Çöp Kutusu

Sabit konular

Kur'ân-ı Kerim Sureleri , Türkçe Meallleri ve Seyyid KUTUP Tefsiri

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
Kur'ân-ı Kerim Sureleri , Türkçe Meallleri ve Tefsri - Seyyid KUTUP Kur'an-ı Kerim Nedir ? Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en...

Sure'ler ve meâlleri

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
SURELERİN MEALLERİ LİSTESİ LİSTESİ İlgili sure'ye tıklayarak meal sayfasına ulaşabilirsiniz. 1.FATİHA 2.BAKARA 3.ÂLİ İMRÂN 4.NİSÂ 5.MÂİDE 6.EN'ÂM 7.A'RAF 8.ENFÂL 9.TEVBE 10.YÛNUS 11.HÛD...

Kalem Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 68-KALEM: Nûn vakıf halinde sakin okunur. Üzerinde durulmayıp geçilmesi halinde, kırâetlerin çoğunda izhar ile, bazısında da gunneli veya...

Mülk Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 13
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 67-MÜLK: "Ne yücedir O ki..." (Bu konuda bilgi için Furkan Sûresi'nin baş tarafına (25/1) bkz.) Yani ezelî kemal sıfatı, sonsuz...

Talâk Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 65-TALAK: Ey Peygamber! ünvanıyla anılan ve ta'zim edilen Peygamberlerin sonuncusu! Burada önce Peygamber'e nida ile başlanması onun...

Sâf Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 61-SAF: 1-2. "Ey iman edenler!" Râzî tefsirinde der ki: "Bu âyetlerin nazmında münasebet açısından makul bir güzellik vardır. Çünkü...

Haşr Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 59-HAŞR: 1. Göklerde ve yerde bulunan her şey, Allah'ı tesbih ile tenzih etti ve etmektedir. O'nun şânı, kendisinin her türlü lekeden...

Hadid Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 57-HADİD 1. Allah'ı yahut Allah için tesbih etmektedir. Tesbih, Allah Teâlâ'yı, kutsal yüceliğine layık olmayan kusurlardan gerek itikad...

Rahman Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 55-RAHMAN: 1. Rahmân, Fatiha Sûresi'nde besmele tefsir edilirken bu yüce isim hakkındaki açıklamalar geçti. Yani rahmet ve sonsuz...

Necm Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 53-NECM: Yıldıza yemin olsun. Buradaki elif-lâm ahid ya da cins için olabilir. Necm: Bu kelime birkaç mânâya gelir ki, burada her...

Kaf Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 50-KAF: Bu sûre ile Sûresi'nin başlayışında fazla bir benzeyiş vardır. İlk önce, ikisi de birer harf ve Kur'ân'a yemin ve ile...

Hucurât Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 49-HUCURAT: Ey iman edenler! Hitabın böyle nida ile başlaması karşıdakiler gelecek sözün önemini, dikkat ve özenle dinlenmesi...

Fetih Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 48-FETİH: 1- Sûresinin indirildiğini haber verdi. Ahmed, Buhâri, Tirmizî, Nesai, İbnü Mâce ve İbnü Merdûye de Ömer b. Hattâb (r.a.)'da...

Muhammed Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 47-MUHAMMED: 1- O kimseler ki küfredip Allah yolundan yüz çevirmekte yahut men etmektedirler. SADDÛ: Yüz çevirmek, aldırmamak...

Ahkaf Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 46-AHKAF: 1-10- İlimden geriye kalmış bir eser, önceki peygamberlerin ilimlerinden kalma rivayete dayanan bir ilim. Yahut toz üstüne...

Şura Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 42-ŞURA: 1-8- Bunların iki isim olması gerektir. Onun için araları ayrılmış ve iki âyet sayılmış gibi bir isim olduğuna göre...

Fussilet Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 41-FUSSİLET: 1-4- Âyetleri "tafsîl olunmuş" hem lafzı itibarıyla fâsılaları ve sûrelerinin başları ve sonları ayırt edilmiş, hem de...

Mü'min Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) a{text-decoration:none;color:white;}a:hover{color:red;} 40-MÜ'MİN: 1-6- gibi ne kastedildiğini Allah bilir. (Oraya bak!) Gerçi muhkem...

