Dinler tarihi

Sabit konular

Dinler tarihi

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Genel Değerlendirme Dinin tanımı, kaynağı ve dinlerin tarihi anlatılıyor. İlkel kabile dinleri, milli dinler Konfiçyusizm, Taoizm, Şintoizm eski Türk inançları Hinduizm, Cayinizm Sihizm...
Normal konular

Zerdüştlük, (Zerdüştülik, Mazdaizm)

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
Zerdüştlük, (Zerdüştülik, Mazdaizm) İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat çekicisi Zerdüştilik 'tir. Bu din, adını kurucusundan alır. Bu dine...

Zerdüşt

 • MURATS44
 • 963
- Kullanılan
Zerdüşt Dinler Tarihi Araştırmaları İranlı Peygamber. Zerdüstçülük (Mazdeizm) adıyla anılan dinin kurucusudur. "Avesta" adlı kutsal kitap, onun özdeyişlerini içerir. Zerdüşt'e göre iyilik ve...

Zahiriye Mezhebi

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Zahiriye Mezhebi, Davud ez-Zahirî olarak bilinen Davud bin Ali bin Halef el-İsbahanî (d. 815 Küfe-ö. 883 Bağdat) tarafından kurulan fıkhî ve kelamî mezhep. Davudiye adıyla da anılır. İslâmî...

Yezidilik

 • MURATS44
 • 979
 • 1
- Kullanılan
Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi'lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin birbirlerine karıştığı Ortadoğu'da ulusal kimlikleri...

Vehhabilik

 • MURATS44
 • 910
- Kullanılan
eş-Şeyhu'n-Necdî lakabıyla bilinen Muhammed bin Abdülvehhab'ın (d. 1703 Uyeyne - ö.1787 Deriye, Riyad) düşünceleri çevresinde oluşan dinî, siyasî hareket. Harekete Vehhabilik adı karşıtlarınca...

Ticaniye ve Ticanilik

 • MURATS44
 • 939
- Kullanılan
1785 (h.1200) yıllarında Afrika'nın kuzey batısında ortaya çıkan bir tarîkat. Kurucusu; Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Ticanî'dir. Kurucusuna nispetle bu adı almıştır. Tarikatın kurucusu...

Tengricilik (Tengrizm)

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Gök Tengri inancı bütün Türklerin ana kültüdür. Bu kült, Kunlar, Tabgaçlar, Gök Türkler, Uygurlar gibi eski Türk boylarında inanç sisteminin başında yer alır. Orkun yazıtlarında, Türk Tanrı...

Tarih Boyunca Kurban, II

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Konunun ilk kısmına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... -----> http://www.rasulehasret.com/dinler-tarihi/57406-tarih-boyunca-kurban-i.html#post133123 20. İslam'da Kurban Kurban, Allah'a...

Tarih Boyunca Kurban, I

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Etimoloji Kurban'ın Tarihçesi Eski Mezopotamya'da Kurban Eski Mısır'da Kurban Eski Hindistan'da Kurban Eski İran'da Kurban Hititler'de Kurban Eski Çin'de Kurban Eski Japonya'da Kurban...

Taoculuk

 • MURATS44
 • 997
- Kullanılan
«İnsanlar, kendilerini dünya ile yeryüzünü cennet ile cenneti YOL ile ve YOL'u da doğal oluş ile belirlerler.» Laozi (Lao Tzu) Tanınmış bir Çin antropologa göre “Çin dini, takipçilerinin...

Şia

 • MURATS44
 • 989
- Kullanılan
Hz. Peygamber'in vefatından sonra İmametin Hz. Ali ve evlatlarına ait bir hak olup nass ve tayinle gerçekleşeceğini iddia eden birbirlerinden farklı mezheplerin müşterek adı. Şîa kelimesi...

Şamanizm

 • MURATS44
 • 928
- Kullanılan
Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli...

Sabiilik

 • MURATS44
 • 921
- Kullanılan
Araplar tarafından “Sâbiî” (Subbi ya da Subbâ) biçiminde adlandırılan bu topluluk, kendilerine “Mandenler” (bilgili olanlar, arifler anlamında; İngilizcede Mandaeans) adını verir. Kendileri için...

Sabiîler

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Sabiîlik, tanrısal rûha ancak insânî bir rûhla ulaşılabileceğini öne süren vaftizci bir Hıristiyan mezhebidir. "Ulu Ruh" olan Tanrı'nın dışında, evrenin birçok ruhlarla yönetildiğini ve bu...

Rıfaîlik

 • MURATS44
 • 999
- Kullanılan
Kurucusu Ahmet Rıfaî'ye nispet edilen tarikat Tarikatın kurucusu Ahmet Rıfaî, Irak'ta Basra ile Vasıt arasında yer alan Batâih nahiyesine bağlı Umm Ubeyde adındaki köyde, bazı tarihçilere göre...

Panteizm Nedir?

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
PANTEİZM (Kamutanrıcılık - Tümtanrıcılık) Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden görüştür. Panteizm, anlam olarak tümtanrıcılık demektir. Panteizme göre Tanrı'nın evrenden ayrı ve...

Nusayrilik

 • MURATS44
 • 980
 • 1
- Kullanılan
Çoğunluğu Suriye'de yaşayan aşırı bir Şiî-Batinî fırkası. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. Nusayrî isminin ise geçmişte kalan bir isim olduğunu ve fırka kurucusuna nispeten...

Nuh Tufanı ve Nuhun gemisi

 • MURATS44
 • 3K
 • 1
- Kullanılan
1. Giriş Semavî felâketlerle alâkalı mitler, dünyanın nasıl yıkılıp bir çiftin veya bir grubun dışında insanların yok edildiğini nakleder. Tûfan rivayetleri, kozmik felâketler içinde en çok ve...

Nefiller

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Nefiller, Tevrat’taki yeryüzüne düşürülmüş olan ilahî varlıklarla insan kızlarının cinsel ilişkilerinden doğan çocuklara verilen addır. Septuaginta'da "devler" diye geçer. Bunlar, iri ve güçlü...

Nakşıbendilik Tarikatı ( Tarikat-ı Nakşıbendiye )

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Nakşibendilik, Bahauddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buharî tarafından kurulan ve İslâm dünyasında yaygın olan tarikattir. Nakşibend Farsça bir kelimedir ve "nakış yapan" demektir. Kalbi...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt