bahri esrar dal Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyr idelim" Bildiğiniz gibi Risle-i Kudsiyye Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi...
 39. Risale-i kudsiyye 26.Beyt

  • 998
  "Cihana geldi bunca ekmel insan "Nice bin cild kitap yazdılar ey can." Ne hacet gayri anlar bahrı umman." Dediler zer nişan olmakta şayan ." Bu bir bahri esrar dal Hakk'a gidelim. Cemali...
Üst Alt