Ansiklopedik bilgiler

 • Portal konusu
Tripoliçe Katliamı (23 Eylül 1821)Tripoliçe Katliamı, Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki Tripoliçe kuşatması esnasında 23 Eylül 1821 günü şehrin düşmesi ile Müslümanların (Türk) ve Yahudilerin katledilme olaylarıdır. İngiliz asker ve tarihçi Thomas Gordon, katledilen sivillerin sayısını 8.000...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 27,
Cevaplar
0
Görüntüleme
27
 • Portal konusu
Neocastro'nun Teslim OlmasıNavarin Katliamı, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması sırasında yaşanan katliam dizisinin bir parçası olan bir katliamdı. Katliam 19 Ağustos 1821 günü Mora Yarımadası'ndaki Navarin şehrinde gerçekleşti ve şehrin yaklaşık 3000 kişilik Türk sakini katledildi. Avrupa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 29,
Cevaplar
0
Görüntüleme
29
 • Portal konusu
1912'de Birinci Balkan Savaşı sırasında Balkanlardan göçen muhacirler 1918'de Erzurum'da Ermeni çetelerin Türkleri içine doldurarak yaktıkları bir konak Müslüman-Türk katliamları, Türk Katliamları ya da Türk Kırımı, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminde Müslüman olmayan etnik gruplar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 58,
Cevaplar
0
Görüntüleme
58
 • Portal konusu
Açlık Grevi Nedir?Açlık grevi, katılımcılarının politik protesto davranışları olarak ya da diğerlerinde suçluluk duygusu yaratmak için genellikle bir yasanın değişmesi gibi belirli özel amaçlarda başarılı olmak için geliştirilmiş şiddet içermeyen bir direniş yöntemidir. Herhangi bir tutum...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 29,
Cevaplar
0
Görüntüleme
29
 • Portal konusu
BAĞDAT KUŞATMASI (1253) Cami'üt-Tevarihde bulunan Bağdat kuşatmasını gösteren bir minyatür Bağdat Kuşatması, Büyük Moğol Han'ı Mengü Han'ın emriyle Hülagû Han'ın komutası altında birleşen Moğol ordularının, Abbâsî Halifeliğinin başkenti Bağdat'ı almak için yaptıkları başarılı kuşatmadır. Bu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 117,
Cevaplar
1
Görüntüleme
117
 • Portal konusu
SAVAŞ SUÇU NE DEMEKTİR? Almanya savaş suçu, Ekim 1939, Polonya, II. Dünya Savaşı Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur. Bunlar özellikle, sivil halkın öldürülmesi, kötü muameleye tabi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 94,
Cevaplar
0
Görüntüleme
94
 • Portal konusu
MİKEN UYGARLIĞI (M.Ö: 1600-1100) Miken UygarlığıMiken uygarlığı, MÖ yaklaşık 1600-1100 yılları arasında Antik Yunanistan'da Tunç Çağı'nın son evresinde yaşanan dönem. Saray devletleri, şehir örgütlenmesi, yazı sistemi ve sanat eserleriyle Yunanistan'daki ilk gelişmiş uygarlıktır. Dönem...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 84,
Cevaplar
1
Görüntüleme
84
 • Portal konusu
AZORLAR TROPİKAL FIRTINASI Tropikal FırtınaAzorlar subtropikal fırtınası, 2005 Atlantik kasırga mevsiminde, adlandırılacak güce ulaşmış 19. fırtınadır. Ulusal Kasırga Merkezi tarafından subtropikal bir alçak basınç etkinliği olarak değerlendirilen fırtınaya, resmî bir ad konulmamıştır. 4 Ekim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 82,
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
 • Portal konusu
KÂHİNLİK KâhinlikKâhinlik (kehanet), çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, kısaca, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlıklar içinde kâhinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık hemen hemen yok gibidir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 127,
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
 • Portal konusu
MERMER MermerMermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Mermerler, metamorfik hareketler ile zamanla oluşan kireç taşlarının ısı ve basınca maruz kalmasıyla oluşan sert cisimlerdir. Bileşimlerinin %90-98'i CaCO3'ten...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 109,
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
Baraj nedir ?Baraj nedir ? Özellikleri nelerdir ? Barajlar nasıl yapılır? Baraj bir akarsu vadisini kapatıp arkasında su biriktiren, biriken suyun enerji üretimi, içme suyu, tarım alanlarını sulama gibi birçok alanda kullanılması amacıyla yapılmış bir tesistir. Çok eski zamanlardan beri...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
2K
Rakam (sayı)larSayı, bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir. Modern matematikte büyüklük belirtilmediği durumda geleneksel sayıların çeşitli özelliklerine benzer özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmektedir. Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
5K
 • Portal konusu
SOY GAZ Periyodik tablonun en sağındaki 18. grup (8A) elementlerinin ilk altı periyodunda soy gazlar yer almaktadırSoy gaz veya asal gaz, standart şartlar altında her biri, diğer elementlere kıyasla daha düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz, tek atomlu gaz olan kimyasal element...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 118,
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
Mütefekkir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878 - 1942) Elmalılı Muhammed Hamdi YazırElmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Türkçe Kur'an tefsirlerinden birini telif etmiş din adamı, tercüman ve hattattır. 1878'de Antalya'nın Elmalı kazasında doğdu. Ailesi aslen Burdurlu olup, babası Hoca Numan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 152,
Cevaplar
1
Görüntüleme
152
 • Portal konusu
Sıtma, hastalık yapıcı bir grup parazit olan plazmodiumların, dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır. Hastalığın en bariz belirtisi olan titremeyle yükselen ateş plazmodiumun çeşidine göre değişik fasılalarla olur. Teşhisi kolay, tedavisi ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 94,
Cevaplar
0
Görüntüleme
94
 • Portal konusu
SARIHUMMA Sarı humma tropik bölgelerde Aedes aegypti türü sivrinekler aracılığı ile yayılırSarıhumma Grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Tarihi Sarı humma salgını ilk defa 1700'lerde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
 • Portal konusu
Retina Nedir? Retina Hastalıkları ve Tedavileri Retina, göz küresinin arka duvarını bir duvar kağıdı gibi kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ tabakasıdır. Aynı zamanda retina kendi içerisinde 10 katmandan oluşmaktadır, Retina tabakası gözün en karmaşık ve en hassas noktasıdır. Retina...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 101,
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
 • Portal konusu
ÇAMLICA KULESİ Çamlıca Kulesi (İstanbul)İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 143,
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
 • Portal konusu
GALATLAR GalatlarGalatlar, MÖ 280-274 yıllarında Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşadıktan sonra Orta Anadolu'da Ankara ve Çorum, Yozgat yöresine yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavmine mensup Galyalılara, Yunanların ve Romalıların verdiği ad. Galatların yerleştiği bölgeye Antik Çağ'da Galatya...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 213,
Cevaplar
1
Görüntüleme
213
 • Portal konusu
HEREDOT ( M.Ö 484 - 425 ) Heredot ( M.Ö 484 - 425 )Herodot (Grekçe: Ἡρόδοτος, Herodotos), Antik Yunan tarihçi ve yazar. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Eserinin esas konusu, Pers İmparatorluğu ile Antik Yunan kent devletleri...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 137,
Cevaplar
0
Görüntüleme
137
Üst Alt