Fotoğraf Albümü ve Arşivi

Karabağda Talan var türküsü

 • BULUT
 • 1K
- Kullanılan
Ermenilerin karabağda yaptıkları katliam için yazılmış bir türkü.

Ermeni soykırımını destekleyen Rusya

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
Kesilen başlar Berlin’e göndermişler Ermenilere soykırım yapıldığını iddia eden Ruslar’ın gerçekleştirdiği tarihin en büyük trajedilerinden olan Çerkes soykırımı...

Tehcir Sırasında Ermenilere Zarar Verenler Hakkında Soruşturma Açılması

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Tehcir Sırasında Ermenilere Fenalıkta Bulunanlar Hakkında Tahkikat (Tehcir sırasında Ermenilere fenalıkta bulunduğu bildirilen kişi ve memurlar hakkında tahkikat yapılması ve yapılan tahkikatın...

Ermeni Olayları Fotoğraf albümü 11

 • VuSLaT
 • 2K
- Kullanılan
Ermeniler Tarafından Berlin'de Şehit Edilen Talat Paşa. Kaynak : A Myte Of Terror. Baş Kumandan Vekili ve Bahriye Nazırı Enver Paşa. Sultan İkinci Abdülhamid. (21 Eylül 1842 - 10...

Ermeni Olayları Fotoğraf albümü 10

 • VuSLaT
 • 2K
- Kullanılan
Rus devletinin savaşta cesaret gösteren ermenilere verdiği, üstünde "Tanrı Ermenileri korusun" yazılı madalya. Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri. Franz Werfel in yazdığı...

Ermeni Olayları Fotoğraf albümü 9

 • VuSLaT
 • 2K
- Kullanılan
İstanbul Ermeni Patriği Yeğişe Turyan (1860-1930) Kaynak:Ermeni Kilisesi ve Terör. Eçmiyazin Katogigosu V.Kevork (1847-1930) Kaynak:Ermeni Kilisesi ve Terör. Eçmiyazin Kilisesi (XIX...

Ermeni Olayları Fotoğraf albümü 8

 • VuSLaT
 • 2K
- Kullanılan
Hasankale'de Ermeniler tarafından yaralanan Türkler. Kaynak:Massacre Exerted By The Armenian On The Turks During World War I Pictures. Ermeniler tarafından gözleri oyularak öldürülmüş bir...

Yerleri Değiştirilen Ermeni ve Rumlara Ait Malların İadesi

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Yerleri Değiştirilen Ermeni ve Rumlara Ait Malların İadesi (Yerleri değiştirilen Rum ve Ermenilere ait terkedilmiş malların iadesiyle verilecek tazminat ve diğer konularda hazırlanmakta olan...

Anadolu'ya Gidecek Heyetin Masraflarının Karşılanması

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Anadolu'ya Gidecek Heyetin Masraflarının Temini. (Yerlerinden uzaklaştırılan Ermeni ve Rum ailelerinin geri yerlerine dönmeleri ve bunların sevk ve iaşelerinin temini hususlarını incelemek üzere...

Tarafsız Hukukçulardan Tehciri Soruşturma Komisyonu Oluşturulması

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Tarafsız Hukukçulardan Tehciri Soruşturma Komisyonu Oluşturulması. Sayfa 1 (Tehcirin nedenlerini tespit etmek üzere kurulacak soruşturma komisyonlarına tarafsız hukukçuların iştiraklerinin...

Memleketlerine Geri Dönecekler İçin Alınan Tedbirler

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Memleketlerine Avdet Edecek Ahali İçin Alınan Tedbirler. (Savaş sebebiyle başka mahallere sevk ve nakl edilen ahalinin memleketlerine dönmelerine müsaade edildiği ve bunların emin ve salim bir...

Ermenilerin Geri Dönmelerine İzin Verildiği

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Ermenilerin Geri Dönmelerine Müsaade Edildiği. (Savaş sebebiyle başka yerlere nakledilen Rum ve Ermenilerin iaşe ve iskanlarının temin edilerek emniyet içinde geri dönmelerine müsaade edildiğine...

Ermeni Sevkiyatının Durdurulması

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Ermeni Sevkiyatının Durdurulması. (İdari ve askeri maslahat gereği bundan böyle ne sebeple olursa olsun hiçbir Ermeninin sevkedilmemesine dair Dahiliye Nezareti'nden bazı vilayet ve...

Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Jandarmanın Divan-ı Harb'e Sevkleri

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Jandarmanın Divan-ı Harb'e Sevkleri (Urfa'dan Rakka'ya gönderilen kafilelere refakat eden jandarmaların ihmallerinden kaynaklanan uygunsuz davranışları nedeniyle...

Ermenilerin Sevkiyatında Gözetilmesi Gereken Gaye ve Esaslar

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Ermenilerin Sevkiyatında Gözetilmesi Gereken Gaye ve Esaslar (Ermenilerin, hükümet aleyhinde çalışmalarına engel olunmak için sevkedildikleri, belirlenenler dışındakilerin sevkedilmemeleri...

Protestan Ermenilerin Sevk Edilmemesi

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Protestan Ermenilerin Sevk Edilmeleri (Sevkedilmemiş olan Protestan Ermenilerin sevkedilmeyerek nüfusları, sevkolunan ve kalanların miktarının bildirilmesine dair Dahiliye Nezareti'nden çeşitli...

Sevk Olunan Ermenilerin Yollarda Korunmaları, Bunlara Saldıranların Cezalandırılmalar

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Sevk Olunan Ermenilerin Yollarda Korunmaları, Bunlara Saldıranların Cezalandırılmaları (Ermenilerin sevkleri esnasında yollarda muhafaza edilmeleri, firar edenlerle bunlara saldıranların...

Ermenilerin İâşe ve İskân Masraflarının Göçmen Ödeneğinden Karşılanması

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Ermenilerin İâşe ve İskân Masraflarının Muhacirîn Tahsisatından Tesviyesi. (Ermeniler için gerekli iaşe ve iskân masraflarının muhacirîn tahsisatından tesviyesine dair Dahiliye Nezâreti'nden Konya...

Tehcir Kanunu

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Sevk ve İskân (Techir) Kanunu Kaynak: Ermeniler ve 1915 Techir Olayı.

Meclis-i Vükela'nın Tehcir Kararı

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Meclis-i Vükelâ'nın Tehcir Kararı (Düşmanla işbirliği yapma, masum halkı katletme ve isyan çıkarma gibi zararlı hareketlerde bulunan Ermeniler'in Musul, Zor, Halep ve Suriye'nin bazı bölgelerine...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt