sireti

  1. nefsimutmainne

    Siret-i Meryem'den

    Meryem sözün bittiği yerdeydi aslında... Hiç bir savunmanın ağartamayacağı bir haldeydi. Zaten ak olan, daha fazla nasıl ağarsındı ki? Beyaz daha ne kadar beyaz olabilirdi? Masumiyet kendisini nasıl savunabilirdi? Varsın, onun masumiyetini infaz etmeye kalkacak iddia sahiplerikonuşsundu...
  2. Siret-i Meryem'den

    • 703
    Meryem sözün bittiği yerdeydi aslında... Hiç bir savunmanın ağartamayacağı bir haldeydi. Zaten ak olan, daha fazla nasıl ağarsındı ki? Beyaz daha ne kadar beyaz olabilirdi? Masumiyet kendisini...
Üst Alt