Ansiklopedik bilgiler

 • Portal konusu
TARİH NEDİR? TARİHİN FAYDALANIĞI BİLİMLER Tarih Nedir? Tarihin Faydalandığı Bilimler Hangileridir?Tarih, geçmiş zamanın incelenmesidir. "Tarih", geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 97,
Cevaplar
1
Görüntüleme
97
 • Portal konusu
TUNÇ ÇAĞI DÖNEMİ Tunç ÇağıTunç Çağı Ne Zaman ve Nerede Başladı? Tunç çağının başlangıcı tüm dünyada eşit zaman dilimlerinde değil, aksine birçok kıtada farklı zaman dilimlerinde olmuştur. Dünyada Tunç Çağının ilk başladığı iki yerleşim bölgesinin Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası olduğu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 53,
Cevaplar
0
Görüntüleme
53
 • Portal konusu
UZAKTAN EĞİTİMİN TARİÇESİ Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimiEğitmen ve öğrencinin aynı mekanda olma zorunluluğunu ortadan kaldıran öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu kazandıran “Uzaktan eğitim”, geçmişi ilk yüzyıla kadar dayanan, günümüz örgün eğitim sistemine de alternatif bir sistem olarak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 76,
Cevaplar
0
Görüntüleme
76
 • Portal konusu
BEYRUT MUHAREBESİ (1912) Beyrut Muharebesi (1912)Beyrut Muharebesi veya Beyrut Harekâtı, 1911-1912 yılları arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı'nın bir parçası olarak 24 Şubat 1912'de, Osmanlı ve İtalyan kuvvetleri arasında Beyrut'ta meydana gelen deniz muharebesidir. Muharebede iki İtalyan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 69,
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
 • Portal konusu
IŞIK HIZI Güneş ışığının, Güneş'in yüzeyinden Dünya'ya olan ortalama mesafeyi geçmesi yaklaşık 8 dakika 17 saniye sürer. Işığın boşluktaki hızı, fiziğin birçok alanında kullanılan önemli bir fiziksel sabittir. Genellikle c sembolüyle gösterilir. Tam değeri saniyede 299.792.458 metredir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 148,
Cevaplar
1
Görüntüleme
148
 • Portal konusu
Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)Epistemoloji ya da bilgi felsefesi, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. İlk çağlarda Thales gibi filozoflar metafizik ile ilgileniyorlardı. Evrenin salt maddesinin bulunması temel bir amaç olmuştu. Ama bu konularda herkesin vardığı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 134,
Cevaplar
1
Görüntüleme
134
 • Portal konusu
TÜRK SİNEMA TARİHİ Türk Sinema TarihiTürk sineması veya Türkiye sineması (Yeşilçam olarak da bilinir), Türkiye'deki film endüstrisine dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsamaktadır. Türkiye'de sinemanın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. Başlangıç tarihi tam...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 72,
Cevaplar
1
Görüntüleme
72
 • Portal konusu
Kütüphane Nedir? Kütüphane Türleri nelerdir? Efes Harabeleri'ndeki Celsus Kütüphanesi Kütüphane anlamına gelen ve genellikle Batı dünyasında yaygın olarak kullanılan ‘bibliothek’ kelimesinin aslı Eski Yunancadır ve biblion kitap, theke saklandığı yer demektir. Türkçedeki kütüphane ise, Farsça...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 144,
Cevaplar
1
Görüntüleme
144
 • Portal konusu
RODOS KAN İFTİRASI Güneydoğu Avrupa ve Levant'ın, 1840'ta Osmanlı hakimiyetini gösteren haritası (kırmızı çizgi). Ana Yahudi cemaatleri mavi ile gösterilmektedir.Rodos kan iftirası, 1840'ta Yahudilere atılmış bir kan iftirasıdır. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Rodos'taki Yunan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 99,
Cevaplar
1
Görüntüleme
99
 • Portal konusu
DÜNYA'NIN GELECEĞİ Yaklaşık 7 milyar yıl sonra, Güneş'in kırmızı dev evresine girmesinden itibaren, yanan Dünya'nın konjekte edilmiş illüstrasyonu Dünya'nın geleceği konusunda birçok uzun vadeli etmenin muhtelif etkilerine dayanarak biyolojik ve jeolojik çıkarımlar yapılabilir. Bu etmenler Dünya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 77,
Cevaplar
0
Görüntüleme
77
 • Portal konusu
