serhendî

  1. abdusselam

    mektubat-ı rabbani İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî 22. mektubat

    Bu mektûb, Lâhor müftîsi şeyh Muhammedin oğlu şeyh Abdülmecîde yazılmışdır. Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve Da'vet makâmını bildirmekdedir: Nûr ile zulmeti birlikde bulunduran Allahü teâlâ, her dürlü aybdan...
  2. mektubat-ı rabbani İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî 22. mektubat

    • 1K
    Bu mektûb, Lâhor müftîsi şeyh Muhammedin oğlu şeyh Abdülmecîde yazılmışdır. Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve...
Üst Alt