Efsaneler

  • Sabit
EFSANE NEDİR ? Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler, geçmişle günümüz arasında kültürel aktarımı sağlayan, insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir. Gerçek ve hayali varlıklara, yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Portal konusu
BÖLÜM 1
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
[COLOR=#6cf]Şanlıurfa Balıklı Göl Efsanesi Şanlıurfa Balıklı Göl Efsanesi Şanlıurfa balıklı göl efsanesi Bir zamanlar bu şehirde zalim bir hükümdar yaşarmış. Yaptığı bu zalimliklerle kendinden geçen Nemrut gün gelmiş kendisini Tanrı zannetmeye başlamış ve büyük tapınaklar yaptırıp içine de...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
5K
Yedi Uyuyanlar Yedi Uyuyanlar Mağarası Yöre: Mersin, Tarsus On binlerce yıllık insan beşiği Anadolu'nun, Tarsus yöresinde Dakyanus adında oldukça uyanık, kurnaz, düzenbaz ve acımasız bir kral yaşarmış. Dakyanus, sarayında her an hazır beklettiği kahin, astrolog, ve büyücülerinin yardımıyla...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
http://www.poemhunter.com/i/p/96/33296_b_406.jpg Timurlenk Kulesi denilen yerde, tanınmış Arap şairi İmrul Kays’ın (Imru al Qays Ibn Hujr) mezarı olduğu söylenir. Bir Arap beyinin oğlu olan şâir, gençliğinde babası ile geçinemediğinden babasından ayrılarak bir yolculuğa çıkmış. Babasının...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Anabel Vadisi'nde Meander adında bir kişi yaşamaktadır. Meander, askerî dehâsı, yetenekleri, cesareti ve yiğitliğiyle ün salmış bir kişidir. Bu yeteneklerinden dolayı orduya komutan olarak seçilir. Pesinünt Kenti -ki bu kent Friglerin dinî merkeziydi- üzerine yürür. Kanlı bir savaş sonunda...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 822,
Cevaplar
0
Görüntüleme
822
Menderes Irmağı, kendi adıyla anılan ovadan gümüş gibi parıltısıyla kıvrıla kıvrıla akarak Bafa Gölü’nün sularıyla buluşur. Bafa Gölü, gümüş rengine dönmüş ve göle "Ay Tanrıçası Artemis’in Aynası" denilmiştir. Efsane, gölün yanında yükselen Beşparmak Dağları’nda geçer. Artemis, üç kişilikli...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 971,
Cevaplar
0
Görüntüleme
971
http://insanveevren.files.wordpress.com/2013/08/ic3a7-dunya.jpg?w=600&h=609 Birçok dini yazılar, efsaneler ve mitolojilerde dünya kabuğunun altında bir dünya olduğundan bahsedilir. Örneğin, Sümer ve Babil dönemi efsanevi kahramanı Gılgamış, atası Utnapiştim’i aramak için dünyanın içine...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
(Solda) Tim Severin’in İason ile Argonotlar’ın yolunu izleyerek yaptığı yolculuktaki Argo gemisinin kopyası. (Sağda) Kırmızı figürlü vazo, İÖ yaklaşık 470-460; İason altın postu alırken Athena ona bakıyor. Sağda Argo’nun kıç direği; direk başının insan başlı olması geminin konuşabildiğini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=darkslategray]Albay Churchward o kadar seviniyor ve heyecanlanıyor ki, oturup bir kitap yazmaya koyuluyor: Atlantis orada değil, burada! Gerçek cennet bahçesini buldum, insanlığın kökünü keşfettim! [COLOR=darkslategray]Benim bilebildiğim kadarıyla üç kitabı var, bunlar da dilimize...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=#993366]Bugünkü Altay ve Saha Türklerinin inancında “Tufan Efsanesi”nin çeşitli varyantları mevcuttur. Altay Türklerine ait Tufan efsanesini ilk defa rahip Verbitskiy tespit etmiştir. Bu rivayetlere göre Tufan’dan önce yeryüzünün hakimi Tengiz Han idi. Bu zamanda Nama adlı meşhur bir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Eldorado (İspanyolca: Altın kaplı, altından), Güney Amerikalı bir kabile reisinin vücüduna altın tozu dökerek göldeki ritüel yıkanmalarının yarattığı bir efsanedir. Efsanenin kökeni Mit, 1530’lu yıllarda conquistador (İspanyolca: fatih) Gonzalo Jiménez de Quesada’nın günümüzdeki...