varmısın

  1. Okyay

    Sevket OKYAY Hadi Varmısın ?

    Hadi Varmısın? Her gece Yâsin’i, okuyan kimse, Bu ahval üzere eğer ölürse, Şehitlik müjdesi, vardır bilirse. Hemen başlamaya!..hadi var mısın? Yol açık, paran var, sağlığın tamam, Hac için şartlara, sahip Müslüman, İfâya mecburdur, bu farzı hemen, Bu sene gitmeye, hadi var mısın? Adınla...
  2. sırat-ı müstakim

    Manevi kirlerden arınmaya var mısınız?

    Manevi kirlerden arınmaya var mısınız? Sözlükte“’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “günahtan ’a dönme” anlamıyla meşhur olmuştur. İmam Gazalî, İbn Arabi, İbn Hacer gibi İslâm âlimleri tövbeyi farklı şekillerde tarif etmişlerdir. Biz burada tövbeyi açık ve...
Üst Alt