AND KONDORU And kondoru (Vultur gryphus), Yeni Dünya akbabaları (Cathartidae) ailesinden olan ve Vultur cinsindeki tek kuş türüdür. Güney Amerika'ya özgü olan bu yırtıcı kuş türü And Dağları'nda ve Büyük Okyanus kıyılarında bulunur. Batı Yarımküre'nin en büyük uçan kara kuşudur. And kondoru...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
 • Portal konusu
SARI BURNU (BALIKLAVA) MUHAREBESİ İoann Zlatoust ve Yevstafi önderliğinde Rus Karadeniz Filosu Sarıç Burnu Muharebesi veya Balıklava Muharebesi, I. Dünya Savaşı esnasında Sarıç Burnu açıklarında gerçekleşen bir deniz muharebesidir. 15 Kasım 1914'te denize açılan Rus Karadeniz Filosu, 17...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 89,
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
 • Portal konusu
İzmit Saat Kulesi İzmit Saat Kulesi (Ekim 2020)İzmit Saat Kulesi ya da diğer adıyla Kocaeli Saat Kulesi, Türkiye'nin Kocaeli ilinin merkezi olan İzmit şehrinde bulunan bir saat kulesidir. Hem İzmit'in hem de Kocaeli'nin sembolleri arasındadır. 34. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in tahta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 134,
Cevaplar
0
Görüntüleme
134
 • Portal konusu
BÜYÜK PATLAMA ( BING BANG ) Büyük Patlama (Big Bang)Büyük Patlama (İngilizce: Big Bang), evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920'li yıllarda Rus kozmolog...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 160,
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
 • Portal konusu
KARANLIK ENERJİ Karanlık madde ve karanlık enerjinin evrendeki tahmini dağılımı. Grafiğe göre evrenin %74'ünü karanlık enerji, %22'sini karanlık madde, %3,6'sı ise bildiğimiz anlamda atomlardan oluşan ve galaksiler arasında bulunan gazlar, %0,4'ünü ise yine bildiğimiz anlamda atomlarda oluşan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 117,
Cevaplar
0
Görüntüleme
117
 • Portal konusu
KITA KAYMASI TEORİSİ Tek Kıta: Pangea Kıta Kayması Teorisi, 1912'de Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya konulmuş olan ve kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünkü durumunu böylece aldığını öne süren bir teoridir. Kıta kayması, kıtaların birbirlerine ve okyanus havzalarına göre...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 141,
Cevaplar
1
Görüntüleme
141
 • Portal konusu
İMROZ DENİZ MUHAREBESİ (1918) Midilli hafif kruvazörü İstanbul'dayken (1910'lar) İmroz Deniz Muharebesi, I. Dünya Savaşı sırasında, 20 Ocak 1918'de Ege Denizi'nde gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Osmanlı donanmasının Gökçeada'da yığınak yapmış olan Kraliyet Donanması'na taarruzu ile meydana...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 162,
Cevaplar
1
Görüntüleme
162
 • Portal konusu
GEMİ NEDİR ? GEMİ TÜRLERİ ve ÇEŞİTLERİ Gemi, su üstünde dengede durabilen, manevra kabiliyeti bulunan (makine, yelken, kürek yardımı vb.) belli bir büyüklüğe sahip olan ulaşım aracıdır. GemiTarihi İlk olarak MÖ 4000 yıllarında Eski Mısırlıların uzun kamışlı tekneler yapması gemilerin bilinen en...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 91,
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
 • Portal konusu
TEK KITA (SÜPER KITA) : PANGEA Süper Kıta : PangeaPangaea ya da Pangea, Paleozoik zaman sonları ile Mezozoik zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son süperkıtadır. Yaklaşık 300 milyon yıl önce daha önceki erken kıta parçalarından toplanarak bir araya geldi ve yaklaşık 175 milyon yıl önce...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 137,
Cevaplar
1
Görüntüleme
137
 • Portal konusu
LAVRASYA : PANGEA'DAN SONRA GÜNEY YARIM KÜRE Lavrasya (kuzeyde) ve Gondvana (güneyde) Gondvana (Gondwana), Prekambriyen dönemi sonunda Antarktika, Avustralya, Afrika, Güney Amerika, Hindistan, Arabistan ve Madagaskar'ın birleşmesinden oluşmuştur. Geç Prekambriyen dönemi sonunda birleşen bu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 139,
Cevaplar
1
Görüntüleme
139
Üst Alt