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[COLOR=#888888]Yazı: Ira Block – Fotoğraflar: Peter Gwin Peru’nun kuzey kıyılarındaki zengin mezarlar içeren piramidin rölyefleri, insanların kelle uçurucu bir tanrıya kurban edilişinin kanlı öykülerini anlatıyor. Ölümden Hemen Önce Moche tutsaklarının ölmeden önce gördüğü son...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Tarih: İÖ yaklaşık 2450-1170 Yer: Somali/Sudan/Etiyopya? “Yüzümü tanyerine çevirerek sana bir harika yarattım. Bütün kokulu çiçekleriyle Punt topraklarını senden huzur istemek ve senin verdiğin havayı solumaları için sana getirdim.” [COLOR=#666699]III. AMENHOTEP’IN MEZAR TAPINAĞINDAKİ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zaman zaman ufukta bilinmeyen kentlerin görüntülerinin belirdiği bir çok eski kayıtta anlatılmaktadır. Halen çözülemeyen bu sır insanın hayal ürünü müdür yoksa zaman içinde bir yansıma mıdır? Bilinmez. Belki de başka boyutlara açılan kapıdan sızan bir imajdır. Kimbilir! İngiliz Bilim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Efsanelerde, mitolojilerde, masallarda ve destanlarda bahisleri geçen efsanevi yaratıklarla ilgili bir derleme. Azmıç ‘Azmıç’ın adı, ‘az’ köküyle bağlantılı olup, Yol Azdıran şeklinde anlamlanır. Karaçay – Balkarların inançlarına göre Şeytâni bir ruh. Belli bir görüntüsü yoktur...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 16K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
16K
[COLOR=#33cc00] TEVRAT’TAN 1500 YIL ÖNCESİNE AİT EBLA TABLETLERİNDE ADI GEÇEN PEYGAMBERLER M.Ö. 2500′lü yıllardan kalma Ebla Tabletleri, dinler tarihi açısından çok önemli bilgileri günümüze kadar taşımaktadır. Arkeologlar tarafından bulundukları 1975 yılından itibaren birçok kez araştırma...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Çin’in Xi’an kenti yakınlarında Uygur medeniyetinden kalma piramitler bulunmaktadır. Fakat bu piramitlerin üzerine belli olmasınlar diye yaprakları dökülmeyen ağaçlar ekilmiştir, tabiki sebebide Çin tarihi ile yakında ilgi ve alakası bulunmayan bu piramitlerin ortaya çıkmasını engellemek...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Yonaguni , Çin denizi ve pasifik okyanusu arasında Ryukyu adaları zinciri sonunda Tayvanın doğusunda bulunur. Koordinatlar : 24° 26′ 58″ N, 122° 56′ 1″ E 1985 yılında Kihachiro Arateke adlı dalış operatörü ada kıyısına yakın bir lokasyonda dalış yaptığı sırada su altında sıra dışı kalıntılar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Girit’te Knossos’taki Kraliyet Sarayı’nın bir bölümü. Bu ada doğu Akdeniz’dedir. 1900 yılında Sır Arthur Evans kazı yapana kadar orada eski bir deniz uygarlığının bulunabileceği düşünülmüyordu. Birçok tutucu arkeolog, Atlantis efsanesinin aslında Minos uygarlığı olduğunu Ileri sürüyor. O...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Velikovsky’nin doğal felaketleri daha yakın bir tarihte saptaması, onun Eski Ahit’te İbrani peygamberlerin kitaplarını harfiyen doğrulaması çabasından kaynaklanıyor, bunun sebebi de, belki onun politik ilişkilerinden kaynaklanıyor (34). “Çarpışan Dünyalar” adlı kitabında (1950) Velikovsky...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt