Yeni mesajlar

MUHTAZAF Hakikat!
Hakikat! Dünyayı nasılda adım adım bir yerlere götürüyorlar, Bir yerlerden emirler bir yerlerden çıkar köpürtüyorlar, Hak hukuk işin vitrin tarafı aslında zenginlikleri üfürüyorlar, Zalimler firavunlar nemrutlar sömürü düzeninde sahnedeler. İnsanları parmaklarına dolamışlar çevirip duruyorlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 36,
Cevaplar
0
Görüntüleme
36
MUHTAZAF Dostlar...
Dostlar Mekanını bilmeyen mekansız dostlar, Çıkar için çıkarlarını güden siz dostlar, Halimi sormadan cebimi soran dostlar, Kefenlik bir bezle toprağa gömüleceksin. Umut eder insan dostlar halimi sorar diye, Hergün kapıya bakıyorum selam verecek diye, Yine de düşünüyorum belki işi gücü çok...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 137,
Cevaplar
3
Görüntüleme
137
 • Portal konusu
KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KUREYŞ Suresi 3-4.AyetKureyş Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kureyş Sûresi Hakkında Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 4...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 213,
Cevaplar
1
Görüntüleme
213
 • Portal konusu
KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KUREYŞ Sûresi 1-2.AyetKureyş Sûresi Hakkında Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 4 âyettir. İsmini, birinci ayette geçen قُرَيْشٌ (Kureyş) kelimesinden almıştır. Kureyş, Resûlullah (s.a.s.) mensup olduğu, İslâm’ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur’an’da adı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 75,
Cevaplar
1
Görüntüleme
75
 • Portal konusu
FÎL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FÎL Suresi 3.AyetFil Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Surenin nüzul sebebi şudur: Habeşistan'ın Yemen vâlisi Ebrehe, San'a'da büyük...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 85,
Cevaplar
1
Görüntüleme
85
 • Portal konusu
FÎL SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ FÎL Sûresi 1.AyetFil Sûresi Hakkında Fîl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen اَلْف۪يلُ (fîl) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 105, iniş sırasına göre ise 19. sûredir. Kur'ân-ı Kerîm'in yüzbeşinci suresi. Mekke'de nâzil...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 74,
Cevaplar
1
Görüntüleme
74
AY'da DEPREM OLURMU AyBilim adamları Ayda, dünyamızdaki gibi deprem olup olmadığını araştırdılar. Ve yapılan araştırmalar neticesinde deprem olduğu bilimsel olarak açıkladılar. Bu araştırma sırasında Apollo projesi ile kanıt kazandırdılar. Aya giden uzay adamları sismograf denilen sarsıntıları...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 48,
Cevaplar
0
Görüntüleme
48
Dünyaya Yakın KaradelikAstronomik modellere göre Samanyolu’muzda 100 milyon ve bir milyar arasında yıldız kara deliği olmalı. Bunlar süpernovadaki yoğun kütleli bir yıldızın patlaması sonucunda oluşurlar. Fakat astronomlar bugüne kadar bu tür sadece birkaç cisim keşfettiler. Bunun nedeni eğer...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 67,
Cevaplar
0
Görüntüleme
67
 • Portal konusu
ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ASR Suresi 3. AyetAsr Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579). Asr Sûresi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 176,
Cevaplar
2
Görüntüleme
176
 • Portal konusu
ASR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ASR Sûresi 1-2.Ayetler Asr Sûresi Hakkında Asr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 3 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “zaman, çağ, devir, insan ömrü, ikindi vakti, asır” gibi mânalara gelen اَلْعَصْرُ (asr) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 103, iniş...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 107,
Cevaplar
1
Görüntüleme
107
 • Portal konusu
TEKÂSUR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TEKÂSUR Suresi 7-8. AyetlerTekâsür Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Buhârî, “Rikåk” 10...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 54,
Cevaplar
1
Görüntüleme
54
 • Portal konusu
TEKÂSUR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ TEKÂSUR Sûresi 1-2. AyetlerTekâsür Sûresi Hakkında Tekâsür sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “çoklukla övünmek” mânasına gelen اَلتَّكَاثُرُ (tekâsür) kelimesinden alır. اَلْهٰيكُمْ (Elhâküm) ve اَلْمَقْبُورَةُ (Makbûre)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 56,
Cevaplar
1
Görüntüleme
56
 • Portal konusu
KÂRİA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KÂRİA Suresi 10-11. AyetKâria Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu sûredir. Kureyş sûresinden sonra, Kıyâmet sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bu sûrenin Mekkî olduğu üzerinde hiç bir ihtilaf yoktur. Ayrıca...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 52,
Cevaplar
1
Görüntüleme
52
 • Portal konusu
KÂRİA SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KÂRİA Sûresi 1-2-3. AyetlerKâria Sûresi Hakkında Kâria sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini ilk âyette geçen ve “kapıyı çalan, dehşetten yürekleri hoplatan” mânasındaki اَلْقَارِعَةُ (kāria) kelimesinden alır. Kâria, kıyâmetin isimlerinden biridir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 59,
Cevaplar
1
Görüntüleme
59
 • Portal konusu
ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ÂDİYÂT Suresi 11. AyetÂdiyât Sûresi Konusu Dünya malını tutkuyla seven, bu sebeple âhireti ihmal edip Rabbine karşı son derece nankör davranan insan kınanır ve öte dünyada karşılaşacağı hazin bir âkibetle ikaz olunur. Sûrenin Kapsadığı Başlıca Konular...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 62,
Cevaplar
1
Görüntüleme
62
 • Portal konusu
ÂDİYÂT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ÂDİYÂT Sûresi 6. AyetÂdiyât Sûresi Hakkında Âdiyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “koşan atlar” mânasına gelen اَلْعَادِيَاتُ (âdiyât) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 100, iniş sırasına göre ise 14. sûredir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 47,
Cevaplar
1
Görüntüleme
47
 • Portal konusu
BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ BEYYİNE Suresi 4. AyetBeyyine Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır; ancak özellikle...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 45,
Cevaplar
1
Görüntüleme
45
 • Portal konusu
BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ BEYYİNE Sûresi 1. AyetBeyyine Sûresi Hakkında Beyyine sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini, birinci âyetinde geçen ve “açık delil, kesin belge” mânasına gelen اَلْبَيِّنَةُ (beyyine) kelimesinden alır. اَلْقَيِّمَةُ (Kayyime), اَلْبَرِيَّةُ...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 52,
Cevaplar
1
Görüntüleme
52
 • Portal konusu
KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KADR (KADİR) Suresi 3. AyetKadir Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 36,
Cevaplar
1
Görüntüleme
36
Üst Alt