Zümer Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 39-ZÜMER: 1- Bu kitabın indirilişi Allah'tandır. Başkası veremez. Zorlama ile yapmacık hareketlerle yapılamaz. Peygamberlik, kazanma...

Sad Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 38-SAD: 1-4-Rivayet olunuyor ki, Ebu Talib hastalandığı zaman Kureyş'ten bir heyet geldi. İçlerinde Ebu Cehil de vardı. Yanına girdiler...

Saffat Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 3
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) a{text-decoration:none;color:white;}a:hover{color:red;} 37-SAFFAT: 1- "Saf bağlayıp duranlara andolsun..." yemin içindir. "O saf dizip...

Fâtr Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 35-FATIR: 1- Göklerin ve yerin yaratıcısı, yani bütün alemi yokken yaratan, fıtratını ilk başta yoktan var eden yahut yaran, yoktan...

Sebe Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 34-SEBE': 1-Kur'ân'da hamd ile başlayan beş sûre vardır. İkisi ilk yarısında, En'am ile Kehf; ikisi de son yarısında bu sûre ile...

Ahzab Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 33-AHZAB: 1- Ey Peygamber! Geçmişte indirilen kitaplarda adı sanı bilinen şanlı peygamber! Sadece Allah'tan kork, başkasından değil. Bu...

Lokman Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 31-LOKMAN: 1-5- Muhsinler (iyilik yapanlar)a bu Kur'ân'da indirildiği şekilde amelde ihsan yapanlar. Bakara Sûresi'nin başında...

Rum Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 30-RUM: 1- Allah daha iyi bilir: Kur'ân'ın mânâsındaki mucize olan âyetlerden önce, sözlerindeki mucizeliği ifade eden ilâhi sırra...

Ankebut Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 29-ANKEBUT: 1- 3- Allah (daha) iyi bilir. bu âyetlerin indiriliş sebebinde üç rivayet vardır. 1- Ammâr b. Yasir ve Ayyaş b. Ebı Rebia ve...

Kasas Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 28-KASAS: 1-4- İfadesi güzel, parlak kitap, açıkça ortaya koyup açıklayan kitap ki, kastedilen Kur'ân'dır. Levh-i Mahfûz, diyenler de...

Neml suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 27-NEML: 1-2- "Bunlardan ne kastettiğini Allah daha iyi bilir." Tâsîn Sûresi mutlak bir ilâhî sırdır. İşte bunlar, işittiğin bu...

Şuara Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 26-ŞUARA: 1-3- Bu sûrenin ismi, mânâsını Allah bilir. , den, , den, , dan diye Muhammed b. Kâ'b'dan bir rivayet de vardır. Şiddet...

Furkan Suresi(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 25-FURKAN: - gibi babından mâzî fiildir. Tasrif olunmaz, yani diğer sîgaları çekilmez ve Allah'tan başkasına isnad edilmez...

Nur Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 14
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 24-NUR: 1- Ve farz kıldık Yani bu sûre, kesin olarak farz kılınan birtakım hükümleri ve bunların delillerini içinde bulunduran bir kısım...

Mu'minun Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 23-MÜ'MİNUN: 1- Gerçekten felah buldu o müminler. FELÂH: Murada ulaşmaktır. Hayırda sonsuzluk diye de tarif edilmiştir. İFLÂH...

Hâc Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 22-HAC: 1-2- "Kıyamet gününün sarsıntısı, büyük bir şeydir..." (Zilzâl Sûresi'nin tefsirine bkz.) Meâl-i Şerifi 3-4- 3- İnsanlardan...

Enbiyâ Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 2K
 • 7
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 21-ENBİYA: 1-10- "Gizli fısıltı yaptılar." Necvâ, gizli fısıltı demek olduğu halde; bir de bunun gizlice söylendiğini açıkça belirtmek...

Taha Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 20-TAHA: 1-9- Tâ, Hâ harfleri, -en iyisini Allah bilir benzerleri gibi heca harfleridir, Esmâ-i Hüsnâ'dan (Allah'ın güzel...

Meryem Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 19-MERYEM: 1-15- Sûrenin bir ismidir Bunlardan neyin kast edildiğini Allah bilir. Bununla beraber, bunun anlamı hakkında...

Kehf Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 18
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 18-KEHF: 1-2-3- Allah'a hamdolsun o öyle bir Allah'dır ki Kitabı kuluna indirdi. Hem de onun için hiçbir eğrilik yapmayarak; dolambaçlı...

Nahl Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 16-NAHL: 1- Allah'ın emri geldi. Buradaki kelimesi un tekili, yani Allah'ın ilâhlığı gereğince işler mânâsına "emr" olması muhtemel...

Hicr Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 15-HİCR: 1- (Yunus Sûresine ve benzerlerine bkz.) Bunlar, ilâhi bir sırrı kapsayan bu sûre, bu kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir...

Ibrahim Suresi ( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • bedirhan.
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 14-İBRAHİM: 1-2-(Yunus Sûresi'nden beri geçen benzerlerine bakınız.) bu çıkış yeri belli ve sınırlı olmayan, karnın üst tarafından...

Ra'd Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 14
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 13-RA'd Bununla neyi murad ettiğini Allah bilir. (Bakara ve Yunus Sûreleri'nin baş tarafına bkz.). Bu sûre hakkında da Abdullah b. Abbas'dan...

Yusuf Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 4K
 • 18
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 12-YUSUF: 1-2- Elif, Lâm, Râ. (Bunun anlamı için Yunus ve Bakara Sûrelerinin ilk âyetlerine bakınız.) Allah bilir, bakınız ağızlarından...

Hud Yunus Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 13
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 11-HUd Elif-Lâm- Ra, (bunun anlamı için Yunus Sûresi'nin baş tarafına bakınız.) Bir kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış, ihkam edilmiştir...

Yunus Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 3K
 • 12
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 10-YUNUS: Elif-Lâm-Ra, Allah bilir muradını! Görülüyor ki, bu sûre dahi hece harfleri ile başlıyor. Demek ki, bunda da remzî (sembolik) bir...

Tevbe Suresi ( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • bedirhan.
 • 5K
 • 34
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 9-TEVBE: "Berâet" bu kelimenin asıl kök mânâsı, "Müfredat" ve "Basair"de açıklandığına göre herhangi bir çirkin şeyden kurtulmak ve...

Enfal Suresi:( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • bedirhan.
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 8-ENFAL: Resulüm, sana enfâlden, ganimetlerden soruyorlar Enfâli soruyorlar buyurulmayıp "enfâlden soruyorlar" buyurulması gösterir ki...

Araf Suresi ( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • bedirhan.
 • 4K
 • 16
- Kullanılan
(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 7-ARAF: 1- Allah ne kastettiğini daha iyi bilir. (Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinin başına bkz.) Bununla beraber burada sâd münasebetiyle tefsirciler...

En'am Suresi ( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • bedirhan.
 • 3K
 • 17
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 6-EN'AM: Hamd hep Allah'a, ki başların üstündeki gökleri ve ayakların altındaki yeri yarattı ve karanlıkları ve nuru yaptı. Şu halde onun...

Maide Suresi ( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • bedirhan.
 • 4K
 • 28
- Kullanılan
5-MAİDE: Bu sûrenin diğerlerinde bulunmayan onsekiz farzı içine aldığı açıklanıyor. Ebu Hayyan'ın kaydettiği üzere, Arapların ilk filozofu meşhur el- Kindi'ye öğrencileri: "Ey filozof, bize şu...

Al-i imran Suresi (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

 • bedirhan.
 • 6K
 • 40
- Kullanılan
KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 3-AL-İ İMRAN: 1-2-Ya Muhammed! Yine Elif, Lâm, Mîm. Bunu iyi belle, iyi anlat! O yüce Allah, öyle bir hak mabuddur ki, ondan başka...

Bakara Suresi ( ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR )

 • MURATS44
 • 13K
 • 112
- Kullanılan
2-BAKARA: " " Bulunduğu altı sûrenin hepsinde birer âyettir. " " da bir âyettir.Fakat "" bir âyet sayılmıyor. " " da bulunduğu beş sûrenin hiç birinde âyet değildir. "" iki sûrede de birer...

Kur'ân-ı Kerim Bölümü Hakkında

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Bu bölümde Surelerin Kur'ân-ı Kerim deki yazılış sırasına göre Türkçe Meâli ve Tefsiri olacaktır. Kur'ân-ı Kerimi daha iyi anlayabilmek ve okuyabilme için sıra numarasına dikkat edilmiştir. Not...
Normal konular

Câmilerimizde Ki Akustik - ?

 • BULUT
 • 594
 • 1
- Kullanılan
CamiiCamilerde akustiğin (ses iletiminin) sağlıklı yapılabilmesi için mimari tasarım ve elektronik cihaz alt yapısının yeterli doğrulukta oluşturulması elzemdir. İnsanların içinde yaşadıkları tüm...

Çanakkale

 • Muhtazaf
 • 526
- Kullanılan

gereksiz

 • B
 • 310
- Kullanılan
....

Haram Aylar Hakkında Ayet, Meal, Tefsir....

 • Muhtazaf
 • 702
 • 1
- Kullanılan
Tevbe Suresi - 36-37 . Ayet Tefsiri Ayet اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ...

Günün ayeti..

 • Nur Hanım
 • 11K
 • 64
- Kullanılan

Ali imran suresinin 87-88 ayetlerinin tefsiri

 • F
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
[COLOR=#548dd4] Cüz:3 Sure: 3 - Al-i İmran Suresi Ayet:87...

Kuran'da ahir zamana ve mehdi'ye işaret eden ayetler

 • Nur Hanım
 • 1K
- Kullanılan
]KURAN'DA AHİR ZAMANA VE MEHDİ'YE İŞARET EDEN AYETLER Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5) Biz...

Umra ve Rukba ile ilgili Hadis-i Şerif

 • Nur Hanım
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
Umra ve Rukba ile ilgili Hadis-i ŞerifUMRÂ VE RUKBA 4189 - Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim bir başkasına hayat boyu ev bağışında...

Başınıza gelen herhangi bir musibet

 • M
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
" Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder."(Şura 30) Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizin...

Israrın anlamı yok!

 • TaHKaR
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Çok güzel konu ...Adam var aynı hatayı ilke edinmiş kendi kendini değiştirecek bir ifade bulamıyor...Bu gibi insanların içinde yaşıyoruz..

NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve turkce Tefsiri

 • MURATS44
 • 6K
 • 22
- Kullanılan
NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 4/NİSÂ-1: Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ...

Bugün efendimizin vefat günü.

 • Muhtazaf
 • 3K
 • 6
- Kullanılan
Peygamber EfendimizHz. Muhammed Mustafa S.A.V...

Vuslat adminimizin annesine dua edelim

 • Deniz Feneri
 • 215
- Kullanılan
Yeni [21-01, 07:55] VuSLaT: Dualarınızı eksik etmeyin ne olur Yeni [21-01, 07:54] VuSLaT: Su an yoğun bakimda Yeni [21-01, 07:54] VuSLaT: Arkadaşlar dün akşam annem fenalasti...

Resimlerle Evlilikte Mutluluk

 • Deniz Feneri
 • 196
- Kullanılan
.....

Gülümmm(çok güzel)

 • Deniz Feneri
 • 917
 • 3
- Kullanılan

ÂLİ İMRÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB Tefsiri

 • MURATS44
 • 10K
 • 66
- Kullanılan
ÂLİ İMRÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. 3/ÂLİ İMRÂN-2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul...

BAKARA Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB Tefsiri

 • MURATS44
 • 15K
 • 150
- Kullanılan
BAKARA Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 2/BAKARA-1: Elif, lâm, mim. Elif, Lâm, Mim. 2/BAKARA-2: Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi)...

a'LÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB Tefsiri

 • MURATS44
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
A'LÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu , Türkçe Meali ve Seyyid KUTUB TefsiriBismillâhirrahmânirrahîm 87/A'LÂ-1: Sebbihısme rabbikel a’lâ. Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et. 87/A'LÂ-2: Ellezî halaka...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt